UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza chłoniaka i
roszczenia dotyczące raka limfatycznego

Błędna diagnoza chłoniaka i roszczenia dotyczące raka limfatycznego

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Kręgosłup 28-letniego mężczyzny został poważnie uszkodzony podczas operacji, która nie byłaby konieczna, gdyby wcześniej zdiagnozowano u niego chłoniaka. Otrzymał:

£235,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące chłoniaka

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Rozpoznanie raka jest zawsze bardzo niepokojące, ale w wielu przypadkach leczenie chłoniaka jest bardzo skuteczne, pozwalając pacjentom przeżyć wiele lat po postawieniu diagnozy, zwłaszcza jeśli są diagnozowani we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Ale błędy w diagnozowaniu raka mogą nie tylko uczynić ten trudny czas jeszcze bardziej stresującym, mogą również zmniejszyć skuteczność leczenia. Na szczęście bardzo niewielu pacjentów tego doświadcza.

Jeśli doświadczyłeś błędnej lub opóźnionej diagnozy chłoniaka, możesz ubiegać się o odszkodowanie, które odzwierciedli cierpienia spowodowane zaniedbaniem. Jeśli Twój lekarz rodzinny przeoczył oznaki chłoniaka, kiedy przyszedłeś skonsultować z nim swoje obawy lub jeśli wyniki Twoich badań nie zostały dokładnie odczytane, prowadząc do błędnej diagnozy, możemy Ci pomóc.

Zgłaszanie roszczenia dotyczącego błędnego rozpoznania chłoniaka może być ostatnią rzeczą, o której myślisz w trakcie leczenia chłoniaka, ale może Ci to pomóc. Tutaj, w kancelarii Your Legal Friend rozumiemy, że rekompensata finansowa nie naprawi złych doświadczeń, przez które przeszedłeś, ale może Ci pomóc w tym trudnym okresie, pozwalając na spędzenie dodatkowego czasu wolnego od pracy z rodziną lub pokrycie wydatków medycznych. Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie roszczenia, nasi specjaliści w dziedzinie zaniedbań medycznych będą niestrudzenie pracować w Twoim imieniu, aby zapewnić Ci jak najlepszy rezultat.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących chłoniaka

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących chłoniaka

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędną diagnozę chłoniaka?

Tak, możliwe jest złożenie wniosku o odszkodowanie za błędną diagnozę chłoniaka przeciwko osobom odpowiedzialnym za Twoją opiekę medyczną. Aby Twoje roszczenie dotyczące błędnego rozpoznania chłoniaka zostało pomyślnie rozstrzygnięte, musisz udowodnić, że system opieki zdrowotnej Cię zawiódł, a lekarz nie zachował odpowiednich standardów opieki. W przypadku błędnego rozpoznania chłoniaka może się to zdarzyć na kilka sposobów, w tym:

• Nieumiejętność rozpoznania objawów chłoniaka

• Niezlecenie badań krwi lub biopsji, pomimo obecności objawów choroby

• Niedokładne odczytanie wyników badań

• Niepodjęcie żadnych dalszych działań pomimo nieprawidłowości w wynikach testów

• Opóźnienia w skierowaniu do specjalisty lub na badania

Możliwe jest również składanie roszczeń odszkodowawczych, jeśli doświadczyłeś nieprawidłowości w leczeniu chłoniaka. Na przykład, jeśli doszło do nieuzasadnionych opóźnień w rozpoczęciu Twojego leczenia lub zostałeś źle poinformowany o najlepszej opcji leczenia w Twoim przypadku lub też otrzymana opieka była poniżej przyjętych standardów.

Jakie dostanę odszkodowanie?

Odszkodowanie za błędną diagnozę chłoniaka będzie się różnić w zależności od przypadku i zostanie obliczone w oparciu o Twoją sytuację i doświadczenia. Po rozpoczęciu roszczenia odszkodowawczego wartość Twojej sprawy zostanie opracowana z uwzględnieniem wielu czynników, które wpłynęły na Ciebie personalnie. Na przykład, jak opóźniona diagnoza chłoniaka wpłynęła na Twoje prognozy i straty finansowe, które dotychczas poniosłeś i poniesiesz w przyszłości.

Jak szybko muszę złożyć wniosek?

