UK PL

Proszę o telefon

Roszczenia o odszkodowanie za
nieudaną operację wazektomii

Roszczenia o odszkodowanie za nieudaną operację wazektomii

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Procedura wazektomii u 43-letniego mężczyzny została nieprawidłowo wykonana przez lekarza, który odciął dopływ krwi do lewego jądra, co spowodowało konieczność jego usunięcia 6 tygodni później. Poszkodowany otrzymał:

£44,300

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Nieudana wazektomia

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Zdecydowanie się na zabieg wazektomii może być trudne, ale gdy mężczyzna podejmuje już taką decyzję z przyczyn osobistych lub medycznych, oczekuje, że procedura zostanie przeprowadzona przez kompetentnych pracowników służby zdrowia oraz że wszelkie komplikacje zostaną dostrzeżone i będą skutecznie leczone.

Zdecydowana większość mężczyzn poddających się zabiegowi wazektomii w Wielkiej Brytanii ma zapewnioną doskonałą opiekę i nie doświadcza żadnych dalszych komplikacji. Niestety nie zawsze tak się dzieje i zdarzają się przypadki nieudanej wazektomii. U niektórych mężczyzn operacja, która się nie powiedzie jest przyczyną niechcianej ciąży, może prowadzić do infekcji lub błędy kliniczne popełnione podczas zabiegu mogą oznaczać konieczność dalszych operacji w przyszłości.

Jeśli doświadczyłeś nieudanej wazektomii i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, kancelaria Your Legal Friend może Ci pomóc. Pracujemy w imieniu tych, którzy doświadczyli zaniedbania medycznego, pomagając tym, którzy ucierpieli, otrzymać rekompensatę finansową i odpowiedzi, na które zasługują. Rozumiemy, że wszelkie czynności prawne mogą wydawać się przerażającą perspektywą, a zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód osobowych. Dlatego nasz specjalistyczny zespół prawny złożony z wysokiej klasy adwokatów ds. zaniedbań medycznych będzie Cię wspierał na każdym kroku.

Nieudana wazektomia może wywrócić życie do góry nogami i wiemy, że żadne odszkodowanie tego nie cofnie. Ale może pomóc złagodzić troski finansowe i pomóc Ci w budowaniu lepszej przyszłości. Niezależnie od tego, czy chcesz wszcząć sprawę po nieplanowanej ciąży, czy też w następstwie komplikacji zdrowotnych, kontakt z naszą kancelarią powinien być Twoim kolejnym krokiem.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących nieudanej wazektomii

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących nieudanej wazektomii

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za nieudaną wazektomię?

Jeśli zostałeś dotknięty nieudaną wazektomią, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby Twoje roszczenie odniosło sukces, musisz udowodnić, że niepowodzenie było wynikiem zaniedbania medycznego i spowodowało niepotrzebne cierpienie.

Istnieją różne sposoby, w jakie można to wykazać, w zależności od okoliczności danego  przypadku. Na przykład, początkowa procedura mogła nie zostać przeprowadzona w odpowiedni sposób, co doprowadziło do obecności plemników w spermie lub wyniki testu płodności były niedokładne. Wykazanie niepotrzebnego cierpienia również różni się w zależności od przypadku. Na przykład, jeśli nieudana wazektomia spowodowała niechcianą ciążę lub komplikacje natury medycznej doprowadziły do tego, że musiałeś wziąć wolne z pracy i utraciłeś dochody.

Jeśli zdecydujesz się powierzyć swoją sprawę kancelarii Your Legal Friend, we współpracy  z Tobą przygotujemy silny materiał dowodowy i możesz liczyć na nasze wsparcie przez cały okres prowadzonego postępowania. Jeśli nie masz pewności, czy masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za nieudaną wazektomię, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Korzystając z naszej wiedzy na temat procesów prawnych, pomożemy Ci zbudować roszczenie, które będzie miało największe szanse na pociągnięcie winnych do odpowiedzialności i zapewnienie Ci rekompensaty finansowej.

Jakie otrzymam odszkodowanie?

Wysokość rekompensaty, jaką można otrzymać za nieudaną wazektomię, różni się w zależności od osobistych doświadczeń poszkodowanego. Poświęcimy sporo czasu na wysłuchanie Twojej historii, co pozwoli nam dokładnie określić wartość Twojej sprawy.

