UK PL

Proszę o telefon

Odszkodowania za błędy w diagnozowaniu zapalenia wyrostka robaczkowego

Odszkodowania za błędy w diagnozowaniu zapalenia wyrostka robaczkowego

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

15-letni chłopiec doznał zrostów i niedokrwienia jelit w wyniku niedbale przeprowadzonej operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Poszkodowany otrzymał:

£24,900

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące zapalenia wyrostka robaczkowego

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest powszechnym schorzeniem w Wielkiej Brytanii i w większości przypadków w jego leczeniu można zastosować prosty zabieg operacyjny. Jednak pacjenci, którzy doświadczą opóźnień w postawieniu prawidłowej diagnozy, mogą doznać poważnych powikłań, w tym sepsy, która może okazać się śmiertelna. Poszkodowanym, którzy zostali dotknięci zaniedbaniami medycznymi, cierpiąc na zapalenie wyrostka robaczkowego, może pomóc wniesienie roszczenia dotyczącego błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego.

Roszczenia odszkodowawcze mogą bowiem nie tylko pomóc poszkodowanym w uzyskaniu odpowiedzi, których szukają, ale także zapewnić pomoc finansową. Otrzymane odszkodowanie nie  cofnie wprawdzie cierpienia, którego doświadczyły, ale dzieki uwolnieniu od trosk finansowych, może pomóc w skupieniu się na tym, co istotne - na odzyskiwaniu zdrowia.

Jako eksperci w zakresie roszczeń medycznych rozumiemy, że złożenie roszczenia może wydawać się zniechęcającą perspektywą. Ale dzięki wsparciu prawnika specjalizującego się w błędach w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, uczynimy cały proces tak bezstresowym, jak to tylko możliwe. Będziemy pracować w Twoim imieniu, aby zgromadzić mocną argumentację przeciwko osobom odpowiedzialnym za Twoje cierpienie i zapewnić Ci najlepszy możliwy wynik. Od samego początku roszczenia, aż po reprezentowanie Cię w sądzie, jeśli zajdzie taka konieczność, Your Legal Friend będzie zawsze pod ręką, aby zaoferować Ci wsparcie i pomoc.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących zapalenia wyrostka robaczkowego

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących zapalenia wyrostka robaczkowego

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne lub opóźnione rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego?

Jeśli ucierpiałeś na skutek błędnej lubopóźnionej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego, możesz mieć prawo do odszkodowania, które odzwierciedli niepotrzebne cierpienie spowodowane zaniedbaniem. Aby Twoje roszczenie zakończyło się pomyślnie, musisz wykazać, że po pierwsze doszło do zaniedbania medycznego, gdyż istniała możliwość postawienia wcześniej prawidłowej diagnozy, a po drugie że w wyniku tego zaniedbania doznałeś szkód.

Istnieje wiele sposobów, w jakie może dojść do zaniedbania medycznego, począwszy od lekarza, który nie zbada odpowiednio Twoich objawów, aż po niepoprawne odczytanie wyników przeprowadzonych badań. Wykazanie, w jaki sposób doszło do zaniedbania medycznego, może się różnić w zależności od przypadku. Jeśli nie masz pewności, czy masz podstawy do zgłoszenia roszczeń, nasz zespół ekspertów może Ci w tej kwestii doradzić.

Niepowodzenie w zdiagnozowaniu zapalenia wyrostka robaczkowego może mieć poważne konsekwencje, w tym pacjent może wymagać bardziej obszernej i ryzykownej operacji, jeśli wyrostek robaczkowy pęknie, powodując nadmierne cierpienie. Istnieją również inne skutki błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego, takie jak doświadczanie bólu dłużej niż to konieczne lub utrata zarobków spowodowana przebywaniem na zwolnieniu chorobowym.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałem błędnie zdiagnozowany z zapaleniem wyrostka robaczkowego?