Jeśli uważasz, że ucierpiałeś z powodu zaniedbań medycznych, w tym błędnej lub opóźnionej diagnozy, masz 3 lata na wniesienie roszczenia do sądu. Data początkowa tego okresu rozpoczyna się od tzw."daty wiedzy", która w przypadkach dotyczących raka jest zwykle datą diagnozy nowotworu. Może to utrudnić zrozumienie, czy Twoje roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu, ale jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Chociaż na zgłoszenie roszczenia masz trzy lata od daty, kiedy zorientowałeś się, że popełniono błąd, zalecamy, abyś rozpoczął postępowanie tak szybko, jak to możliwe. Rozumiemy, że jeśli zdiagnozowano u Ciebie chłoniaka i próbujesz go wyleczyć, prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której myślisz będzie zgłoszenie roszczenia, ale może to bardzo pomóc Twojej sprawie. Nie tylko bowiem oznacza to, że szczegóły zaniedbania będą wciąż świeże w Twojej pamięci, ale może również ułatwić dostęp do dokumentów, takich jak kopie akt medycznych. Bez względu na to, kiedy zdecydujesz się złożyć roszczenie, Your Legal Friend będzie z Tobą na każdym kroku, oferując Ci wskazówki i wsparcie.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest chłoniak?

Limfocyty to białe krwinki w organizmie odpowiedzialne za zwalczanie infekcji. Układ limfatyczny jest częścią układu odpornościowego i obejmuje węzły chłonne oraz niektóre narządy. Komórki limfocytów mogą czasami stać się nieprawidłowe i nowotworowe, powodując raka limfatycznego lub chłoniaka. Chłoniak może dotknąć osoby w każdym wieku, w tym również dzieci i jest piątym najczęściej diagnozowanym rodzajem raka w Wielkiej Brytanii. Jednak warto pamiętać, że rak układu limfatycznego jest bardzo uleczalny i wielu pacjentów przeżyje wiele lat po jego zdiagnozowaniu.

Co powoduje chłoniaka?

Podobnie jak w przypadku wszystkich typów nowotworów, chłoniak powstaje, gdy komórki zmieniają swój sposób działania. Nieprawidłowości komórek niekoniecznie prowadzą do raka, ale mogą wskazywać na to, że choroba może rozwinąć się w przyszłości. Chłoniak szczególnie odnosi się do zmian w limfocytach, które są rodzajem białych krwinek. Podczas, gdy często nie wiadomo dokładnie, co powoduje mutacje komórek, istnieją pewne czynniki ryzyka.

Do znanych zagrożeń i przyczyn chłoniaka należą:

Problemy z układem odpornościowym - osłabiony lub nadaktywny układ odpornościowy może zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju chłoniaka.

Niektóre infekcje - niektóre wirusy wywołują chłoniaka zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Infekcje, które powiązano z rakiem obejmują m.in. wirus Epsteina-Barr (EBV) oraz wirus zapalenia wątroby typu C.

Historia choroby w rodzinie – podczas, gdy chłoniak nie jest dziedziczny, istnieje zwiększone ryzyko jego rozwoju, jeśli Twój bliski krewny doświadczył tej choroby.

Wcześniejsze leczenie raka - niektóre terapie przeciwnowotworowe, w tym chemioterapia i radioterapia, mogą uszkodzić limfocyty i zmienić sposób, w jaki normalnie działają.

Starzenie się – podobnie, jak w przypadku innych typów nowotworów, chłoniak występuje częściej u osób starszych.

Istnieją również inne potencjalne przyczyny chłoniaka, które badania powiązały z chorobą, w tym:

• Kontakt z niektórymi chemikaliami - niektóre przemysłowe chemikalia i pestycydy zostały zidentyfikowane jako przyczyny chłoniaka.

Styl życia - badania sugerują również, że palenie tytoniu, nieodpowiednia dieta i brak ruchu mogą przyczyniać się do rozwoju chłoniaka.

Naukowcy nieustannie kontynuują badania nad chłoniakiem, aby zobaczyć, co może go wywołać lub zwiększyć ryzyko rozwoju nowotworu.

Jakie są objawy chłoniaka?

Istnieje ponad 60 różnych rodzajów chłoniaka, a każdy z nich może powodować odmienne objawy. Tradycyjnie chłoniaki dzieli się na chłoniaki nieziarnicze i ziarnicę złośliwą (chłoniak  Hodgkina). W obu przypadkach objawy chłoniaka mogą być mylone z innymi schorzeniami, co utrudnia ich wykrycie i zdiagnozowanie.

