UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza białaczki i
roszczenia związane z białaczką

Błędna diagnoza białaczki i roszczenia związane z białaczką

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Białaczka u 39-letniego mężczyzny została błędnie zdiagnozowana jako zakrzepica w łydce. Zanim postawiono prawidłową diagnozę, rak zdążył rozprzestrzenić się do kręgosłupa. Poszkodowany otrzymał:

£82,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące białaczki

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Jeśli u Ciebie lub członka Twojej rodziny zdiagnozowano białaczkę, może to być bardzo trudny i niepokojący czas. Na szczęście większość pacjentów w Wielkiej Brytanii ma dostęp do doskonałej opieki medycznej, która daje im najlepszą szansę na pokonanie choroby. Jeśli jednak uważasz, że Twoje leczenie zostało opóźnione lub otrzymałeś błędną diagnozę i obawiasz się, że wynik terapii może być przez to gorszy, porozmawiaj z nami o tym, jak możemy Ci pomóc.

Białaczka i białaczka dziecięca to poważne choroby. Osoby nimi dotknięte powinny móc polegać na pracownikach służby zdrowia, że odpowiednio się nimi zaopiekują, przeprowadzą niezbędne badania i zalecą stosowne leczenie, tak aby uzyskać najlepszy możliwy wynik. Jeśli ucierpiałeś na skutek zaniedbań i szukasz odpowiedzi, być może będziemy mogli Ci pomóc. Nasz zespół specjalistów ds. zaniedbań medycznych pracował z osobami w podobnej sytuacji i może wykorzystać swoje umiejętności, by Cię wesprzeć w tym trudnym okresie.

Roszczenie dotyczące zaniedbań medycznych może nie tylko dostarczyć Ci odpowiedzi, których szukasz, ale także pomóc w rozpoczęciu nowego rozdziału Twojego życia i skupieniu się na odzyskaniu zdrowia. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie możemy doradzać Ci i wspierać na każdym kroku. Mamy również nadzieję, że pomoże to zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości, by nikt inny nie musiał więcej doświadczać tego, przez co przeszedłeś.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących białaczki

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących białaczki

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędną diagnozę białaczki?

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba cierpicie na białaczkę i system opieki zdrowotnej Was zawiódł, możesz złożyć roszczenie z tytułu zaniedbań medycznych. Aby móc otrzymać odszkodowanie, należy udowodnić, że błędna diagnoza spowodowała dodatkowy ból i cierpienie, konieczność dłuższego leczenia, potrzebę dalszych procedur lub skrócenie oczekiwanej długości życia.

Istnieje kilka sposobów, w jakie można wykazać na potrzeby Twojego roszczenia, że ​​otrzymałeś opiekę poniżej akceptowalnych standardów, a w tym:

• Lekarz rodzinny nie zlecił niezbędnych testów po tym, jak zgłosiłeś się do niego z objawami sugerującymi białaczkę

• Doszło do nieuzasadnionych opóźnień w przeprowadzeniu badań lub rozpoczęciu leczenia

• Nieprawidłowo odczytano wyniki badań, co doprowadziło do postawienia błędnej diagnozy

• Zalecono niewłaściwe w Twoim przypadku leczenie

• Pomimo nieprawidłowości w wynikach badań nie przeprowadzono dalszych testów.

Jak wysokie odszkodowanie mogę otrzymać?

Każde roszczenie jest inne, ponieważ odzwierciedla ból i cierpienie, których doświadczyłeś oraz straty finansowe, które poniosłeś lub poniesiesz w przyszłości.

Kiedy rozpoczniesz roszczenie dotyczące błędów w diagnozowaniu białaczki, nasz zespół ekspertów poświęci sporo czasu na zrozumienie Twoich doświadczeń i ich wpływu na Twoje życie. Na ich podstawie wycenimy wymierną wartość Twoich roszczeń i będziemy dążyć do uzyskania odszkodowania, na które zasługujesz.

Jak szybko muszę złożyć wniosek?

Jeśli uważasz, że masz podstawy do dochodzenia roszczeń w związku z zaniedbaniem w trakcie diagnozowania lub leczenia białaczki, masz 3 lata na złożenie wniosku, począwszy od "daty wiedzy" lub daty, kiedy zostałeś zdiagnozowany.

Jeśli nie masz pewności, możesz skontaktować się z naszym doświadczonym zespołem, który pomoże Ci określić, do kiedy musisz złożyć wniosek i doradzi na temat kolejnych kroków, które powinieneś podjąć.

Chociaż masz 3 lata na zgłoszenie roszczeń, zalecamy, aby rozpocząć ten proces tak szybko, jak to możliwe, ponieważ może to znacznie ułatwić dostęp do informacji potrzebnych do udokumentowania Twojej sprawy.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest białaczka?

