UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka okrężnicy i
odszkodowania za zaniedbanie

Błędna diagnoza raka okrężnicy i odszkodowania za zaniedbanie

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Rak okrężnicy u 61-letniego pacjenta pozostał nierozpoznany przez dwa lata, pomimo pogarszających się bólów brzucha i zaparć. Poszkodowany otrzymał:

£99,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowanie za zaniedbania związane z diagnozą i leczeniem raka okrężnicy

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Rak okrężnicy może być przerażającą diagnozą. Ale dla pacjentów, którzy doświadczają opóźnień w diagnozie lub leczeniu, może być jeszcze trudniej sobie z nim poradzić. Raka okrężnicy, określanego również jako rak jelita grubego, często można wyleczyć na wcześniejszych etapach, a zaniedbanie, takie jak błędna lub opóźniona diagnoza, może mieć znaczący wpływ na dostępne opcje leczenia i jego wynik.

Świadomość, że osoby odpowiedzialne za Twoją opiekę Cię zawiodły, może wywołać poczucie niepewności, do kogo zwrócić się o pomoc. Badanie roszczenia dotyczącego błędnego rozpoznania raka jelita grubego może pomóc pacjentowi w zrozumieniu, co poszło nie tak, a szpitalowi w zapewnieniu, że nie przydarzy się to komuś innemu. Możliwe jest również uzyskanie rekompensaty finansowej za dodatkowy ból i cierpienie. Wiemy, że pieniądze nie mogą cofnąć wyrządzonych szkód, ale mogą zapewnić osobom dotkniętym błędami w rozpoznaniu raka jelita grubego większą elastyczność. Przykładowo mogą pozwolić na skorzystanie z dodatkowego czasu wolnego od pracy, opłacenie prywatnej opieki medycznej lub po prostu złagodzenie trosk finansowych.

Zgłoszenie roszczenia dotyczącego zaniedbania medycznego nie musi być niepokojącą perspektywą, w rzeczywistości z naszą pomocą cała sprawa może przebiegać bezstresowo. Będziesz wspierany przez nasz doświadczony i wyspecjalizowany zespół prawny, który posiada bogatą wiedzę w zakresie roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych. Będziemy z Tobą na każdym etapie postępowania, aby zaoferować Ci wsparcie i niezbędne wskazówki.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących raka okrężnicy

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka okrężnicy

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka okrężnicy?

Tak. Jeśli cierpisz z powodu opóźnień w rozpoznaniu raka okrężnicy, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie. Aby Twoje roszczenie zostało pomyślnie rozpatrzone, musisz być w stanie udowodnić, że pracownicy służby zdrowia odpowiedzialni za Twoją opiekę zapewnili Ci leczenie poniżej akceptowalnych standardów i w jego wyniku doznałeś dodatkowych szkód.

Istnieje wiele przykładów błędów w diagnostyce raka okrężnicy, a w tym:

• Początkowe przypisanie objawów raka innemu schorzeniu

• Zlekceważenie objawów raka okrężnicy

• Nie wykonanie niezbędnych testów, pomimo obecności objawów choroby

• Niedokładne odczytanie wyników badań

• Brak dalszych działań po odkryciu nieprawidłowości w wynikach badań

Czasami trudno powiedzieć, czy Twoje doświadczenia są wynikiem zaniedbania medycznego, ale jeśli nie masz pewności, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i doradzić na temat kolejnych kroków, jakie naleźy podjąć.

Jakie odszkodowanie otrzymam?

Wysokość rekompensaty, jaką otrzyma pacjent cierpiący z powodu błędnego rozpoznania raka jelita grubego, zależy od wielu czynników. Przyznane odszkodowanie zależy od osobistych doświadczeń pacjenta na skutek zaniedbania oraz jak bardzo ucierpiał on finansowo w wyniku poniesionych kosztów i/lub utraconych zarobków. Przeanalizujemy w pełni wpływ opóźnionej diagnozy raka okrężnicy na Twoje życie i stosownie doradzimy Ci, jakiego odszkodowania możesz się w związku z tym domagać.

Bez pełnego zrozumienia Twojego przypadku i Twoich osobistych doświadczeń nie możemy powiedzieć, jakie odszkodowanie otrzymasz, jeśli Twoje roszczenie dotyczące błędnego rozpoznania raka jelita grubego zakończy się sukcesem. Ale nasz profesjonalny zespół radców prawnych jest zawsze pod ręką, aby Ci pomóc. Dzięki naszej wiedzy i zrozumieniu wycenimy wymierną wartość Twojego roszczenia, biorąc pod uwagę wpływ błędnego rozpoznania raka jelita grubego na Twoje życie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, ile może być warta Twoja sprawa, skontaktuj się z nami.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Jeśli chciałbyś dochodzić roszczeń za błędy popełnione w diagnozowaniu raka, musisz to zrobić w ciągu 3 lat od "daty wiedzy". Termin ten odnosi się do punktu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że popełniono błędy w trakcie leczenia, które otrzymałeś. W przypadku roszczeń związanych z rakiem jest to zwykle data diagnozy. U niektórych pacjentów może być trudno wskazać "datę wiedzy", zwłaszcza jeśli postawienie prawidłowej diagnozy zajęło dużo czasu lub jeśli jest to złożony przypadek. Jeśli nie masz pewności, czy nadal możesz wysunąć roszczenie w sprawie błędnego rozpoznania raka jelita grubego w związku z przeszłym incydentem, nasz zespół ekspertów służy pomocą.