W niektórych przypadkach pacjent może zostać zdiagnozowany z zapaleniem wyrostka robaczkowego, pomimo tego, że zupełnie inne schorzenie jest przyczyną jego objawów, co powoduje opóźnienia w rozpoczęciu koniecznego leczenia. W takich przypadkach możesz mieć podstawy do wniesienia roszczeń, szczególnie jeśli byłeś leczony z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.

Należy jednak pamiętać, że jeśli u pacjenta podejrzewa się zapalenie wyrostka robaczkowego, ale nie można tego jednoznacznie stwierdzić, lekarze w dalszym ciągu mogą zdecydować o usunięciu wyrostka. Dzieje się tak dlatego, że organ może pęknąć, powodując poważne uszkodzenia i narażając życie pacjenta. Jeśli przeszedłeś operację, która okazała się nie być konieczna, ale w danym czasie została uznana za niezbędną z powodu Twoich objawów, możesz nie mieć podstaw do wniesienia roszczenia.

W jaki sposób może mi pomóc roszczenie dotyczące błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego?

Roszczenie dotyczące błędnego rozpoznania wyrostka robaczkowego może wydawać się przytłaczającą perspektywą, zwłaszcza jeśli wciąż dochodzisz do siebie. Może Ci jednak pomóc w poświęceniu czasu, którego potrzebujesz na poprawę zdrowia i refleksję nad szkodami, które spowodowała błędna diagnoza.

Jeśli Twoja sprawa zakończy się sukcesem, otrzymasz odszkodowanie finansowe, które pomoże Ci nie tylko pokryć koszty związane z leczeniem, ale także pozbawi trosk finansowych w czasie powrotu do zdrowia. Może Ci również pomóc w zrozumieniu, dlaczego zostałeś dotknięty zaniedbaniem i zawiedziony przez system opieki zdrowotnej, pomagając Ci się pogodzić z tym przykrym doświadczeniem.

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam?

Podobnie jak w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych, kwota odszkodowania, jakie otrzymują poszkodowani za błędne zdiagnozowanie zapalenia wyrostka robaczkowego może być bardzo różna, tym niemniej jednak może to być znacząca suma. Na przykład pacjent wymagający otwartej operacji po tym, jak opóźniona diagnoza spowodowała pęknięcie wyrostka robaczkowego, w wyniku czego konieczne było wzięcie dłuższego zwolnienia z pracy, otrzyma wyższe odszkodowanie od osoby, u której w dalszym ciągu można było przeprowadzić zabieg laparoskopowy.

Kiedy powierzysz nam swoją sprawę, rozważymy wszystkie skutki zaniedbania medycznego w zakresie leczenia, Twoich doświadczeń i długoterminowych konsekwencji. Odszkodowanie za błędną diagnozę zapalenia wyrostka robaczkowego odzwierciedli wszystkie szkody i cierpienia, których doświadczyłeś, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.

Jeśli chciałbyś omówić swoją sprawę błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego ze specjalistą w tym zakresie, kancelaria Your Legal Friend służy pomocą. Nasz zespół ekspertów może wykorzystać swoje umiejętności, aby dokładnie ocenić Twój indywidualny przypadek i pomóc Ci w podjęciu dalszych kroków.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak szybko muszę złożyć wniosek?

Jeśli uważasz, że doświadczyłeś zaniedbań medycznych w związku z błędnym rozpoznaniem zapalenia wyrostka robaczkowego i chciałbyś pociągnąć winnych do odpowiedzialności, zalecamy rozpoczęcie tego procesu tak szybko, jak to możliwe.

Z prawnego punktu widzenia osoby poszkodowane mają trzy lata od tzw. "daty wiedzy", aby wysunąć roszczenia dotyczące błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego, ale szybsze rozpoczęcie tego procesu może sprawić, że będzie on bardziej sprawny. Aby wesprzeć Twoją sprawę, użyjemy zeznań świadków, dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które zwykle łatwiej uzyskać tuż po zdarzeniu.

Określenie "data wiedzy" może utrudniać zrozumienie, jak szybko należy złożyć roszczenie. Ale dzięki wsparciu naszych prawników zajmujących się błędami w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, pomożemy Ci ustalić termin przedawnienia roszczeń w Twoim przypadku.