Białaczka to nowotwór krwi. Rak zaczyna się w tkance krwiotwórczej, najczęściej w szpiku kostnym. Rak oznacza, że ​​białe krwinki, które są częścią układu odpornościowego organizmu, stają się nieprawidłowe. Istnieje wiele różnych rodzajów białaczki, zatem rodzaj leczenia i prognozy często zależą od rodzaju zdiagnozowanego raka.

Białaczka często jest kojarzona z nowotworami wieku dziecięcego, ponieważ około jedna trzecia dzieci z rozpoznaniem raka ma jakąś postać białaczki. Jednak rozwój białaczki u dzieci jest w dalszym ciągu relatywnie rzadki.

Co powoduje białaczkę?

Białaczka powstaje, gdy białe krwinki zaczynają zachowywać się nieprawidłowo. Istnieje szereg czynników, które zidentyfikowano jako przyczyny mutacji tych komórek i zachorowania na raka.

Przyczyny białaczki różnią się w zależności od jej rodzaju i w niektórych przypadkach niemożliwe jest ustalenie przyczyny. Czynnikami ryzyka rozwoju choroby są:

Narażenie na promieniowanie - narażenie na promieniowanie może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych rodzajów białaczki. Jednak ekspozycja musi występować w znacznych dawkach i bardzo rzadko jest to czynnik ryzyka w Wielkiej Brytanii.

Benzen i palenie tytoniu - benzen może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie komórek. Benzen znajduje się w dymie papierosowym.

Wcześniejsze leczenie raka - jeśli u pacjenta występował wcześniej inny nowotwór poddany radioterapii lub chemioterapii, zwiększa to ryzyko wystąpienia białaczki.

Zaburzenia krwi - niektóre choroby krwi, w tym zespoły mielodysplastyczne (MDS), mielofibroza (włóknienie szpiku) i czerwienica prawdziwa zostały powiązane z niektórymi rodzajami raka krwi.

Zaburzenia genetyczne - niektóre przypadki białaczki uważa się za związane z zaburzeniami genetycznymi, w tym zespołem Downa.

Otyłość - osoby z nadwagą są obciążone nieco wyższym ryzykiem zachorowania na białaczkę.

Osłabienie układu odpornościowego - osłabienie układu odpornościowego, niezależnie od tego, czy jest wynikiem innej choroby czy też przyjmowania leków immunosupresyjnych, może zwiększać ryzyko rozwoju białaczki.

Co powoduje białaczkę u dzieci?

Białaczka jest najbardziej powszechnym rodzajem raka u dzieci na świecie. Często nie jest możliwe poznanie dokładnych przyczyn białaczki dziecięcej, a u większości dotkniętych białaczką dzieci nie można zidentyfikować żadnych znanych czynników ryzyka.

Jakie są objawy białaczki?

Objawy białaczki zwykle rozpoczynają się powoli i nasilają w ciągu kilku tygodni, gdy coraz więcej nieprawidłowych białych krwinek przedostaje się do krwiobiegu, co prowadzi do wystąpienia niedoboru zdrowych komórek krwi.

Objawy białaczki mogą się różnić w zależności od rodzaju nowotworu, ale mogą obejmować objawy takie, jak:

• Blada skóra

• Zmęczenie

• Bezdech

• Wysoka temperatura

• Nadmierne pocenie

• Utrata masy ciała

• Częste infekcje

• Nietypowe i częste krwawienia, na przykład krwawienia z nosa lub krwawiące dziąsła

• Posiniaczona skóra

• Płaskie czerwone i fioletowe plamy na skórze zwane wybroczynami

• Ból kości i stawów

• Opuchnięte węzły chłonne

• Ból brzucha

Jeśli rak rozprzestrzeni się na układ nerwowy, może wówczas powodować dodatkowe objawy, takie jak bóle głowy, drgawki, wymioty, zaburzenia widzenia i zawroty głowy. Choć jest mało prawdopodobne, aby takie objawy faktycznie okazały się białaczką, NHS zaleca wizytę u lekarza rodzinnego, by można je było bliżej zbadać.

Jakie są objawy białaczki u dzieci?

Objawy białaczki u dzieci są takie same, jak u dorosłych. Często pierwszymi objawami, które rodzice zauważają u swoich dzieci są: zmęczenie, częste krwawienia i siniaki.

Jak diagnozuje się białaczkę?

Kiedy odwiedzisz swojego lekarza rodzinnego z objawami białaczki i będzie on podejrzewał raka, pierwszym krokiem będzie zwykle wykonanie badań krwi na białaczkę. Badanie krwi zmierzy ilość nieprawidłowych białych krwinek. Duża liczba tych komórek może wskazywać na występowanie białaczki.