Weźmiemy pod uwagę cały szereg różnych czynników przy ocenie, ile może być warte Twoje roszczenie dotyczące nieudanej wazektomii. Może to obejmować komplikacje natury medycznej, na które cierpisz - takie jak przewlekły ból jąder, konieczność dalszych operacji lub tworzenie się skrzepów krwi oraz czy niepowodzenie procedury spowodowało nieplanowaną ciążę.

Bez wcześniejszej rozmowy na temat Twoich osobistych doświadczeń, nie możemy powiedzieć, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać w razie wygranej.

Jednak zaniedbania medyczne są poważnym problemem, a brytyjska służba zdrowia NHS co roku wypłaca miliony funtów tym, których one dotknęły. Może to dotyczyć np. sytuacji, gdzie doszło do komplikacji, badania nie zostały prawidłowo przeprowadzone lub zabiegi nie zostały wykonane tak, jak powinny. Jeśli ucierpiałeś na skutek nieudanej wazektomii i błędów w sztuce lekarskiej, masz prawo do podjęcia kroków prawnych w celu rozliczenia winnych, a my możemy Ci w tym pomóc.

Jak szybko muszę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Podobnie jak w przypadku wszystkich roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, musisz złożyć roszczenie o odszkodowanie za nieudaną wazektomię w ciągu trzech lat. Po upływie tego okresu nie będziesz w stanie pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Ramy czasowe na złożenie wniosku o odszkodowanie nie zaczynają się jednak od daty przeprowadzenia procedury, ale kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że popełniono błędy. W języku prawnym określa się to "datą wiedzy", a w przypadku nieudanej wazektomii może to być na długo po operacji. W niektórych przypadkach może być trudno zrozumieć, kiedy dokładnie przypada "data wiedzy" i jednocześnie określić, ile masz czasu na podjęcie działań. Ale jesteśmy tutaj, aby zaoferować Ci pomoc. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, pomożemy Ci określić ramy czasowe na złożenie wniosku.

Chociaż masz trzy lata na zgłoszenie swojego roszczenia dotyczącego nieudanej wazektomii, radzimy, aby nasi klienci podejmowali działania tak szybko, jak to możliwe. Nie tylko przyspieszy to zakończenie całego procesu, umożliwiając Ci pozostawienie przykrych doświadczeń za sobą, ale może też pomóc w budowaniu Twojej sprawy. Będziemy korzystać z dokumentacji medycznej, wyników badań i innych informacji na poparcie Twoich roszczeń i zazwyczaj łatwiej uzyskać do nich dostęp im bliżej "daty wiedzy". W trakcie postępowania będziesz także zobowiązany do złożenia tzw. oświadczenia świadka, a im więcej szczegółów będziesz mógł sobie przypomnieć, tym będzie ono silniejsze.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Czym jest wazektomia?

Wazektomia to chirurgiczna procedura sterylizacji męskiej, zapewniająca trwałą antykoncepcję. Jest to opcja, którą co roku wybiera ponad 10,000 mężczyzn w Wielkiej Brytanii. Jest ona skuteczna w ponad 99% przypadków. Na każde 2000 wysterylizowanych mężczyzn, tylko jeden zapłodni kobietę w ciągu reszty swojego życia.

W jaki sposób przeprowadza się wazektomię?

Wazektomia to zabieg mikrochirurgiczny, podczas którego przecina się, blokuje lub uszczelnia nasieniowody, co powoduje zakłócenie transportu plemników z jąder mężczyzny do prącia, działając jako skuteczna antykoncepcja. Całą procedurę można zwykle ukończyć w ciągu 15 minut, przy znieczuleniu miejscowym, umożliwiając większości operowanych mężczyzn powrót do domu jeszcze tego samego dnia. W niektórych przypadkach można zastosować znieczulenie ogólne, przy którym pacjent śpi podczas operacji, ale zdarza się to rzadko.

Wazektomię można wykonać w przychodni lekarza rodzinnego, szpitalu, poradni zdrowia seksualnego lub prywatnej klinice. Przed przystąpieniem do wazektomii lekarz wypyta pacjenta o jego sytuację osobistą, udzieli informacji i porad przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu procedury. Te kroki mają na celu upewnienie się, że pacjent jest faktycznie  zdecydowany na uniedrożnienie nasieniowodów.