Pomimo 3-letniego limitu, zalecamy, aby pacjenci rozpoczęli proces dochodzenia Odszkodowania tak szybko, jak tylko będą w stanie. Może to znacznie przyspieszyć postępowanie, ponieważ zwykle znacznie łatwiej jest zdobyć na bieżąco dokumentację medyczną służącą jako dowód w sprawie.

Co powoduje raka okrężnicy?

Rak okrężnicy to rak jelita, który zaczyna się w okrężnicy, w jelicie grubym i dlatego często określa się go mianem raka jelita grubego. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów nowotworów, rak jelita grubego powstaje, gdy komórki w ciele zaczynają się mnożyć w niekontrolowany sposób, tworząc masy zwane guzami. Dokładna przyczyna tego, co powoduje nienormalne zachowanie komórek w okrężnicy, pozostaje nieznana, ale istnieją pewne czynniki ryzyka, które powodują, że rozwój choroby jest bardziej prawdopodobny. Obejmują one:

Wiek - osoby starsze są bardziej narażone na raka okrężnicy (ponad 90% przypadków choroby diagnozuje się u osób w wieku powyżej 60 lat).

Historia choroby w rodzinie - posiadanie bliskiego członka rodziny, który wcześniej cierpiał na raka okrężnicy może wskazywać na podwyższone ryzyko rozwoju choroby. Około 20% wszystkich nowotworów jelit jest związanych z czynnikami dziedzicznymi.

Dieta - 1 na 5 przypadków raka jelit w Wielkiej Brytanii jest związanych z jedzeniem czerwonego i przetworzonego mięsa, a 12% zachorowań jest związanych ze spożywaniem zbyt małej ilości błonnika.

Palenie tytoniu - osoby palące papierosy częściej chorują na raka jelit. Szacuje się, że 8% przypadków raka jelita grubego w Wielkiej Brytanii jest związanych z paleniem tytoniu.

Spożywanie alkoholu - ryzyko zachorowania na raka okrężnicy jest o 21% wyższe u osób, które konsumują dziennie około 1,5-6 jednostek alkoholu. Osoby, które spożywają dziennie 6 jednostek lub więcej są o 52% bardziej narażone na rozwój raka okrężnicy niż osoby pijące wyłącznie sporadycznie.

Inne czynniki wiązane z rosnącym prawdopodobieństwem rozwoju raka okrężnicy to nadwaga, istniejące schorzenia i ekspozycja na promieniowanie. Według Cancer Research UK ponad połowie wszystkich przypadków raka okrężnicy w tym kraju można by zapobiec poprzez zmianę stylu życia.

Jakie są objawy raka okrężnicy?

Występowanie objawów, które wskazują na raka jelita grubego oznacza, że należy pilnie udać się  do lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia badań i dalszych testów. We wczesnych stadiach raka objawy choroby mogą być subtelne, ale typowe objawy wówczas obejmują:

• Krwawienie z odbytnicy lub krew w stolcu

• Trwałe zmiany w normalnych nawykach jelitowych

• Guz, który lekarz może wyczuć w odbytnicy lub w żołądku, najczęściej po prawej stronie

• Niewyjaśniona utrata wagi

• Ból brzucha, uczucie dyskomfortu lub wzdęcia po posiłku

• Zmęczenie i duszności spowodowane niższym niż normalny poziomem czerwonych krwinek

Czasami rak może również zablokować jelito, powodując jego niedrożność. W takich przypadkach mogą występować inne oznaki raka okrężnicy, takie jak rodzierający ból podbrzusza, wymioty, zaparcia i uczucie wzdęcia.

Ponad 90% osób cierpiących na raka okrężnicy doświadcza stałej zmiany nawyków jelitowych, krwi w stolcu lub bólu brzucha, a osoby, u których te objawy utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, powinny niezwłocznie odwiedzić swojego lekarza pierwszego kontaktu. Niestety, niektóre oznaki raka okrężnicy mogą zostać błędnie zinterpretowane jako objawy innych schorzeń, takich jak zespół jelita drażliwego IBS lub hemoroidy, co prowadzi do opóźnień w diagnozie i leczeniu.