Białaczka jest poważną chorobą i może wymagać natychmiastowego leczenia. Jeśli wstępne badania krwi sugerują białaczkę, pacjenta należy szybko skierować do specjalisty w zakresie leczenia chorób krwi. Aby uzyskać diagnozę białaczki, hematolog może przeprowadzać dalsze badania krwi.

Inne testy, które mogą zostać wykonane podczas diagnozowania białaczki obejmują:

Biopsję szpiku kostnego

Biopsja szpiku kostnego jest zwykle przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym i polega na pobraniu próbki szpiku kostnego. Pobrany szpik kostny można następnie zbadać pod mikroskopem w poszukiwaniu komórek rakowych. Na tym etapie często można określić rodzaj białaczki u danego pacjenta.

Badania genetyczne

W niektórych przypadkach lekarze mogą przeprowadzić testy genetyczne próbek krwi i szpiku kostnego. Ma to na celu zidentyfikowanie możliwych zmian genetycznych, które mogą mieć wpływ na wybór najlepszej opcji leczenia.

Prześwietlenia

Prześwietlenia takie jak rentgen czy tomografia komputerowa, mogą być wykorzystane do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed podjęciem decyzji o przebiegu leczenia. Można je również wykorzystać do sprawdzenia, czy rak rozprzestrzenił się na inne narządy.

Punkcję lędźwiową

Punkcja lędźwiowa służy do sprawdzenia, czy rak rozprzestrzenił się na układ nerwowy. Procedura polega na ekstrakcji próbki płynu mózgowo-rdzeniowego, tak aby można ją było również przetestować pod kątem leczenia nowotworowego. Jeśli rak się rozprzestrzenił, może to zmienić plan leczenia.

Biopsję węzłów chłonnych

Niektóre przypadki białaczki mogą prowadzić do obrzęku węzłów chłonnych. Jeśli tak się stało, może być konieczne usunięcie i zbadanie węzła chłonnego w celu oceny i zdiagnozowania białaczki.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czy białaczka może zostać błędnie zdiagnozowana?

Większość pacjentów z białaczką otrzyma oczekiwany standard opieki i precyzyjną diagnozę tak szybko, jak to możliwe. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy choroba może zostać błędnie zdiagnozowana. Błędne rozpoznanie białaczki może mieć poważny wpływ na powodzenie leczenia i szanse pacjenta na pokonanie choroby. Może się tak zdarzyć, jeśli lekarz rodzinny nie zleci niezbędnych badań podczas pierwszej wizyty; jeśli wyniki testów zostaną odczytane niedokładnie lub jeśli mimo nieprawidłowości w wynikach badań nie zostaną zlecone dalsze testy. Niewłaściwe rozpoznanie białaczki może spowodować, że objawy choroby zostaną błędnie przypisane innym schorzeniom, takim jak:

  • Białaczka błędnie diagnozowana jako fibromialgia

Fibromialgia jest przewlekłym schorzeniem reumatycznym, które powoduje ból całego ciała. Niektóre objawy tej choroby mogą być podobne do objawów białaczki, np. zmęczenie i ból w jamie brzusznej. Nie istnieje żaden specyficzny test na fibromialgię, co może prowadzić do błędnej diagnozy białaczki, jeśli nie zostaną podjęte próby wykluczenia raka.

Białaczka błędnie diagnozowana jako reumatoidalne zapalenie stawów

U niektórych pacjentów białaczka może powodować ból kości i stawów, który można pomylić z reumatoidalnym zapaleniem stawów - schorzeniem, które powoduje ból, obrzęk i sztywność stawów. Diagnozowanie reumatoidalnego zapalenia stawów może być trudne, ale wykonanie badań krwi powinno wskazać, gdzie faktycznie leży problem.

Białaczka błędnie diagnozowana jako niedoczynność tarczycy

Niedoczynność gruczołu tarczycy, znana również jako niedoczynność tarczycy, ma pewne objawy podobne do objawów raka krwi, co może prowadzić do błędnej diagnozy białaczki. Jednakże, niedoczynność tarczycy może być zwykle kontrolowana przez codzienne przyjmowanie tabletek hormonalnych, a jeśli to nie łagodzi objawów, lekarz powinien poszukać dalszych przyczyn.

Jak się leczy białaczkę?

Leczenie białaczki może się znacznie różnić w zależności od rodzaju raka. Multidyscyplinarny zespół specjalistów będzie współpracował ze sobą, by stworzyć optymalny program leczenia dla Twojego przypadku i sytuacji, pomagając zapewnić najlepszy możliwy rezultat. Leczenie białaczki może mieć na celu całkowite wyleczenie choroby lub zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych tam, gdzie wyleczenie nie jest możliwe.

