UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka jajnika i roszczenia dotyczące nowotworów jajników

Błędna diagnoza raka jajnika i roszczenia dotyczące nowotworów jajników

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

32-letnia kobieta została zmuszona do poddania się całkowitej histerektomii i kolonoskopii po tym, jak wyniki jej badań zostały błędnie zaniżone. Otrzymała:

£107,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące raka jajnika

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Rozpoznanie raka jajnika jest bardzo niepokojącym doświadczeniem. Jeśli uważasz, że doszło do opóźnień w postawieniu diagnozy, powinnaś porozmawiać z prawnikiem specjalizującym się w zakresie zaniedbań medycznych, ponieważ opóźnienia w rozpoznaniu raka jajnika mogą znacząco wpłynąć na ostateczny sukces leczenia.

Większość pacjentek w Wielkiej Brytanii otrzymuje doskonały standard opieki podczas leczenia raka jajnika. Ale jeśli tak się nie stanie, pacjentki mogą poczuć się zawiedzione przez profesjonalistów, którzy powinni je wspierać. Chociaż nie może cofnąć wyrządzonych szkód, roszczenie dotyczące błędnej diagnozy raka jajnika może pomóc poszkodowanym przez udzielanie wsparcia finansowego w tym trudnym okresie i dostarczenie odpowiedzi, których szukają. Zgłoszenie roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych może być zniechęcającą perspektywą, ale dzięki pomocy prawników kancelarii your Legal Friend, specjalizujących się w sprawach dotyczących błędnej diagnozy raka, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa będzie zawsze prowadzona profesjonalnie i z szacunkiem.

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka jajnika, nasz zespół profesjonalnych radców prawnych będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania dochodzenia. Wiemy, jak trudny może to być okres i wykorzystamy nasze doświadczenie w pracy nad roszczeniami z tytułu zaniedbań medycznych, aby zaoferować Ci doradztwo i wsparcie od początku do końca tego procesu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących raka jajnika

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka jajnika

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka jajnika?

Jeśli lekarz rodzinny lub specjalista nie zauważył objawów raka jajnika, a leczenie, które otrzymałaś było poniżej przyjętych standardów, możesz mieć prawo do odszkodowania. Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz udowodnić, że otrzymana opieka nie była tym, czego należy się spodziewać, co poskutkowało gorszym od oczekiwanego rezultatem leczenia. Przyczyny zgłaszania roszczeń dotyczących błędnego rozpoznania raka jajnika mogą być różne, ale obejmują m.in.:

• Opóźnienie diagnozy po tym, jak lekarz rodzinny nie rozpoznał objawów raka jajnika i nie skierował pacjentki do specjalisty.

• Niezlecenie niezbędnych badań lub nieprawidłowe odczytanie wyników testów, prowadzące do postawienia błędnej diagnozy.

• Zarekomendowanie nieodpowiedniej dla Twojej sytuacji opcji leczenia lub niedostateczne wyjaśnienie ryzyka związanego z proponowanym leczeniem, szczególnie w przypadku operacji.

• Niezadowalający poziom opieki, objawiający się np. rozwojem infekcji po zabiegu z powodu opieki poniżej przyjętych standardów.

Jakie dostanę odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania za błędy w diagnozowaniu i leczeniu raka jajnika różni się w zależności od przypadku, biorąc pod uwagę wpływ, jaki na pacjentkę miało zaniedbanie. Na przykład poszkodowana, której nowotwór został błędnie zdiagnozowany i pozostawiony bez leczenia, na skutek czego rozprzestrzenił się na inne części ciała, wymagając rozszerzonego leczenia, otrzyma wyższe odszkodowanie niż kobiety, które doświadczyły mniej poważnych zaniedbań. W przypadku roszczeń z tytułu raka jajnika pod uwagę bierze się wiele czynników – począwszy od tego, czy przeprowadzona operacja pozbawiła pacjentkę szansy posiadania dzieci aż po straty finansowe, spowodowane nieobecnością w pracy.

