UK PL

Proszę o telefon

Roszczenia o odszkodowanie za
nierozpoznanie zakrzepicy żył głębokich (DVT)

Roszczenia o odszkodowanie za nierozpoznanie zakrzepicy żył głębokich (DVT)

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

41-letnia kobieta zachorowała na zakrzepicę żył głębokich po tym, jak niepotrzebnie unieruchomiono jej nogę w gipsie. Poszkodowana otrzymała:

£8,400

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące zakrzepicy żył głębokich

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i dobre samopoczucie.

Zakrzepica żył głębokich (DVT) to poważne schorzenie, które może potencjalnie zagrażać życiu, jeśli nie zostanie niezwłocznie zdiagnozowane i leczone. Każda choroba jest przerażająca, ale chorym, którzy doświadczyli zaniedbań medycznych może być jeszcze trudniej.

Osoby dotknięte błędami medycznymi i zawiedzione przez system opieki zdrowotnej często czują się bezbronne i nie wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc. Na szczęście w Wielkiej Brytanii większość pacjentów otrzymuje doskonały standard opieki. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy tak się nie dzieje, co prowadzi do błędnej diagnozy. Jeśli doświadczyłeś błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich (DVT) z powodu błędów popełnionych przez osoby odpowiedzialne za Twoją opiekę, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie.

Rozumiemy, że dochodzenie roszczeń może wydawać się zniechęcającą perspektywą, szczególnie w przypadku roszczeń o charakterze medycznym. Ale jesteśmy dumni z tego, że wspieramy osoby dotknięte zaniedbaniami medycznymi i niestrudzenie pracujemy w ich imieniu, aby zapewnić im odszkodowania i odpowiedzi, na które zasługują. Decydując się na współpracę z kancelarią Your Legal Friend, wiesz, że Twoja sprawa trafi w ręce profesjonalnych adwokatów, którzy będą niestrudzenie pracowali w Twoim imieniu, aby zapewnić jak najlepszy rezultat w Twojej sprawie.

Wiemy, że żadna rekompensata nie cofnie tego, co już się stało, ale może Ci pomóc w dalszym życiu i budowaniu nowej przyszłości. Jeśli chciałbyś przedyskutować swoją sprawę i podjąć dalsze kroki, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wysłuchać Twojej historii.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących zakrzepicy żył głębokich

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących zakrzepicy żył głębokich

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędną diagnozę zakrzepicy żył głębokich?

Jeśli ucierpiałeś na skutek zaniedbań medycznych, możesz wnieść roszczenie przeciwko osobom odpowiedzialnym za Twoje cierpienie. Aby sprawa zakończyła się sukcesem, musisz być w stanie wykazać, że istniała szansa na postawienie trafnej diagnozy, którą przegapiono i to spowodowało niepotrzebne cierpienie.

Roszczenia dotyczące błędów w diagnozowaniu zakrzepicy żył głębokich mogą być poparte wieloma różnymi dowodami, na przykład takimi, które pokazują, że Twój lekarz rodzinny nie zlecił niezbędnych testów lub nieprawidłowo odczytał wyniki przeprowadzonych badań. Jeśli nie masz pewności, czy masz podstawy do złożenia roszczeń w związku z błędną diagnozą zakrzepicy żył głębokich, możemy Ci doradzić. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaniedbań medycznych, wysłuchamy Twoich doświadczeń i wyjaśnimy, czy Twój przypadek może zakończyć się sukcesem.

Jakie dostanę odszkodowanie?

Wszystkie roszczenia o odszkodowanie z powodu błędów w diagnozowaniu zakrzepicy żył głębokich są unikalne, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości przyznawanych odszkodowań.

Każdy przypadek błędnie rozpoznanej zakrzepicy żył głębokich rozważa, w jaki sposób pacjent został dotknięty przez zaniedbanie, aby ustalić wartość jego indywidualnych roszczeń. Obejmuje to zarówno wymierne straty finansowe, jak i odszkodowanie za ból i cierpienie, których doświadczył z powodu błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich. Z tego powodu nie możemy powiedzieć, jakie możesz otrzymać odszkodowanie bez wcześniejszej  rozmowy z Tobą.

Jednak co roku brytyjska służba zdrowia NHS wypłaca miliony funtów osobom dotkniętym błędami lekarskimi, w tym również chorym, którzy zostali błędnie zdiagnozowani. Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile może być warta Twoja sprawa i jakie powinieneś podjąć dalsze kroki, kancelaria Your Legal Friend służy pomocą. Nasz zespół prawników zajmujących się błędną diagnozą zakrzepicy żył głębokich zapewni Ci wskazówki i porady, których potrzebujesz, aby wysunąć roszczenie dotyczące błędów w sztuce lekarskiej.