Ostra białaczka szpikowa (AML)

AML jest agresywnym rodzajem nowotworu, który wymaga szybkiego rozpoczęcia leczenia. Chemioterapia jest główną metodą leczenia AML i służy do zabijania jak największej liczby komórek nowotworowych. Chemioterapię można łączyć z radioterapią i przeszczepem szpiku kostnego lub przeszczepem komórek macierzystych.

Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Leczenie białaczki sklasyfikowanej jako CML skupia się zwykle na spowalnianiu rozprzestrzeniania się choroby za pomocą leków, które powstrzymują rozmnażanie się komórek nowotworowych. Choroba będzie ściśle monitorowana, a w niektórych przypadkach może być uleczalna poprzez przeszczep komórek macierzystych.

Ostra białaczka limfoblastyczna

Chemioterapia białaczki jest główną opcją leczenia tego typu nowotworów. Antybiotyki, transfuzje krwi i przeszczep szpiku kostnego mogą również być potrzebne do zapewnienia skutecznej terapii. Leczenie jest zwykle prowadzone w 3 etapach, aby zabić komórki białaczkowe, zabić pozostałe komórki nowotworowe układu nerwowego, a następnie zapobiec nawrotom choroby.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Ponieważ postępuje powoli, ten rodzaj raka może początkowo nie wymagać żadnego leczenia. Zamiast tego lekarze mogą zalecić pacjentom uważne obserwowania objawów i regularne wizyty kontrolne. Jeśli pojawią się objawy lub przewlekła białaczka limfatyczna nie zostanie zdiagnozowana aż do późniejszego stadium, możliwe jest jej leczenie chemioterapią i przeszczepem szpiku kostnego lub przeszczepem komórek macierzystych.

Jakie są rodzaje białaczki?

Istnieją 4 główne typy białaczki, które są definiowane przez to, jak szybko choroba postępuje i gdzie się rozpoczyna. Istnieją także inne rodzaje białaczki, ale są one niezwykle rzadkie. Cztery najbardziej powszechne rodzaje raka krwi to:

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa (AML) oznacza, że ​​rak rozwija się szybko i często wymaga natychmiastowego leczenia, ponieważ może być agresywny. AML występuje, gdy komórki macierzyste wytwarzają zbyt wiele niedojrzałych białych krwinek, znanych jako komórki blastyczne. Podczas, gdy zdrowe białe krwinki mogą pomóc w zwalczaniu infekcji, komórki blastyczne nie. AML jest rzadkim typem raka – w Wielkiej Brytanii co roku jedynie około 2600 osób jest diagnozowanych z ostrą białaczką szpikową.

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa (CML), podobnie jak ostra białaczka szpikowa (AML), wpływa na białe krwinki. Jednak CML ma tendencję do powolnego rozwoju na przestrzeni wielu lat, a objawy choroby zwykle pojawiają się dopiero wtedy, gdy rak się rozwinie. W niektórych przypadkach jest on wychwytywany tylko wtedy, gdy u pacjenta przeprowadzane są zupełnie niezwiązane z białaczką testy. Jednak pomimo łagodnych objawów, przewlekła białaczka szpikowa CML lepiej reaguje na leczenie im wcześniej zostaje zdiagnozowana.

Ostra białaczka limfatyczna

Ostra białaczka limfatyczna jest agresywna i wymaga natychmiastowego leczenia, ponieważ może szybko postępować. Jest to rzadki rodzaj raka krwi - w Wielkiej Brytanii co roku zaledwie 650 osób jest diagnozowanych z ostrą białaczką limfatyczną. Działa podobnie do innych rodzajów białaczki, poprzez uwalnianie komórek blastycznych do krwiobiegu i zmniejszanie zdolności organizmu do zwalczania bakterii i innych infekcji.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Przewlekła białaczka limfatyczna jest podobna do ostrej postaci tej choroby, ale postępuje powoli przez wiele lat. Choroba nie jest wyleczalna, ale za pomocą leków można kontrolować jej rozwój przez wiele lat.

Jaki jest wskaźnik przeżycia białaczki?

Wskaźnik przeżycia białaczki ulega poprawie, co jest przypisywane zmianom w diagnozowaniu, klasyfikacji i rejestracji choroby. Wskaźnik przeżywalności białaczki może zależeć od wielu czynników, w tym od wieku pacjenta, rodzaju białaczki i stadium, na którym jest diagnozowana.

Statystyki Cancer Research UK sugerują, że około 68% dorosłych przeżyje diagnozę przez ponad rok, a 46% dorosłych przetrwa 10 lat lub dłużej. U dorosłych szansa przeżycia choroby przez ponad 5 lat zmniejsza się stopniowo wraz z wiekiem. Szacuje się, że wskaźnik przeżycia białaczki u dzieci wynosi 81%, a większość dzieci przeżywa 10 lat lub więcej od momentu postawienia diagnozy.