Objawy i oznaki chłoniaka mogą różnić się w zależności od osoby, a niektórzy chorzy nie doświadczają żadnych objawów, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Najczęstszym objawem chłoniaka Hodgkina jest obrzęk szyi, pod pachą lub w pachwinie. W większości przypadków obrzęk jest bezbolesny, ale czasem może powodować ból. Inne objawy chłoniaka obejmują:

• Nocne, zlewające poty

• Niezamierzoną utratę wagi

• Wysoką temperaturę

• Uporczywy kaszel lub duszności

• Trwałe swędzenie skóry na całym ciele

W zależności od tego, które węzły chłonne zostały powiększone na skutek chłoniaka, inne objawy mogą sygnalizować, że coś jest nie tak i że należy wykonać dodatkowe badania. Na przykład, jeśli choroba dotknie brzuch, niektórzy pacjenci mogą odczuwać niestrawność i ból brzucha.

Typowe objawy chłoniaka nieziarniczego są podobne do objawów chłoniaka Hodgkina, przy czym obrzęk często jest pierwszym objawem, który zauważają pacjenci, co skłania ich do wizyty u lekarza. NHS zaleca, aby osoby doświadczające objawów chłoniaka odwiedziły swojego lekarza rodzinnego, zwłaszcza jeśli ich gruczoły są stale opuchnięte.

Jak rozpoznaje się chłoniaka?

Początkowo, jeśli doświadczasz objawów chłoniaka, powinieneś udać się do swojego lekarza rodzinnego. Lekarz powinien wysłuchać Twoich obaw i zapytać o Twój ogólny stan zdrowia. Przeprowadzi również badanie fizykalne i zanalizuje wszelkie nabrzmiałości, wykluczając inne potencjalne przyczyny. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań. NHS określiło wytyczne dotyczące terminów skierowania i w nagłych przypadkach może to potrwać zaledwie 48 godzin.

Rozpoznanie chłoniaka często uzyskuje się po przeprowadzeniu biopsji. Jest to zwykle niewielka operacja, w czasie której zostaje usunięta część lub całość zaatakowanego chorobą węzła chłonnego. Jest on następnie badany pod kątem obecności komórek nowotworowych. W tym momencie lekarze będą mogli również określić rodzaj chłoniaka.

Po rozpoznaniu chłoniaka u dorosłych i dzieci może być konieczne wykonanie dalszych badań. Testy te mogą pomóc lekarzom ocenić, na jakim etapie rozwoju znajduje się nowotwór i czy się rozprzestrzenia, co jest ważnym czynnikiem w określaniu programu leczenia. Dodatkowe testy mogą obejmować:

• Badania krwi

• Próbkę szpiku kostnego

• Rentgen klatki piersiowej

• Tomografię komputerową

• Rezonans magnetyczny

• Pozytonową tomografię emisyjną PET

Zdiagnozowane nowotwory są klasyfikowane według stopnia złośliwości od 1 do 4. Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, stopnie zaawansowania chłoniaka rozpoczynają się od 1, gdzie rak jest ograniczony do jednej grupy węzłów chłonnych, do 4, gdzie nowotwór rozprzestrzenił się w całym układzie limfatycznym i dotknął innych obszarów ciała.

Czy chłoniak może zostać błędnie zdiagnozowany?

Możliwe jest błędne rozpoznanie chłoniaka. Objawy zarówno choroby Hodgkina, jak i chłoniaka nieziarniczego mogą naśladować inne schorzenia, co prowadzi do błędnej diagnozy chłoniaka. Niewłaściwe rozpoznanie chłoniaka może wystąpić, gdy lekarz rodzinny nie zauważy objawów choroby i nie zleci niezbędnych badań krwi lub biopsji w celu postawienia dokładnej diagnozy. Możliwe jest także nieprawidłowe odczytanie wyników badań przez lekarzy. Przewlekła choroba limfoproliferacyjna bywa błędnie diagnozowana jako chłoniak, ponieważ ich objawy są podobne, jednak choroba ta nie reaguje na leki stosowane w leczeniu chłoniaka.

Ponieważ chłoniak może bardzo szybko rozprzestrzeniać się w układzie limfatycznym, może być niebezpieczny i spowodować, że rak dotrze do innych części ciała. W rezultacie nierozpoznanie chłoniaka może mieć poważne konsekwencje dla wymaganego leczenia i jego sukcesu. Częściej zdarza się nieprawidłowa diagnoza chłoniaka nieziarniczego, ponieważ jego objawy są częściej mylone z innymi schorzeniami.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy chłoniaka?

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie chłoniaka, multidyscyplinarny zespół ekspertów różnych dziedzin zajmie się Twoją opieką. Zespół wspólnie opracuje optymalny w Twojej sytuacji plan leczenia, ale ostateczna decyzja pozostaje zawsze w gestii pacjenta.