Gdy zdecydujesz się na współpracę z kancelarią Your Legal Friend, uważnie wysłuchamy Twoich doświadczeń i poświęcimy sporo czasu na zrozumienie Twojej sprawy. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić wymierną wartość Twoich roszczeń, która odzwierciedli negatywne doświadczenia, przez które musiałaś przejść i ich długoterminowe konsekwencje.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Jeśli chcesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za opóźnioną diagnozę raka jajnika, musisz to zrobić w terminie przewidzianym dla roszczeń medycznych. Masz 3 lata od daty, kiedy się zorientowałaś, że popełniono błąd. To często daje pacjentkom więcej czasu na rozpoczęcie procesu dochodzenia roszczeń, ale może utrudnić ustalenie terminu ich przedawnienia. Jeśli nie masz pewności, czy nadal możesz domagać się odszkodowania za problemy, których doświadczyłaś w związku z diagnozowaniem lub leczeniem raka jajnika, nasz zespół jest zawsze pod ręką, aby Cię wesprzeć i udzielić niezbędnych wskazówek.

Niezależnie od sytuacji, zalecamy rozpoczęcie procesu dochodzenia roszczeń i porozmawianie z ekspertem tak szybko, jak to możliwe. Oznacza to nie tylko, że możesz otrzymać szybciej odszkodowanie, jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, ale także znacznie ułatwi dostęp do dokumentacji, potrzebnej do prowadzenie sprawy.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest rak jajnika?

Rak jajnika to rak, który rozpoczyna się w jajnikach. Istnieje kilka różnych typów raka jajnika, ale najczęstszy jest nabłonkowy rak jajnika, który atakuje warstwę powierzchniową jajników. Jest to piąty najczęściej występujący rak wśród kobiet.

Jajniki to małe narządy w kobiecym układzie rozrodczym, odpowiedzialne za uwalnianie jaja raz w miesiącu. Rak jajnika występuje, gdy komórki jajników zaczną nadmiernie i w niekontrolowany sposób wzrastać, co prowadzi do powstania nowotworu. W Wielkiej Brytanii diagnozuje się około 7100 przypadków raka jajnika rocznie.

Co powoduje raka jajnika?

Podobnie jak wszystkie formy raka, rak jajnika zaczyna się od mutacji struktury DNA w komórkach. Może to prowadzić do niekontrolowanego wzrostu komórek i utworzenia masy, zwanej guzem. Rak jajnika zaczyna się w jajniku. Zidentyfikowano kilka różnych czynników, będących potencjalnymi przyczynami raka jajnika, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju i rozprzestrzeniania się choroby na inne części ciała, w tym miednicę i brzuch.

W wielu przypadkach dokładne przyczyny raka jajnika są nieznane, ale istnieją pewne  czynniki ryzyka rozwoju choroby, a w tym:

Wiek - ryzyko raka jajnika zwiększa się wraz z wiekiem. Bardzo rzadko diagnozuje się go u kobiet poniżej 40-ego roku życia, a ponad 8 na 10 przypadków choroby dotyczy kobiet po 50-tym roku życia.

Historia choroby w rodzinie - posiadanie bliskich krewnych, u których zdiagnozowano raka jajnika lub raka piersi, może oznaczać większe ryzyko rozwoju choroby. Jednak tylko około 1 na 10 przypadków raka jajnika ma związek genetyczny.

Owulacja i płodność - owulacja może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni jajnika, zwiększając ryzyko nieprawidłowego wzrostu komórek. Z tego powodu kobiety, które przyjmują pigułki antykoncepcyjne lub wielokrotnie były w ciąży, są mniej narażone na ryzyko rozwoju raka jajnika.

Hormonalna terapia zastępcza - nieco podwyższone ryzyko zachorowania na raka jajnika dotyczy kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą oraz tych, które stosowały ją w ciągu ostatnich 5 lat.

Endometrioza – schorzenie zwane endometriozą może również zwiększać ryzyko rozwoju raka jajnika.

Jakie są objawy raka jajnika?

Wczesne oznaki raka jajnika mogą być trudne do rozpoznania, ponieważ zwykle są łagodne. W wyniku tego choroba bywa błędnie diagnozowana jako inne, mniej poważne schorzenia, w tym zespół jelita drażliwego (IBS). Może to sprawić, że otrzymanie prawidłowej diagnozy na wczesnych etapach choroby będzie stanowiło wyzwanie i podkreśla, jak ​​ważne jest obserwowanie objawów raka jajnika, aby zobaczyć, czy ulegają zmianie lub pogorszeniu.

