UK PL

Proszę o telefon

Niewłaściwe rozpoznanie mięsaka i błędna diagnoza raka kości

Niewłaściwe rozpoznanie mięsaka i błędna diagnoza raka kości

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

12-letni chłopiec nie został skierowany do specjalisty przez osiem miesięcy po zachorowaniu na mięsaka Ewinga, co spowodowało dodatkowy ból i niepełnosprawność. Otrzymał:

£18,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowanie za raka kości

Zaniedbania medycze choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Postępy w medycynie oznaczają, że pacjenci, u których szybko diagnozuje się raka kości, często otrzymują skuteczne leczenie i cieszą się długim życiem. Jeśli uważasz, że Twoja diagnoza lub leczenie raka kości zostały opóźnione, Twój powrót do zdrowia może być zaburzony i możesz mieć prawo do odszkodowania z tytułu zaniedbań medycznych.

Jeśli uważasz, że zostałeś zawiedziony przez pracowników służby zdrowia w diagnostyce i leczeniu raka kości, możemy Ci pomóc ubiegać się o odszkodowanie. Wiemy, że rozpoczęcie roszczenia w tym i tak już trudnym okresie może wydawać Ci się przytłaczającą perspektywą, ale zapewnimy Ci pomoc na każdym kroku tego procesu. W kancelarii Your Legal Friend od lat pomagamy osobom dotkniętym zaniedbaniami medycznymi, w tym również błędną diagnozą raka kości, uzyskać odpowiedzi na dręczące je pytania i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Wykorzystując nasze umiejętności i specjalistyczną wiedzę, możemy pomóc również Tobie w osiągnięciu, jak najlepszych rezultatów w Twojej sprawie.

Wiemy, że błędna diagnoza raka wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale na wszystkie sfery Twojego życia. Chociaż każdy przypadek niewłaściwej diagnozy jest inny, nasz kompetentny i przyjazny zespół będzie wspierał Cię na każdym kroku i wykorzysta swoje doświadczenie, by jak najlepiej reprezentować Twoje interesy. Od samego początku roszczenia z tytułu błędów w diagnozie raka kości, będziemy po Twojej stronie i zawsze pod ręką, aby zaoferować Ci wskazówki i wsparcie, kiedy będziesz ich potrzebować.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. raka kości

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących nowotworu kości

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka kości?

Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz wykazać błędną diagnozę, która spowodowała nieuzasadnione cierpienie i spowodowała gorszy wynik leczenia. Przykładowo możesz pokazać, że:

• odwiedziłeś lekarza rodzinnego z objawami raka kości, ale nie zostałeś odpowiednio zbadany lub skierowany do specjalisty.

• niezbędne badania nie zostały zlecone i nie podjęto żadnych działań mimo objawów sugerujących obecność raka.

• wyniki badań zostały nieprawidłowo odczytane i w rezultacie postawiono błędną diagnozę.

Istnieją również inne formy zaniedbań medycznych, które mogą dotyczyć osób cierpiących na raka kości. Mogą one obejmować zalecenie niewłaściwego w danych okolicznościach leczenia lub niski poziom opieki pooperacyjnej. 

Jakie dostanę odszkodowanie?

Roszczenia dotyczące błędnej diagnozy raka kości znacznie różnią się wartością, a wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać w przypadku wygranej, zależy od bólu i cierpienia, których doświadczyłeś. Na przykład, jeśli błędna diagnoza raka kości oznaczała, że ​​wymagałeś bardziej rozległej operacji i amputacji, będziesz uprawniony do wyższego odszkodowania niż osoba, u której nadal było możliwe przeprowadzenie operacji oszczędzającej kończynę.

W momencie, kiedy rozpoczniesz roszczenie z tytułu błędów w diagnozowaniu raka kości, otrzymasz informację o prawdopodobnej wysokości Twojego odszkodowania, ale może ona ulec zmianie w miarę postępów Twojej sprawy, w zależności od tego, jakich aspektów Twojego leczenia dotyczyło zaniedbanie i jak będzie przebiegał Twój powrót do zdrowia. Będziemy ściśle z Tobą współpracować, aby w pełni zrozumieć Twoją sytuację i dokładnie ocenić wymierną wartość Twojego roszczenia.