Jak szybko muszę złożyć wniosek?

Masz trzy lata na rozpoczęcie sprawy dotyczącej błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich. Jeśli chcesz podjąć kroki prawne po doświadczeniu zaniedbań medycznych, musisz podjąć działania w tym właśnie okresie, zanim Twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu.

Chociaż masz trzy lata na zgłoszenie roszczenia w związku z błędną diagnozą zakrzepicy żył głębokich, radzimy naszym klientom aby podjęli działania jak najszybciej, ponieważ może to bardzo pomóc prowadzonej sprawie. Aby Twoje roszczenie było oparte na silnych podstawach, zgromadzimy szereg dowodów, które będą miały decydujące znaczenie - od kopii dokumentacji medycznej po zeznania świadków. Zwykle znacznie łatwiej jest je uzyskać, jeśli wniosek zostanie złożony tuż po zdarzeniu. Dzięki temu również wszystkie szczegóły zaniedbania będą wciąż świeże w Twojej pamięci.

Punkt początkowy ram czasowych może być nieco mylący w niektórych okolicznościach. Zamiast rozpoczynać się wraz z datą pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego, zaczyna się on bowiem od tzw."daty wiedzy" – czyli daty, kiedy zdałeś sobie sprawę, że doszło do zaniedbania medycznego. Jeśli nie masz pewności, ile czasu Ci zostało na wniesienie roszczenia dotyczącego błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich lub masz jakiekolwiek inne pytania, zespół kancelarii Your Legal Friend służy pomocą.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest zakrzepica żył głębokich?

Zakrzepica żył głębokich (DVT) to skrzep krwi, który tworzy się wewnątrz żyły głębokiej w ciele. Chociaż może tworzyć się w dowolnej żyle głębokiej, najczęściej powstaje w obrębie kończyn dolnych. Zakrzepica żył głębokich (DVT)  jest poważnym schorzeniem medycznym, który wymaga pilnego leczenia, aby zapobiec powikłaniom. Opóźniona diagnoza zakrzepicy żył głębokich może mieć bowiem tragiczne konsekwencje. Osoby, które doświadczają zaniedbań medycznych cierpiąc na zakrzepicę żył głębokich, mogą ubiegać się o odszkodowanie, które odzwierciedli cierpienia spowodowane zaniedbaniem.

Co powoduje zakrzepicę żył głębokich?

W wielu przypadkach zakrzepica żył głębokich rozwija się bez żadnej znanej przyczyny. Istnieją jednak pewne czynniki ryzyka, które oznaczają, że dana osoba jest bardziej narażona na rozwój zakrzepicy żył, a w tym:

Bezruch / unieruchomienie – brak możliwości poruszania się przez dłuższy czas może wpłynąć na przepływ krwi, prowadząc do jego spowolnienia. Podczas, gdy w większości przypadków nie jest to powodem do niepokoju, zwiększa to ryzyko tworzenia się skrzepów krwi.

Pobyt w szpitalu - ponieważ zakrzepica żył głębokich jest bardziej prawdopodobna, jeśli pozostajesz nieaktywny lub źle się czujesz, pobyt w szpitalu może również zwiększyć jej ryzyko. Jeśli przeszedłeś operację, która trwała dłużej niż 90 minut, byłeś operowany z powodu stanu zapalnego lub choroby podbrzusza, musisz leżeć w łóżku, jesteś również bardziej narażony na ryzyko rozwoju choroby. Jednak w czasie Twojego pobytu w szpitalu ryzyko zakrzepicy żył głębokich powinno zostać ocenione i podjęte stosowne środki zapobiegawcze.

Uszkodzenie naczyń krwionośnych - urazy, takie jak złamania kości lub poważne uszkodzenia mięśni, mogą wpływać na naczynia krwionośne. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zablokowania lub zwężenia naczyń krwionośnych, co z kolei może prowadzić do tworzenia się skrzepów krwi. Niektóre schorzenia i leki mogą również prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Choroby i uwarunkowania genetyczne - istnieją pewne leki i choroby genetyczne, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepicy żył głębokich, ponieważ powodują zwiększoną krzepliwość krwi. Należą do nich chemioterapia, choroby serca, reumatoidalne zapalenie stawów i choroby płuc.

Ciąża - u kobiet w ciąży naturalnie występuje zwiększona krzepliwość krwi. Statystycznie jedna na 100,000 ciężarnych będzie cierpiała na zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną, która jest komplikacją tego schorzenia. Ciąża 10-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju choroby.

Tabletki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza – stosowanie zarówno pigułek antykoncepcyjnych, jak i hormonalnej terapii zastępczej zostało powiązane z zakrzepicą żył głębokich, ponieważ zawierają one estrogen. Jeśli przyjmujesz któryś z tych leków, Twoje ryzyko powinno być monitorowane.