Czym jest zapalenie wyrostka robaczkowego?

Wyrostek robaczkowy znajduje się w dolnej prawej części brzucha i jest przymocowany do jelita grubego. Zapalenie wyrostka robaczkowego polega na tym, że narząd ten puchnie boleśnie. Ponieważ funkcja wyrostka robaczkowego nie jest dokładnie znana, zwykle jego zapalenie leczy się poprzez usunięcie narządu, co nie ma wpływu na dalsze życie pacjenta.

Jednak opóźnienia w rozpoznaniu zapalenia wyrostka robaczkowego mogą spowodować śmierć z powodu powstałych komplikacji. Zapalenie wyrostka robaczkowego pozostawione bez leczenia, może spowodować jego pęknięcie i wywołać sepsę. Nawet jeśli wyleczenie jest nadal możliwe, początkowa błędna diagnoza zapalenia wyrostka robaczkowego może oznaczać, że wymagana będzie bardziej rozległa i skomplikowana operacja.

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest bardzo powszechnym schorzeniem w Wielkiej Brytanii, dotykającym około 1 na 13 osób na przestrzeni ich życia. Może wystąpić u każdego, ale częściej występuje u osób w wieku od 10 do 20 lat.

Co powoduje zapalenie wyrostka robaczkowego?

W wielu przypadkach nie jest do końca jasne, co powoduje zapalenie wyrostka robaczkowego, ale za główną przyczynę powstania zapalenia uważa się niedrożność ujścia wyrostka do jelita ślepego, które zostaje zatkane przez kamień kałowy, nagromadzoną treść jelitową, pasożyty lub zmiany nowotworowe jelita. Zdarza się również, że źródłem problemu jest infekcja wirusowa.

Jakie są objawy zapalenia wyrostka robaczkowego?

Najbardziej powszechnym objawem zapalenia wyrostka robaczkowego jest ból. Zazwyczaj ból zaczyna się w jamie brzusznej i może pojawiać się i znikać. W ciągu kilku godzin ból przemieszcza się tam, gdzie znajduje się wyrostek robaczkowy, w dolnej prawej części brzucha, jest stały i silny. W niektórych przypadkach ból może się nasilać przy dotyku lub gdy pacjent kaszle oraz chodzi.

Inne objawy zapalenia wyrostka robaczkowego to:

• Nudności

• Wymioty

• Utrata apetytu

• Biegunka

• Gorączka i zarumieniona twarz

NHS zaleca, aby osoby cierpiące na bóle brzucha, które stopniowo się pogarszają, skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym, umożliwiając szybką i precyzyjną diagnozę, jeśli objawy są wynikiem zapalenia wyrostka robaczkowego.

Jak diagnozuje się zapalenie wyrostka robaczkowego?

Jeśli zgłosisz się do lekarza rodzinnego z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego, przeprowadzi on badanie fizykalne, w tym sprawdzi czy ból się pogarsza podczas dotyku. Często można postawić diagnozę już w gabinecie lekarza rodzinnego i wówczas pacjent zostaje skierowany do szpitala na leczenie.

Jeśli jednak objawy nie są typowe dla zapalenia wyrostka robaczkowego, konieczne może być przeprowadzenie dalszych badań w celu wykluczenia innych chorób. Badania te mogą obejmować:

• Badania krwi

• Test ciążowy dla kobiet

• Badanie moczu

• Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej 

• Tomografię komputerową

• Laparoskopię.

Nawet jeśli diagnoza nie jest jednoznaczna, lekarze nadal mogą zalecić usunięcie wyrostka, aby nie ryzykować jego pęknięcia.

Ponieważ pacjenci z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego najczęściej w pierwszej kolejności udają się do swojego lekarza rodzinnego, rozpoznanie przez niego potencjalnych objawów ma kluczowe znaczenie dla postawienia szybkiej diagnozy. Błędne rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego przez lekarza rodzinnego może mieć poważny wpływ na rokowania pacjenta. Jeśli otrzymałeś błędną diagnozę zapalenia wyrostka robaczkowego, która spowodowała niepotrzebne cierpienie, możesz mieć prawo do odszkodowania za błędne rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego.