Istnieją trzy główne objawy raka jajnika, których doświadcza większość kobiet diagnozowanych z tą chorobą. Są to:

• Zwiększenie obwodu brzucha i uporczywe wzdęcia

• Trwałe bóle miednicy i brzucha

• Szybkie uczucie pełności podczas jedzenia i mdłości

Istnieją także inne, mniej powszechne objawy raka jajnika, których nie każda chora doświadcza. Obejmują one:

• Bóle pleców

• Konieczność częstszego oddawania moczu

• Ból podczas seksu

Chociaż są to typowe oznaki raka jajnika, objawy te mogą być również wynikiem innych schorzeń miednicy. Jednak ważne jest, aby odwiedzić lekarza rodzinnego, jeśli objawy raka jajnika występują regularnie przez 3 tygodnie lub dłużej. NHS zaleca, aby pacjentki prowadziły dziennik, w którym będą zapisać potencjalne objawy raka jajnika, tak aby lekarz mógł zobaczyć, jak uporczywe są to objawy i zrozumieć lepiej ich sytuację.

Jak diagnozuje się raka jajnika?

Kiedy po raz pierwszy odwiedzisz swojego lekarza rodzinnego z objawami raka jajnika, zbada on Twoje podbrzusze i zada pytania dotyczące Twoich symptomów, ogólnego stanu zdrowia oraz historii raka w rodzinie. W niektórych przypadkach może również przeprowadzić badanie wewnętrzne, badanie krwi lub prześwietlenie USG. The National Institute for Health and Care Excellence określa, jak szybko należy skierować pacjentki z podejrzeniem raka jajnika na dalsze badania i w niektórych przypadkach należy to zrobić w trybie pilnym.

Badanie krwi w kierunku raka jajnika, które bada białko o nazwie CA125 we krwi, powinno zostać wykonane, jeśli często doświadczasz wzdęć, szybko odczuwasz uczucie pełności podczas jedzenia, cierpisz na bóle miednicy lub brzucha albo doświadczasz pilnej lub częstej potrzeby oddania moczu. CA125 jest wytwarzane przez niektóre rodzaje raka jajnika, a wysoki poziom może wskazywać na obecność choroby; jednakże nie wykrywa wszystkich rodzajów raka jajnika i może oznaczać rownież inne schorzenia, w tym endometriozę lub ciążę. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne USG ginekologiczne może być stosowane w diagnostyce raka jajnika, pokazując rozmiar i strukturę jajników, identyfikując obrzęki i nieprawidłowości.

Po zdiagnozowaniu raka jajnika, dalsze testy mogą być potrzebne do oceny zaawansowania choroby, aby zobaczyć, jak duży jest nowotwór i czy zaczął się rozprzestrzeniać. Testy te mogą obejmować:

• Rentgen klatki piersiowej

• Tomografię komputerową

• Rezonans magnetyczny

• Aspirację płynu z jamy brzusznej

• Laparoskopię.

Ocena stadium rozwoju raka jajnika ma na celu wspieranie lekarzy w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia, pomagając im zalecić najskuteczniejszą w danym przypadku opcję. Podczas, gdy przeprowadzane testy mają na celu określenie stadium rozwoju raka jajnika, nie zawsze jest to początkowo możliwe, gdyż pełen obraz zaawansowania choroby może być czasem znany dopiero po przeprowadzeniu operacji.

Czy może dojść do błędów w diagnozowaniu raka jajnika?

Pacjentki powinny móc polegać na dokładnej diagnozie i leczeniu raka jajnika podczas wizyty u lekarza, ale niestety nie zawsze tak się dzieje i może dojść do błędów w rozpoznaniu raka jajnika. Objawy raka jajnika mogą być początkowo łagodne i łatwo je pomylić z innymi schorzeniami, co może prowadzić do pominięcia lub opóźnienia prawidłowej diagnozy.