Jakie są objawy zakrzepicy żył głębokich?

Nie wszystkie osoby cierpiące na zakrzepicę żył głębokich doznają objawów, ale symptomy choroby mogą obejmować:

• Ból, obrzęk i tkliwość w dotkniętej chorobą kończynie, zwykle wokół łydki

• Rozgrzana skóra w okolicy skrzepu

• Zaczerwienienie skóry

• Ból, który może się nasilać przy odchylaniu stopy w kierunku kolana.

Jak się diagnozuje zakrzepicę żył głębokich?

W większości przypadków, jeśli doświadczasz oznak zakrzepicy żył głębokich udasz się do swojego lekarza rodzinnego lub jeśli przebywasz w szpitalu, zgłosisz swoje wątpliwości zespołowi odpowiedzialnemu za Twoją opiekę.

Kiedy będziesz opowiadał o swoich objawach, lekarz powinien również zapytać o Twoją historię medyczną. Jeśli uzna, że to zakrzepica żył głębokich może być przyczyną Twoich objawów, konieczne będą dalsze badania, ponieważ często nie da się zdiagnozować tej choroby jedynie na podstawie samych objawów.

Oznaczenie poziomu D-dimerów

Wyspecjalizowany test krwi zwany oznaczeniem poziomu D-dimerów daje odpowiedź na pytanie, jak dużo zakrzepów krwi powstało w organizmie. Jest on badaniem przesiewowym, które pozwala ocenić prawdopodobieństwo występowania chorób układu krwionośnego. Badanie to nie daje stuprocentowej pewności diagnostycznej i w przypadku wyniku dodatniego kieruje się pacjenta na szereg badań dodatkowych, które potwierdzają diagnozę.

Badanie ultrasonograficzne (USG)

Badanie ultrasonograficzne może być wykorzystane do wykrycia skrzepów krwi w żyłach. Jeśli badanie potwierdzi obecność skrzepu we krwi, lekarze mogą wówczas przeprowadzić specjalistyczne prześwietlenie, które pozwoli ocenić jego wpływ na przepływ krwi.

Flebografia

Czasami wyniki oznaczenia poziomu D-dimerów lub badania ultrasonograficznego nie dostarczają rozstrzygających dowodów na obecność zakrzepicy żył głębokich. W takim przypadku można wykorzystać flebogram, czyli badanie żył z kontrastem. Polega ono na wstrzyknięciu do żyły barwnika, który można wykryć za pomocą promieniowania rentgenowskiego, umożliwiając lekarzom określenie, gdzie skrzep krwi powoduje zaburzenia w przepływie krwi.

Opóźnienie w rozpoznaniu zakrzepicy żył głębokich może oznaczać większe prawdopodobieństwo powikłań, ponieważ rozpoczęcie leczenia będzie wówczas również opóźnione. Jeśli doświadczyłeś niepotrzebnych cierpień z powodu opóźnień w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Jak się leczy zakrzepicę żył głębokich?

W większości przypadków zakrzepicę żył głębokich leczy się farmakologicznie. Leki przeciwzakrzepowe działają poprzez zapobieganie wzrostowi zakrzepu krwi i mogą pomóc powstrzymać część skrzepu przed oderwaniem się i zablokowaniem części krwiobiegu. Po zakończeniu początkowej kuracji, pacjent może otrzymać dalsze leki, aby zapobiec tworzeniu się większej liczby skrzepów krwi, jeśli występuje wysokie ryzyko.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak może dojść do błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich?

Do opóźnień w rozpoznaniu zakrzepicy żył głębokich (DTV) może dojść z wielu powodów, a każdy przypadek jest inny. Przyczyny, dla których nie postawiono prawidłowej diagnozy mogą obejmować sytuacje, gdy:

• Lekarz rodzinny nie rozpozna objawów zakrzepicy żył głębokich i nie zapyta o historię chorób w rodzinie, aby ocenić ryzyko

• Badania niezbędne do zdiagnozowania zakrzepicy nie zostaną zlecone

• Wyniki badań zostaną błędnie zinterpretowane

• Lekarz nie podejmie żadnych działań po wykryciu nieprawidłowości w wynikach badań

• Lekarz nie wykluczy innych potencjalnych przyczyn.

Niezależnie od tego, czy do błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich doszło w szpitalu, czy też w gabinecie lekarza rodzinnego, osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowanie, odzwierciedlające skutki braku opieki, którego doświadczyły będąc w potrzebie.

Jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich?

W przypadku zakrzepicy żył głębokich istnieją dwa główne powikłania - zatorowość płucna i zespół pozakrzepowy, z których oba mogą być poważne.