Jak leczy się zapalenie wyrostka robaczkowego?

Jeśli masz zapalenie wyrostka robaczkowego, jego leczenie zwykle polega na operacji usunięcia wyrostka. Aby zmniejszyć ryzyko pęknięcia wyrostka robaczkowego, operacja zwykle zostanie przeprowadzona tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. W niektórych przypadkach operację można przeprowadzić, nawet jeśli nie postawiono jednoznacznej diagnozy.

Wyrostek robaczkowy nie odgrywa istotnej roli w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, a zabieg chirurgiczny nie powoduje żadnych długotrwałych powikłań.

Operacja usunięcia wyrostka robaczkowego (appendektomia) jest zwykle przeprowadzana metodą laparoskopową, co pozwala pacjentowi na szybszy powrót do zdrowia. Jednak w niektórych przypadkach zalecana może być klasyczna operacja otwarta, również w przypadku pęknięcia wyrostka robaczkowego.

Jak może dojść do błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego?

Nierozpoznane zapalenie wyrostka robaczkowego może być wynikiem wielu czynników, ale ze względu na konieczność jak najszybszego przeprowadzenia operacji, opóźnienia w rozpoznaniu zapalenia wyrostka robaczkowego mogą mieć poważne konsekwencje. Lekarz rodzinny jest często pierwszym punktem kontaktu dla pacjenta cierpiącego na zapalenie wyrostka robaczkowego, a prawidłowa diagnoza może być uzależniona od zdolności lekarza do rozpoznania objawów choroby. Jeśli objawy nie zostaną przypisane właściwemu schorzeniu, może to prowadzić do postawienia przez lekarza błędnej diagnozy.

Wśród przyczyn błędnego rozpoznania przypadków zapalenia wyrostka robaczkowego mogą być:

• Lekarz, który nie rozpoznaje objawów choroby  

• Lekarz, który nie zleci niezbędnych badań w celu wykluczenia innych schorzeń

• Lekarz, który niepoprawnie odczyta wyniki przeprowadzonych testów

• Lekarz, ktory nie podejmie żadnych dalszych kroków po wykryciu nieprawidłowości w wynikach badań.

Jeśli doświadczyłeś błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego z jednego z powyższych (lub innych) powodów, możesz domagać się odszkodowania. Kiedy chorujesz, powinieneś być w stanie polegać na osobach odpowiedzialnych za Twoją opiekę, że będą działały w Twoim najlepiej pojętym interesie, włączając w to przeprowadzanie wszystkich niezbędnych badań, koniecznych do uzyskania prawidłowej diagnozy. Opóźnione rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego może mieć bowiem poważne konsekwencje, a w odosobnionych przypadkach nawet okazać się śmiertelne, jeśli osoby sprawujące opiekę nie podejmą niezbędnych kroków.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jakie choroby mogą zostać błędnie zdiagnozowane zamiast zapalenia wyrostka robaczkowego?

Ze względu na to, że objawy zapalenia wyrostka robaczkowego są podobne do symptomów wielu innych schorzeń, niezdiagnozowane zapalenie wyrostka robaczkowego może być przypisywane innym medycznym problemom. NHS rozpoznaje, że zapalenie wyrostka robaczkowego można łatwo pomylić z różnymi innymi schorzeniami, a w tym:

Zapalenie żołądka i jelit - powszechna choroba spowodowana przez zakażenie bakteryjne lub wirusowe, powodująca biegunkę i wymioty.

Zespół nadwrażliwości jelita grubego (IBS) - IBS jest przewlekłym zaburzeniem układu trawiennego, na rozpoznanie którego nie istnieje żaden rozstrzygający test diagnostyczny. Objawy IBS są podobne do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego i obejmują skurcze żołądka oraz biegunkę.

Zaparcia - powszechny stan, który może powodować dyskomfort i ból w jamie brzusznej.