Błędne rozpoznanie raka jajnika może oznaczać, że nowotwór dalej się rozwija i rozprzestrzenia, ponieważ konieczne leczenie nie zostaje rozpoczęte, co potencjalnie zmniejsza jego skuteczność. Może to również oznaczać, że wymagane będą bardziej rozległe zabiegi chirurgiczne, które prawdopodobnie spowodują konieczność usunięcia macicy, a nie tylko jajników i jajowodów, co znaczy, że ​​kobieta nie będzie mogła w przyszłości zajść w ciążę.

Rak jajnika błędnie rozpoznany jako zapalenie uchyłków

Zapalenie uchyłków jest zaburzeniem trawienia, które wpływa na funkcjonowanie jelita grubego i powoduje bóle brzucha oraz wzdęcia, będące również powszechnymi objawami raka jajnika. Samo zapalenie uchyłków może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ jego objawy naśladują inne schorzenia, więc lekarze rodzinni często muszą wykluczyć inne przyczyny za pomocą badań krwi.

Rak jajnika błędnie diagnozowany jako zespół jelita drażliwego (IBS)

Szacuje się, że zespół jelita drażliwego (IBR) dotyka 1 na 5 osób w pewnym momencie ich życia, a objawy tego schorzenia obejmują między innymi skurcze żołądka i wzdęcia. Może więc to oznaczać, że chore na raka jajnika, są początkowo błędnie diagnozowane z IBS. Wytyczne zalecają, aby kobiety w wieku powyżej 50 lat z objawami sugerującymi IBS były badane pod kątem raka jajnika.

Rak jajnika błędnie diagnozowany jako endometrioza

Endometrioza dotyka około 2 milionów kobiet w Wielkiej Brytanii i jest schorzeniem, w którym tkanki, które zachowują się jak wyściółka macicy, znajdują się poza jej obszarem. Schorzenie to ma pewne podobne objawy do raka jajnika, a także może prowadzić do podwyższenia poziomu CA125, czyli  białka, które może wskazywać na obecność raka jajnika.

Rak jajnika błędnie rozpoznany jako zespół policystycznych jajników (PCOS)

Zespół policystycznych jajników (PCOS) wpływa na pracę jajników kobiety. Chociaż główne objawy PCOS nie przypominają symptomów raka jajnika, mogą być mylnie przypisywane tej chorobie, zwłaszcza jeśli nie zostaną przeprowadzone konieczne badania.

Rak jajnika błędnie diagnozowany jako mięśniaki

Mięśniaki to guzy nienowotworowe w obrębie macicy lub w jej pobliżu. Niektóre objawy mięśniaków są podobne do objawów raka jajnika. Mięśniaki mogą także podnosić poziom CA125 we krwi (wskaźnika raka jajnika), co może prowadzić do pomylenia tych dwóch schorzeń, o ile nie zostaną przeprowadzone dalsze badania.

Rak jajnika błędnie rozpoznany jako zakażenie układu moczowego (ZUM)

Zakażenia dróg moczowych są powszechymi infekcjami, które mogą wpływać na pęcherz moczowy i nerki. Symptomy mogą naśladować objawy raka jajnika, a przepisane antybiotyki ich nie złagodzą, co powinno posłużyć jako wskazówka do przeprowadzenia dalszych badań.

Rak jajnika błędnie diagnozowany jako torbiele jajników

Torbiele są zwykle nieszkodliwe i znikają samoistnie bez leczenia. Są wypełnionymi płynem woreczkami, które mogą rozwinąć się na jajnikach. Torbiele można zdiagnozować za pomocą USG i jeśli istnieje obawa, że ​​torbiel jest nowotworowa, lekarz rodzinny powinien zlecić badanie krwi, ale w odosobnionych przypadkach może to zostać przeoczone, powodując opóźnienia w diagnozie.                                                                                                                                                                        

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy raka jajnika?

Po zdiagnozowaniu raka jajnika Twoją opieką i leczeniem będzie się zajmował specjalny multidyscyplinarny zespół eskpertów. Pracując razem, zalecą oni optymalny w Twojej sytuacji plan leczenia raka jajnika, ale ostateczna decyzja pozostaje zawsze w gestii pacjenta.