Istnieją dwa rodzaje wazektomii, które można wykonać:

  • Konwencjonalna wazektomia

Jest to tradycyjna metoda wykonywania wazektomii. Podczas tej procedury w znieczuleniu miejscowym lekarz wykonuje dwa małe nacięcia, po jednym z każdej strony moszny. Nacięcia będą miały około 1 cm długości. Poprzez te nacięcia, nasieniowody zostają przecięte i ich niewielki fragment usunięty, po czym końce nasieniowodów zostają obszyte lub zabezpieczone elektrokoagulacją. Nacięcia moszny są następnie zszywane przy użyciu szwów rozpuszczalnych.

  • Wazektomia bez skalpela

Jak sama nazwa wskazuje, wazektomia bez skalpela nie wymaga wykonywania nacięć. Zamiast tego lekarz wyczuwa nasieniowód pod skórą i przytrzymuje go za pomocą małego zacisku. Następnie skóra jest rozwarstwiana ostrym narzędziem, co umożliwia odsłonięcie i dostęp do nasieniowodów. Dalsza część zabiegu wyglada jak przy klasycznej wazektomii. Nasieniowody są przecinane i odcinek o długości od 15 mm do 2 cm zostaje usunięty. Nasieniowody zamyka się w ten sam sposób, co przy konwencjonalnej wazektomii, ale nie ma potrzeby zakładania szwów na skórę moszny. Metoda ta jest wybierana zamiast tradycyjnej operacji, ponieważ uznaje się ją za mniej bolesną i obarczoną mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań.

Jakie są przyczyny nieudanej wazektomii?

Istnieje kilka różnych przyczyn nieudanej wazektomii. Najczęściej niepowodzenie procedury jest wynikiem błędu podczas zabiegu chirurgicznego, co oznacza, że ​​nasieniowody nie zostały odpowiednio nacięte i umożliwiły przedostanie się plemników. Po zabiegu powinny zostać przeprowadzone badania kontrolne, aby upewnić się, że wazektomia zadziałała. Testy te powinny zidentyfikować przypadki nieudanej wazektomii, umożliwiając zastosowanie innych metod antykoncepcji lub powtórzenie operacji.

Jakie są objawy nieudanej wazektomii?

Najprostszym sposobem stwierdzenia, czy wazektomia zawiodła, jest obecność plemników w spermie. Może upłynąć nawet osiem tygodni od operacji, zanim nie będzie plemników w spermie, ale jeśli nadal będą obecne po kilku miesiącach, oznacza to, że procedura się nie powiodła. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad pacjentem powinny przetestować go dwukrotnie po wazektomii, pozwalając szybko zidentyfikować nieudaną procedurę.

Jednakże, jeśli nieudana wazektomia nie zostanie wykryta, może to prowadzić do niechcianych ciąż i dodatkowej presji. Jeśli jest to coś, czego doświadczyłeś, być może będziesz mógł złożyć roszczenie odszkodowawcze przeciwko osobom odpowiedzialnym za nieudaną procedurę oraz za niepowodzenie w rozpoznaniu, że zabieg nie zadziałał. Jeśli nie masz pewności, czy możesz zgłosić roszczenie, możemy Ci pomóc to ustalić i zapewnić Ci dostęp do specjalistycznych porad potrzebnych do podjęcia kolejnych kroków.

Jakie porady powinieneś otrzymać po nieudanej wazektomii?

Po przeprowadzonej wazektomii powinieneś otrzymać poradę od osób odpowiedzialnych za Twoją opiekę. Porada ta ma na celu zapewnienie, że nie spowodujesz niechcianej ciąży i może zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych powikłań.

Powinieneś zostać poinformowany o konieczności używania innych metod antykoncepcji przez co najmniej osiem tygodni po operacji, ponieważ plemniki mogą tak długo pozostawać w nasieniowodach. Powinieneś również zostać poddany badaniom, aby upewnić się, że w spermie nie ma już plemników, co wskazuje, że wazektomia zakończyła się sukcesem. Jeśli nie otrzymałeś porady, którą powinieneś był otrzymać lub nie poddano Cię badaniom na sprawdzenie skuteczności zabiegu, możesz mieć podstawy do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie. Możemy Ci pomóc w złożenu wniosku o odszkodowanie za nieudaną wazektomię, jeśli zostałeś nią dotknięty.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Czy po wazektomii powinieneś mieć jakieś testy?