Jak szybko muszę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Jeśli uważasz, że masz podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędną diagnozę raka kości lub jakiekolwiek inne zaniedbanie medyczne, masz 3 lata na rozpoczęcie działań. Punktem wyjścia jest "data wiedzy", odnosząca się do daty, kiedy rozpoznano raka.

Ustalenie, czy niektóre przypadki mieszczą się w 3-letnim limicie, może być trudne, ze względu na odniesienie do "daty wiedzy". Jeśli nie masz pewności, pomożemy Ci lepiej zrozumieć Twoją sytuację i sprawdzimy, czy możesz jeszcze ubiegać się o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne, którego doświadczyłeś.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest rak kości?

Pierwotnym rakiem kości jest nowotwór, który rozpoczyna się w kościach. Istnieje również wtórny rak kości, w którym doszło do przerzutów i nowotwór, który rozpoczął się w innej części ciała, rozprzestrzenił się do kości. Leczenie pierwotnego i wtórnego raka kości może się znacznie różnić. Pierwotny rak kości jest rzadkością w Wielkiej Brytanii – co roku diagnozuje się tę chorobę u zaledwie 550 pacjentów.

Co powoduje raka kości?

Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów nowotworów, rak kości jest spowodowany przez komórki, które zaczynają działać nieprawidłowo, mnożąc się w niekontrolowany sposób. Komórki te następnie tworzą masy, zwane guzami i stają się nowotworowe.

Chociaż nie zawsze wiadomo, dlaczego rozwija się rak kości, istnieją pewne rozpoznane przyczyny raka kości, które mogą wskazywać na większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby. Przyczyny raka kości obejmują:

Radioterapię  – wcześniejsza  radioterapia, np. stosowana w celu leczenia innych postaci raka, może spowodować, że komórki w obrębie kości staną się nowotworowe, chociaż ryzyko jest niewielkie.

Inne schorzenia kości - badania potwierdzają związki niektórych nienowotworowych chorób kości ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju raka. Należą do nich choroba Pageta i choroba Olliera.

Choroby genetyczne – zespół Li-Fraumeni jest rzadkim schorzeniem genetycznym, które może zwiększać ryzyko powstawania raka kości i innych nowotworów.

Historia innych chorób - badania wykazują również, że chorzy na siatkówczak (łac. retinoblastoma), rzadką formę raka oka, mają ten sam dziedziczny wadliwy gen, który może prowadzić do raka kości. W rezultacie osoby, które cierpiały na siatkówczaka w dzieciństwie, mogą być bardziej podatne na raka kości. Dzieci urodzone z przepukliną pępkową są trzy razy bardziej narażone na rozwój raka kości, znanego jako mięsak Ewinga.

Niektóre typy nowotworów występują częściej w określonych grupach wiekowych. Na przykład chrzęstniakomięsak (łac. chondrosarcoma) jest bardziej powszechny u osób w średnim wieku lub starszych, a z kolei kostniakomięsak (łac. osteosarcoma) występuje częściej u dzieci.

Jakie są objawy raka kości?

Objawy raka kości mogą się różnić w zależności od pacjenta i zależą od wielu czynników, w tym od stopnia zaawansowania nowotworu i jego umiejscowienia w ciele.

Wśród objawów raka kości jest ból kości, który jest zwykle pierwszą oznaką raka. Zazwyczaj ból kości rozpoczyna się jako tkliwość wokół kości, w której powstał guz. Wraz z rozwojem nowotworu ból może się stopniowo nasilać, stając się uporczywym bólem lub bólem, który pojawia się i znika. Rak kości może występować w dowolnej kości w ciele, ale jest bardziej powszechny w długich kościach kończyn dolnych i górnych. Oznaki i symptomy raka kości mogą być często mylone z innymi schorzeniami i zbywane jako zapalenie stawów u dorosłych lub bóle wzrostowe u dzieci.

Inne początkowe objawy raka kości mogą obejmować obrzęk dotkniętej nowotworen okolicy i problemy z poruszaniem się, gdy guz staje się przeszkodą lub obrzęk wokół stawu wpływa na mobilność. Objawy raka kości mogą również oznaczać osłabienie kości, co powoduje, że łatwiej dochodzi do złamań.