Główną opcją leczenia chłoniaka Hodgkina jest chemioterapia, po której można dodatkowo zastosować radioterapię. Chirurgia nie jest zwykle stosowana w leczeniu chłoniaka. W większości przypadków leczenie chłoniaka Hodgkina jest wysoce skuteczne i większość chorych zostanie wyleczona lub będzie żyła z chorobą przez wiele lat.

Chemioterapia w przypadku chłoniaka jest zwykle podawana przez kroplówkę, ale może również przyjmować postać tabletek. Chemioterapia wysokodawkowa jest również opcją w leczeniu chłoniaka, jeśli zwykła chemioterapia okaże się nieskuteczna. Chemioterapia ma pewne działania niepożądane, w tym osłabienie układu odpornościowego, zmęczenie i utratę włosów. Chemioterapia może być również wspomagana przez radioterapię, za pomocą której można leczyć chłoniaka Hodgkina we wczesnym stadium rozwoju. W niektórych przypadkach oprócz chemioterapii można również stosować leki steroidowe.

W przypadku leczenia chłoniaka nieziarniczego można również stosować chemioterapię, radioterapię i sterydy. Jeśli jednak rak zostanie sklasyfikowany jako nowotwór o niskim poziomie złośliwości i nie powoduje żadnych niepokojących objawów, pacjentom może zostać zalecony okres "uważnego wyczekiwania", gdy leczenie nie rozpoczyna się natychmiast, ale stan pacjenta jest regularnie monitorowany.

Istnieją pewne typy chłoniaków, które leczy się w specyficzny sposób i zespół odpowiedzialny za Twoją opiekę powinien je z Tobą omówić, jeśli dotyczą Twojego przypadku.

Jakie istnieją rodzaje chłoniaka?

Istnieje ponad 60 różnych rodzajów chłoniaków. Podzielono je na dwie kategorie - chłoniaka Hodgkina i chłoniaka nieziarniczego. Rodzaj nowotworu powinien zostać zidentyfikowany dzięki biopsji, gdyż wpływa na możliwości leczenia, które specjaliści zalecą pacjentowi.

Chłoniak Hodgkina

Tylko około 20% wszystkich przypadków chłoniaka to chłoniak Hodgkina, a każdego roku w Wielkiej Brytanii diagnozuje się około 1700 przypadków tego nowotworu. Choroba jest również określana jako choroba Hodgkina. Najczęstszym rodzajem choroby Hodgkina jest stwardnienie guzkowe, w którym węzły chłonne zawierają komórki nowotworowe zmieszane z normalnymi białymi krwinkami.

Chłoniak nieziarniczy

Chłoniak nieziarniczy jest piątym najczęściej występującym nowotworem w Wielkiej Brytanii i około 11,500 jego przypadków jest diagnozowanych co roku. Istnieje wiele różnych rodzajów tego nowotworu, niektóre mogą nie wymagać żadnego leczenia, podczas gdy inne mogą szybko rosnąć. Rodzaje chłoniaka nieziarniczego można opisać jako chłoniaki z limfocytów B lub chłoniaki z limfocytów T, w zależności od miejsca powstania nowotworu.

Wśród typów chłoniaków nieziarniczych występują:

• Chłoniak grudkowy

• Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B

• Chłoniak z obwodowych komórek T

• Chłoniak skóry

Jaki jest wskaźnik przeżycia chłoniaka?

Wskaźnik przeżycia chłoniaka jest dobry, a większość chorych przeżywa wiele lat po otrzymaniu diagnozy. Istnieją jednak różnice w zależności od rodzaju chłoniaka, stadium, w którym jest diagnozowany i innych czynników.

Według Cancer Research UK około 90% osób z chłoniakiem Hodgkina przeżyje 5 lat lub dłużej, a 80% - 10 lat lub dłużej. Przewidywana długość życia zwiększa się, jeśli chłoniak Hodgkina zostanie rozpoznany w stadium 1 lub 2.

W przypadku chłoniaka nieziarniczego wskaźnik przeżycia u dorosłych jest niższy, ale poprawia się. Około 68% pacjentów przeżyje 5 lat lub więcej, a 63% - 10 lat lub dłużej.

Wskaźnik przeżycia nowotworu limfatycznego jest różny w zależności od typu chłoniaka. Niektóre z nich lepiej reagują na leczenie niż inne, ale wczesna diagnoza daje pacjentom najlepszą możliwą szansę na pokonanie choroby.