Wazektomia nie działa natychmiast. Zaleca się stosowanie antykoncepcji przez pierwsze osiem tygodni po operacji, a także przeprowadzenie dwóch testów nasienia, aby upewnić się, czy wszystkie plemniki zniknęły.

Jeśli po wazektomii nie przeprowadzono takiego testu, możesz nie być świadomy, że zabieg się nie powiódł i jesteś nadal płodny. Powinieneś móc polegać na osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie Twojej wazektomii, że zapewnią wykonanie niezbędnych testów w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów. W niektórych przypadkach test może nie zostać przeprowadzony prawidłowo lub jego wyniki okażą się niedokładne, co prowadzi do przekonania, że ​​operacja zadziałała, gdy wcale tak nie jest.

Jeśli testy wykażą, że wazektomia zakończyła się sukcesem, choć tak nie było, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie odzwierciedlające zaniedbanie medyczne, do którego doszło w trakcie otrzymanej przez Ciebie opieki.

Czy wazektomia może powodować inne komplikacje?

Podobnie jak w przypadku wszystkich procedur medycznych, wazektomia niesie pewne ryzyko, w tym ryzyko rozwoju infekcji. Niektóre z problemów związanych z wazektomią to:

Krwiaki - krwiak to miejsce, w którym przerwane naczynie krwionośne umożliwia zbieranie się i krzepnięcie krwi w otaczającej tkance. Może prowadzić do obrzęku i powodować ból, co może oznaczać konieczność dalszej operacji.

Ziarniniaki plemników– w rzadkich przypadkach plemniki mogą przedostać się do otaczających tkanek, jeśli nasieniowody nie zostaną odpowiednio związane lub uszczelnione. Może to prowadzić do tworzenia twardych grudek, powodujących obrzęk i ból.

Przewlekły ból - jeden na dziesięciu mężczyzn doświadcza długotrwałego bólu jąder po wazektomii, w jednym lub obu jądrach. Ból jest zwykle wynikiem ucisku nerwu lub blizny i może wahać się od sporadycznych tępych bólów po regularny, ostry ból, chociaż jest to niewykle rzadkie. W niektórych przypadkach może być zalecana kolejna operacja na zminimalizowanie bólu.

Infekcje - podobnie jak w przypadku wszystkich procedur medycznych, po wazektomii istnieje ryzyko rozwoju infekcji, ponieważ bakterie mogą się przedostać przez wykonane nacięcia. W większości przypadków infekcje te można łatwo leczyć.

Rekanalizacja nasieniowodów – w odosobnionych przypadkach możliwe jest ponowne zrośnięcie się nasieniowodów, co powoduje, że mężczyzna ponownie staje się płodny.

Podczas, gdy powikłania po wazektomii są rzadkie, możesz mieć prawo do odszkodowania, jeśli doświadczyłeś komplikacji z powodu zaniedbania medycznego. Jeśli zostałeś zawiedziony przez osoby odpowiedzialne za Twoją opiekę po poddaniu się wazektomii, masz prawo pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Możesz nie być w stanie ubiegać się o odszkodowanie za wszystkie komplikacje, których doświadczyłeś po wazektomii i będzie to zależało od okoliczności Twojej sprawy. Ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jeden z naszych doświadczonych prawników będzie w stanie zaoferować Ci poradę, której szukasz.

Jakie są statystyki dotyczące nieudanych wazektomii?

Każdego roku w Wielkiej Brytanii przeprowadza się tysiące wazektomii i w 99% przypadków procedura kończy się sukcesem. Na każde 2000 mężczyzn, poddawanych operacji, tylko jeden z nich zapłodni kobietę przez resztę swojego życia. Dzięki temu jest to atrakcyjna metoda antykoncepcji dla mężczyzn, którzy są pewni, że nie chcą mieć dzieci w przyszłości.

Inne powikłania po wazektomii są rzadkie, chociaż jeden na dziesięciu mężczyzn po zabiegu doświadcza przewlekłego bólu jąder. Jednak w większości przypadków jest to jedynie sporadyczny tępy ból, który powoduje raczej dyskomfort, a nie dotkliwy  ból.