Mniej powszechne objawy raka kości to m.in. gorączka, niewyjaśniona utrata wagi ciała i pocenie się, szczególnie w nocy. Według zaleceń NHS ​​należy koniecznie umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego, jeśli pacjent cierpi z powodu uporczywego, nasilającego się bólu kości.

Jak diagnozuje się raka kości?

Rozpoznanie raka kości powinno rozpocząć się od wizyty u lekarza rodzinnego. Jeśli u pacjenta występują objawy choroby, a w szczególności ból kości, lekarz powinien zbadać obszar dotknięty chorobą i zapytać o symptomy. Jeśli lekarz będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia, skieruje pacjenta na prześwietlenie rentgenowskie, które pozwoli wyróżnić chorobliwe obszary w kości.

Diagnozowanie raka kości jest zwykle zadaniem chirurga ortopedy, specjalisty w zakresie chorób kości, do którego zostaniesz skierowany, jeśli prześwietlenie rentgenowskie zasygnalizuje jakiekolwek problemy. Inne testy diagnostyczne w przypadku raka kości obejmują biopsję, podczas której niewielka próbka komórek jest pobierana do dalszych badań, rezonas magnetyczny, tomografię komputerową, prześwietlenie kości i biopsję szpiku kostnego.

Obecnie nie przeprowadzane są żadne badania przesiewowe w kierunku raka kości, podczas których można by zdiagnozować nowotwór we wczesnym stadium rozwoju, zanim jeszcze pojawią się pierwsze objawy. Jednak osobom, u których istnieje większe ryzyko rozwoju raka kości, zaleca się regularne prześwietlenia rentgenowskie w celu uwidocznienia potencjalnych guzów.

Po zdiagnozowaniu raka kości, pracownicy służby zdrowia ocenią stadium rozwoju choroby i potwierdzą, czy doszło do przerzutów.

Czy rak kości może zostać błędnie zdiagnozowany?

Możliwe jest błędne rozpoznanie raka kości zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Niewłaściwe rozpoznanie raka kości jest poważne, ponieważ może oznaczać znaczące opóźnienie w rozpoczęciu leczenia i wpłynąć na jego rezultaty.

Rak kości błędnie rozpoznany jako zapalenie stawów

U dorosłych ból, obrzęk i trudności w poruszaniu się wywołane przez raka kości, mogą zostać błędnie zdiagnozowane jako zapalenie stawów, ponieważ objawy obu chorób mogą być podobne. Należy jednak zbadać uporczywy ból i skierować pacjenta na dalsze testy, aby wykluczyć inne przyczyny, co powinno pokazać, że doszło do błędnej diagnozy.

 • Rak kości błędnie diagnozowany jako bóle wzrostowe

U dzieci oznaki i symptomy raka kości mogą być lekceważone jako zwykłe bóle wzrostowe. Jednak bóle wzrostowe nie powinny być trwałe, więc jeśli ból się utrzymuje, należy przeprowadzić dodatkowe badania.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy raka kości?

W przypadku diagnozy raka kości, za opiekę nad pacjentem będzie odpowiedzialny specjalny wielodyscyplinarny zespół, składający się z grupy ekspertów różnych dziedzin, którzy wspólnie stworzą dla niego indywidualny plan leczenia. Leczenie raka kości różni się w zależności od pacjenta i uwzględnia szeroki zakres czynników, takich jak stadium rozwoju raka, gdzie jest on zlokalizowany oraz ogólny stan zdrowia pacjenta.

Leczenie raka kości zazwyczaj wiąże się z jedną z następujących opcji lub ich kombinacją:

Chirurgia

Leczenie raka kości może obejmować operację usunięcia części kości, która została dotknięta chorobą. W większości przypadków możliwa jest operacja oszczędzająca kończyny, chociaż około 10% pacjentów poddawanych operacji chirurgicznej z powodu raka kości będzie potrzebowało amputacji. Trwałe usunięcie kończyny może być konieczne, jeśli rak rozprzestrzenił się na naczynia krwionośne lub nerwy, doszło do infekcji po operacji oszczędzającej kończynę lub chirurgia oszczędzająca kończynę nie jest możliwa w przypadku rozwoju raka, na przykład w kostce.