Zatorowość płucna

Zator tętnicy płucnej może być śmiertelny i wymaga natychmiastowego leczenia. Dotyka on około 10% osób z niezdiagnozowaną zakrzepicą żył głębokich. Występuje, gdy kawałek skrzepu krwi odrywa się i blokuje naczynie krwionośne w płucach. Objawy zatorowości płucnej obejmują duszności, bóle w klatce piersiowej i nagłą zapaść. Duży skrzep może spowodować zapaść płuc, powodując niewydolność serca. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna są czasami nazywane żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Zespół pozakrzepowy

Osoby cierpiące na zakrzepicę żył głębokich są narażone na ryzyko wystąpienia długotrwałych objawów takich, jak ból łydki, obrzęk, wysypka lub wrzody na łydce. Pacjenci, u których zakrzepica żył głębokich rozwinęła się w udzie, osoby z nadwagę oraz cierpiące na zakrzepicę żył głębokich więcej niż raz w tej samej nodze, są bardziej narażone na rozwój zespołu pozakrzepowego. Zespół pozakrzepowy dotknie około 20% -40% osób z historią zakrzepicy żył głębokich.

Powikłania zakrzepicy żył głębokich oznaczają, że niepowodzenie w zdiagnozowaniu tej choroby może mieć poważny wpływ na rokowania pacjenta, a także na jakość jego życia po zakończeniu leczenia. Pacjenci, którzy zostali zawiedzeni przez zespół odpowiedzialny za ich opiekę, co doprowadziło do błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich mogą ubiegać się o  odszkodowania.

Jak często zakrzepica żył głębokich jest błędnie diagnozowana?

Nie ma żadnych oficjalnych danych, które demonstrowałyby odsetek błędnie diagnozowanych przypadków zakrzepicy żył głębokich w Wielkiej Brytanii. Jednak badania wskazują, że jest to powszechnie błędnie diagnozowane schorzenie ze względu na ograniczone objawy i konieczność polegania na lekarzach rodzinnych, że dostrzegą drobne oznaki i zlecą niezbędne badania. Istnieje wiele przypadków błędnie diagnozowanej zakrzepicy żył głębokich, które pokazują, jak niszczący wpływ może mieć opóźnienie w rozpoczęciu leczenia tej choroby.

Opisywane przez media przypadki błędów w diagnozowaniu zakrzepicy żył głębokich obejmują m.in. historie:

• Babci, która zmarła z powodu zatoru po otrzymaniu błędnej diagnozy w szpitalu. Powiedziano jej, że ma zakażenie dróg moczowych. Czytaj więcej.

• Kobiety, która zmarła po błędnym rozpoznaniu zakrzepicy żył głębokich, gdyż nie przeprowadzono koniecznych badań. Czytaj więcej.

• 26-letniej kobiety, której obawy lekceważono, gdy miała zakrzepicę żył głębokich, co doprowadziło do jej śmierci. Czytaj więcej.

• Kobiety doświadczającej zakrzepicy żył głębokich z powodu działań niepożądanych pigułki antykoncepcyjnej, która została błędnie zdiagnozowana z infekcją dróg oddechowych. Czytaj więcej.

• Kobiety, która zmarła z powodu zakrzepicy żył głębokich, mimo że w ciągu 16 dni odwiedziła siedmiu różnych lekarzy, którzy odmówili jej skierowania na wykonanie niezbędnego badania ultrasonograficznego w celu postawienia diagnozy. Czytaj więcej.

• Kobiety, która zmarła z powodu zakrzepicy żył głębokich po tym, jak lekarz nie sprawdził jej historii rodzinnej i błędnie zdiagnozował skręcenie. Czytaj więcej.

Te historie dotyczące błędnej diagnozy zakrzepicy żył głębokich podkreślają potrzebę, by pracownicy służby zdrowia działali w oparciu o posiadane informacje, aby szybko zdiagnozować chorobę. Jeśli dojdzie do opóźnień w rozpoznaniu zakrzepicy żył głębokich, może to znacznie zwiększyć ryzyko powikłań, które mogą okazać się śmiertelne.

Co mówią statystyki dotyczące zakrzepicy żył głębokich?

Zakrzepica żył głębokich dotyka co roku 1 osobę na 1000. Badania wskazują, że ponad połowa chorych ma możliwe do zidentyfikowania czynniki ryzyka rozwoju choroby. Istnieje jednak wiele nierozpoznanych przypadków zakrzepicy żył głębokich, ponieważ często u chorych nie występują żadne budzące niepokój objawy. Z związku z tym szacuje się, że co roku w Wielkiej Brytanii z powodu tej choroby umiera aż 33,000 osób.