Infekcja pęcherza moczowego lub dróg moczowych – infekcje układu moczowego mogą być bolesne i nieprzyjemne, ale łatwo można je leczyć antybiotykami.

Choroba Leśniowskiego-Crohna - ból brzucha i biegunka są częstymi objawami choroby Leśniowskiego-Crohna, będącej przewlekłym stanem zapalnym przewodu pokarmowego.

Infekcja miednicy - objawy zakażenia miednicy mogą również naśladować objawy zapalenia wyrostka robaczkowego.

U młodych kobiet ból związany z zapaleniem wyrostka robaczkowego może być przypisywany przyczynom ginekologicznym, w tym ciąży pozamacicznej lub bólom menstruacyjnym.

Podczas, gdy istnieje jeszcze kilka innych schorzeń, które mogą prowadzić do błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego, uporczywe bóle brzucha wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. W rezultacie objawy przypominające zapalenie wyrostka robaczkowego powinny być zbadane i monitorowane przez lekarza, aby zapobiec błędnej diagnozie i ryzyku pęknięcie wyrostka.

Jak często błędnie diagnozuje się zapalenie wyrostka robaczkowego?

Nie istnieją żadne oficjalne statystyki dotyczące błędnego rozpoznania wyrostka robaczkowego w Wielkiej Brytanii, ale badania sugerują, że jego objawy mogą być często mylone z innymi schorzeniami, co prowadzi do opóźnionej lub błędnej diagnozy. Według jednego z badań opublikowanych w British Medical Journal, poleganie na obserwacjach klinicznych bez stosowania obrazowania oznacza, że do 12% przypadków zapalenia wyrostka robaczkowego nie jest diagnozowanych. W rezultacie prawidłowa diagnoza może zależeć od umiejętności lekarza w wykrywaniu potencjalnych objawów zapalenia wyrostka robaczkowego i zleceniu niezbędnych testów.

Przypadki błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego

Poniżej wymieniliśmy przykłady błędnego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego, w tym przypadki, w których zapalenie wyrostka robaczkowego zostało błędnie zdiagnozowane jako inne schorzenie. Historie błędnej diagnozy zapalenia wyrostka robaczkowego regularnie trafiają do mediów, pokazując jak poważne konsekwencje mogą mieć zaniedbania medyczne w przypadku osób cierpiących na tę chorobę, jeśli nie otrzymają oczekiwanego poziomu opieki.

• 7-letnia dziewczynka zmarła z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego po tym, jak została źle zdiagnozowana przez lekarza dyżurnego, który uznał, że cierpi na rozstrój żołądka. Czytaj więcej.

• Opóźniony w  rozwoju nastolatek został błędnie zdiagnozowany z infekcją dróg moczowych, podczas gdy miał zapalenie wyrostka robaczkowego, co spowodowało jego śmierć.

• Emerytka została błędnie poinformowana, że ​​ma raka jelita grubego, który wymaga ryzykownego leczenia chirurgicznego, zanim odkryła, że jej objawy są wynikiem zapalenia wyrostka robaczkowego. Czytaj więcej.

• Czteroletnia dziewczynka została kilkakrotnie błędnie zdiagnozowana, gdy cierpiała na zapalenie wyrostka robaczkowego. Otrzymała m.in. diagnozę zapalenia migdałków zanim w końcu postawiono prawidłową diagnozę.

• Sześcioletni chłopiec zmarł po tym, gdy lekarz stażysta błędnie zdiagnozował zapalenie wyrostka robaczkowego jako zaparcie. Czytaj więcej.

Co mówią statystyki dotyczące zapalenia wyrostka robaczkowego?

Każdego roku w Wielkiej Brytanii około 40,000 osób jest przyjmowanych do szpitala z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Szacuje się, że choroba dotknie 1 na 13 osób w pewnym momencie ich życia. Zapalenie wyrostka robaczkowego najczęściej występuje u osób w wieku od 10 do 20 lat. W większości przypadków wymaga interwencji chirurgicznej.