Chemioterapia

Możliwości leczenia raka kości obejmują także chemioterapię. Może być stosowana w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym i radioterapią, a wybrana opcja zależy od osobistej sytuacji pacjenta. Można ją stosować w celu zmniejszenia wielkości guza i zapobiegania nawrotom  nowotworu, a także łagodzenia objawów choroby, gdy jej wyleczenie nie jest możliwe.

Radioterapia

Jeśli pacjent wymaga operacji, radioterapia może być stosowana zarówno przed, jak i po zabiegu. Gdy wyleczenie choroby nie jest możliwe, radioterapia może być stosowana do kontrolowania objawów raka i spowalnienia jego rozwoju.

W niektórych przypadkach raka kości skuteczne może się okazać leczenie farmakologiczne. Niektórym chorym na mięsaka kości zaleca się przyjmowanie leku o nazwie mifamurtide. Jest zwykle podawany po operacji i jednocześnie z chemioterapią, aby zapobiec nawrotom choroby.

Jakie są rodzaje raka kości?

Istnieje kilka różnych rodzajów nowotworów kości. Rodzaj raka kości powinien zostać zidentyfikowany na etapie diagnostyki i może mieć znaczący wpływ na zalecane leczenie. Rodzaje raka kości obejmują:

Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma)

Ten rodzaj raka jest najbardziej powszechny wśród nastolatków i młodych dorosłych. Chociaż może wystąpić w dowolnym miejscu w ciele, najczęściej występuje w dolnej części uda, kości piszczelowej i ramieniu.

Mięsak Ewinga (łac. sarcoma Ewingi)

Mięsak Ewinga występuje najczęściej u nastolatków, chociaż może dotknąć ludzi w każdym wieku. Zwykle zaczyna się w miednicy, udach i kościach goleniowych.

Chrzęstniakomięsak (łac. chondrosarcoma)

Jest to stosunkowo rzadka postać nowotworu kości, którą spotyka się najczęściej u osób w wieku powyżej 40 lat. Oddziałuje ona na komórki chrzęstne i prowadzi do tworzenia się chrząstek tam, gdzie normalnie by ich nie było, na przykład wewnątrz kości lub na jej powierzchni. Najczęściej występuje w miednicy, kości udowej, ramieniu, łopatce i żebrach.

Istnieją również inne, rzadkie rodzaje nowotworów kości, a w niektórych przypadkach nie jest możliwe odróżnienie rodzaju raka, ponieważ dotknięte nim komórki nie są w pełni rozwinięte.

Jaki jest wskaźnik przeżywalności raka kości?

Współczynnik przeżywalności raka kości zależy od wielu czynników, w tym od etapu, na którym jest on diagnozowany i od rodzaju zdiagnozowanego nowotworu. Około 60% osób, u których zdiagnozowano pierwotnego raka kości, przeżyje 5 lat lub więcej, a leczenie będzie bardziej skuteczne, jeśli rak zostanie zdiagnozowany, zanim rozprzestrzeni się na inne części ciała.

Typ nowotworu ma również znaczący wpływ na przeżywalność raka kości, na przykład mięsak Ewinga może w dalszym ciągu bardzo dobrze reagować na leczenie, nawet jeśli choroba rozprzestrzeniła się na inne obszary ciała.

Kostniakomięsak - około 90% osób zdiagnozowanych z niskim stopniem złośliwości nowotworu przeżyje 5 lat lub więcej. Dotyczy to jednak jedynie 60% chorych na raka o  wysokim stopniu złośliwości, a wskaźnik ten spada do 25%, jeśli rak zaatakował inne części ciała.

Mięsak Ewinga - jeśli mięsak Ewinga jest zlokalizowany i nie rozprzestrzenił się, wielu pacjentów zostanie całkowicie wyleczonych, a 70% przeżyje co najmniej 5 lat. Jeśli jednak nowotwór rozprzestrzeni się na inne kości lub szpik kostny, wskaźnik ten spada do 20%.

Chrzęstniakomięsak - stopień zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy jest bardzo ważnym czynnikiem w przeżyciu chrzęstniakomięsaka. Jednak ogólnie rzecz biorąc, co najmniej 80%  chorych przeżyje 10 lat lub dłużej.