Zespół odpowiedzialny za Twoje leczenie będzie brać pod uwagę wiele czynników podczas tworzenia planu leczenia, w tym Twój ogólny stan zdrowia oraz to, czy zachowanie płodności jest dla Ciebie ważne. Jeśli już w tym momencie został określony stopień zaawansowania nowotworu, będzie to również czynnikiem przyczyniającym się do wyboru sposobu leczenia, ale nie zawsze jest to możliwe na początku. Opcje leczenia raka jajnika obejmują:

Zabieg chirurgiczny

Chirurgia jest najbardziej powszechną metodą leczenia raka jajnika, rozważaną w przypadku większości kobiet diagnozowanych z tą chorobą. Od stadium raka będzie zależało, jak rozległa interwencja chirurgiczna będzie wymagana w danym przypadku. Operacja może obejmować zarówno usunięcie jednego jajnika, jak i usunięcie obu jajników, jajowodów oraz  macicy. W przypadku rozprzestrzeniania się nowotworu, konieczne może być usunięcie węzłów chłonnych z miednicy i brzucha.

Chemioterapię

Leki przeciwnowotworowe są często stosowane w połączeniu z zabiegami chirurgicznymi w leczeniu raka jajnika. Chemioterapia może zmniejszyć wielkość guza, ułatwiając jego usunięcie w czasie zabiegu chirurgicznego, a także może być stosowana po operacji w celu zabicia pozostałych komórek rakowych.

Radioterapię

Radioterapia nie jest powszechnie stosowana w leczeniu raka jajnika, ale może być czasami zalecana w pewnych okolicznościach.

Jakie są rodzaje raka jajnika?

Istnieją 3 główne rodzaje raka jajnika, chociaż to rak nabłonkowy jajnika stanowi około 90% wszystkich diagnozowanych przypadków. Różne rodzaje są definiowane przez miejsce, z którego wywodzi się nowotwór.

Rodzaje raka jajnika obejmują:

Rak nabłonkowy

Na każde 100 przypadków raka jajnika około 90 jest rakiem nabłonkowym, co oznacza, że ​​nowotwór rozpoczął się w warstwie powierzchniowej pokrywającej jajnik. Nowotwory nabłonkowe dzielą się dalej na typy, w tym surowicze, które stanowią około jedną trzecią przypadków, chociaż niektórych nie można zaklasyfikować, gdyż komórki nie są wystarczająco rozwinięte, aby określić, gdzie rozpoczął się nowotwór. Główną opcją leczenia stosowaną w przypadku raka nabłonkowego jest połączenie chirurgii i chemioterapii, ale naukowcy badają obecnie, czy każdy z podtypów powinien być traktowany inaczej.

Rak zarodkowy

Nowotwory komórek zarodkowych wywodzą się z komórek wytwarzających komórki jajowe. Jest to bardzo rzadka postać raka, stanowiąca zaledwie 1 do 2% przypadków raka jajnika. Ponownie, najczęstszym sposobem leczenia tego rodzaju nowotworu jest połączenie chirurgii i chemioterapii.

Guzy o granicznej złośliwości

Guzy graniczne jajnika, zwane tak, ponieważ nie rosną w tkance podporowej jajnika, można zazwyczaj leczyć tylko chirurgicznie. Nowotwór zwykle rośnie powoli, co oznacza, że ​​jest on zwykle diagnozowany we wczesnym stadium, zanim rozprzestrzeni się na inne części ciała.

Jaki jest wskaźnik przeżycia raka jajnika?

Wskaźnik przeżycia raka jajnika wzrósł o prawie 30% w ciągu ostatnich trzech dekad. Obecnie 72% chorych przeżywa minimum rok, 46% przeżywa 5 lat, a 35% - 10 lat lub więcej po otrzymaniu diagnozy. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na długość życia pacjentek diagnozowanych z rakiem jajnika, w tym wiek i stadium raka w momencie rozpoznania.

Według Cancer Research UK pięcioletnie przeżycie raka jajnika jest najwyższe wśród młodych kobiet i maleje wraz z wiekiem. Około 87% kobiet w wieku poniżej 40 lat przeżyje chorobę dłużej niż przez pięć lat, podczas gdy odsetek ten spada do 20% w przypadku osób w wieku powyżej 80 lat. Statystyki dotyczące raka jajnika pokazują, że 99% pacjentek zdiagnozowanych w 1 stadium rozwoju choroby przeżyje co najmniej rok, w porównaniu do zaledwie 51% kobiet diagnozowany w stadium 4.