Jak diagnozowany jest rak jelita grubego?

Jeśli dostrzeżesz u siebie objawy raka jelita grubego, powinieneś w pierwszej kolejności umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego. Podczas wizyty lekarz zapyta Cię o objawy, historię choroby i przeprowadzi badanie proktologiczne (badanie per rectum) na obecność guzów. Inne badania, które mogą zostać przeprowadzone przez Twojego lekarza obejmują badanie brzucha i badanie krwi.

Jeśli istnieją wskazania, że to rak jelita grubego powoduje Twoje objawy lub diagnoza nie jest pewna, zaleca się dalsze badania w szpitalu. Testy mające na celu zdiagnozowanie raka jelita grubego mogą obejmować badania, takie jak:

Sigmoidoskopia – to badanie endoskopowe, w czasie którego bada się odbytnicę i część jelita grubego. Sigmoidoskop to długa, cienka, elastyczna tuba z kamerą umożliwiającą specjalistom obejrzenie jelit. Może być również stosowana do przeprowadzenia biopsji, w czasie której próbka tkanki jest pobierana do badań laboratoryjnych.

Kolonoskopia - badanie podobne do elastycznej sigmoidoskopii, które umożliwia badanie całego jelita grubego.

Kolonografia CT (wirtualna kolonoskopia) - jest nowoczesną metodą diagnostyczną pozwalającą na trójwymiarowe odwzorowanie ścian i wnętrza jelita grubego w wyniku rekonstrukcji obrazów spiralnej tomografii komputerowej. Badanie to może zidentyfikować obszary, które mogą być rakowe i jest stosowane, gdy inne testy nie są wskazane.

Dalsze testy, pozwalające określić stadium rozwoju raka okrężnicy i sprawdzić, czy choroba rozprzestrzeniła się poza jelito do innych obszarów ciała, mogą obejmować tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy raka okrężnicy?

Decyzja o wyborze sposobu leczenia raka jelita grubego uwzględnia szereg czynników, w tym stopień zaawansowania raka i ogólny stan zdrowia pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, rak jelita grubego zdiagnozowany we wczesnym stadium jest często całkowicie uleczalny i istnieje duża szansa, że ​​nowotwór nie powróci. Jednak wyleczenie nowotworu nie zawsze jest możliwe.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie raka okrężnicy, za Twoją opiekę odpowiedzialny będzie specjalny multidyscyplinarny zespół, który z myślą o Tobie opracuje optymalny plan leczenia, chociaż ostateczna decyzja pozostanie w Twojej gestii. Leczenie raka jelita grubego zazwyczaj obejmuje jedną z następujących opcji lub ich kombinację:

Chirurgia

Chirurgia jest najbardziej powszechną formą leczenia raka okrężnicy. Jeśli nowotwór zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium, można go wówczas usunąć z jelita za pomocą kolonoskopu. Jednak przeważnie typowa operacja obejmuje laparoskopowy zabieg usunięcia części okrężnicy i węzłów chłonnych, gdzie rak najczęściej rozprzestrzenia się w pierwszej kolejności. W większości przypadków po zabiegu chirurgicznym pacjenci będą musieli nosić stomię jelitową (tzw. sztuczny odbyt), a w odosobnionych przypadkach może być konieczne noszenie jej na stałe.

Chemioterapia

Chemioterapię można podawać dożylnie lub w postaci tabletek czy kapsułek i jest to lek przeciwnowotworowy. Może być stosowany w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym w celu zmniejszenia wielkości guzów i zapobiegania nawrotom raka.

Terapie biologiczne

Ukierunkowane lub biologiczne terapie są czasami stosowane w leczeniu raka jelita grubego, który rozprzestrzenił się na inne części ciała. Można je stosować samodzielnie lub wraz z chemioterapią. Są to leki przeciwnowotworowe, które wpływają na zdolność komórek do wzrostu i rozprzestrzeniania się.

Jaki jest wskaźnik przeżycia raka okrężnicy?

Według Cancer Research UK, 57% pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita przeżywa 10 lat lub dłużej. Jednak wskaźnik przeżywalności zależy od wielu czynników, takich jak szybkość rozpoznania nowotworu i wiek pacjenta.

Gdy nowotwór zostanie zdiagnozowany na najwcześniejszym etapie, wówczas  9 na 10 osób z rakiem jelita, przeżyje 5 lat lub dłużej,. Liczba ta jednak dramatycznie się zmniejsza do mniej niż 1 na 10 osób, kiedy nowotwór zostaje zdiagnozowany na ostatnim etapie. Osoby młode oraz z grupy wiekowej 60-69 lat mają większe szanse na przeżycie choroby, chociaż wiąże się to z programami badań przesiewowych, które wykrywają chorobę we wczesnym etapie rozwoju.