UK PL

Proszę o telefon

Roszczenia o odszkodowanie za
błędną lub opóźnioną diagnozę cukrzycy

Roszczenia o odszkodowanie za błędną lub opóźnioną diagnozę cukrzycy

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Cukrzyca 33-latki pozostawała niezdiagnozowana przez sześć lat. Chorobę zdiagnozowano dopiero po tym, jak kobieta trafiła do szpitala po zapadnięciu w zagrażającą życiu śpiączkę cukrzycową. Poszkodowana otrzymała:

£26,100

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Cukrzyca

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Odkrycie, że masz cukrzycę może być prawdziwym szokiem. Jednak po zdiagnozowaniu większość pacjentów otrzymuje opiekę i wsparcie, których potrzebują, aby w miarę normalnie kontynuować swoje życie. Jeśli Twoja diagnoza cukrzycy była opóźniona lub błędnie zdiagnozowano u Ciebie niewłaściwy typ cukrzycy, prawdopodobnie masz pytania, na które oczekujesz odpowiedzi.

Roszczenie o zaniedbanie medyczne może być dla Ciebie rozwiązaniem, jeśli uważasz, że w wyniku popełnionych błędów doznałeś urazu. Cukrzyca jest poważną chorobą, która może prowadzić do inwalidztwa na resztę życia, a w odosobnionych przypadkach nawet do śmierci. Tam, gdzie wdrożenie leczenia zostaje opóźnione, ryzyko komplikacji zdecydowanie wzrasta. W rezultacie osoby, które zostały dotknięte przez zaniedbania medyczne, mogą być uprawnione do złożenia wniosku o odszkodowanie przeciwko osobom odpowiedzialnym za ich cierpienie. Chociaż rekompensata nie cofnie szkód spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej, może zapewnić wsparcie finansowe osobom w ten sposób poszkodowanym. Nasz zespół ekspertów pozostaje do Twojej dyspozycji, aby zaoferować Ci porady i wsparcie, których potrzebujesz w trakcie procesu dochodzenia odszkodowania i gdy zajdzie taka konieczność rownież reprezentację w sądzie. W kancelarii Your Legal Friend jesteśmy dumni z tego, że pomagamy tym, których dotknęły zaniedbania medyczne, w walce o sprawiedliwość i rekompensatę, na jaką zasługują.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
 • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących cukrzycy

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących cukrzycy

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędną diagnozę cukrzycy?

Możliwe jest złożenie wniosku o odszkodowanie za błędne rozpoznanie cukrzycy, jeśli błędna diagnoza spowodowała dodatkowe cierpienie. Opóźnienie diagnozy może pozostawić więcej czasu na rozwój związanych z cukrzycą powikłań, takich jak uszkodzenie nerwów czy retinopatia, które mogą się rozwinąć z powodu braku kontroli poziomu cukru we krwi.

Twoje roszczenie będzie również musiało wykazać, że osoby odpowiedzialne za Twoją opiekę przegapiły możliwość wcześniejszego rozpoznania cukrzycy. Przypadki błędnego rozpoznania cukrzycy przez lekarza mogą dotyczyć np. sytuacji, gdy:

 • Lekarz nie powiązał objawów, na które się uskarżałeś z cukrzycą
 • Nie zlecono niezbędnych testów na wykrycie cukrzycy
 • Nie sprawdzono poziomu hemoglobiny glikowanej (test HbA1c) pomimo obecności glukozy w moczu.

Nierozpoznanie cukrzycy jest poważnym błędem, który może mieć wpływ na całe dalsze życie danej osoby. Pacjenci, których to dotyczy, mają prawo pociągnąć do odpowiedzialności lekarzy, którzy ich zawiedli, jeśli na skutek pomyłki odnieśli dodatkowe szkody. Możemy bezpłatnie zbadać, czy masz podstawy do zgłoszenia sprawy. Jeśli chcesz omówić roszczenie związane z błędną diagnozą cukrzycy, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić porady osobom, których taka sytuacja dotyczy.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałem błędnie zdiagnozowany jako diabetyk?

Możesz mieć prawo do odszkodowania, jeśli zostałeś błędnie zdiagnozowany jako diabetyk, podczas gdy to inne schorzenie było odpowiedzialne za Twoje symptomy. Błędna diagnoza może oznaczać, że Twoja choroba dalej się rozwijała i postępowała bez koniecznego leczenia. Również leczenie stosowane w przypadku nieprawidłowo zdiagnozowanej choroby może powodować dodatkowe problemy.

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie cukrzycy po otrzymaniu niewłaściwej diagnozy, obowiązywać będą te same procedury, w tym ograniczenia czasowe oraz konieczność wykazania, że zaniedbanie spowodowało dodatkowe cierpienie.

Jakie dostanę odszkodowanie?

Przypadki błędnego rozpoznania cukrzycy są bardzo różne, podobnie jak sumy odszkodowań przyznawanych powodom, skutecznie dochodzącym swoich roszczeń.

Kiedy zlecisz swoją sprawę kancelarii Your Legal Friend, poświęcimy sporo czasu, aby w pełni zrozumieć Twój pozew w sprawie błędnego rozpoznania cukrzycy, aby dokładnie określić wymierną wartość Twoich roszczeń. Weźmiemy pod uwagę szereg czynników przy obliczaniu wartości Twojego odszkodowania, od utraconych zarobków po zmieniające życie komplikacje związane z błędną diagnozą cukrzycy.

Chociaż nie jest możliwe określenie wartości należącego Ci się odszkodowania za błędną diagnozę cukrzycy bez wcześniejszej dyskusji na temat Twoich doświadczeń, co roku brytyjska służba zdrowia NHS wypłaca miliony funtów osobom dotkniętym zaniedbaniami medycznymi. Przy wsparciu zespołu prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących błędnej diagnozy cukrzycy, wiesz, że Twoje roszczenie będzie odzwierciedlało Twoją osobistą sytuację i zapewni Ci najlepszą możliwą szansę na sukces, kiedy zdecydujesz się na współpracę z kancelarią Your Legal Friend.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Wszystkie roszczenia medyczne podlegają trzyletniemu ograniczeniu czasowemu i po tym terminie nie można wnieść roszczenia przeciwko osobom odpowiedzialnym.

Te ramy czasowe zaczynają się od momentu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że nie otrzymałeś standardu opieki, którego należało oczekiwać. W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędnego rozpoznania cukrzycy może to być jakiś czas po Twojej pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego z objawami choroby. Podczas, gdy punkt początkowy liczony w ten sposób, zazwyczaj daje poszkodowanym więcej czasu na działanie, oznacza jednak, że czasem trudno jest dokładnie określić, ile faktycznie czasu pozostało na zgłoszenie roszczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem roszczenia dotyczącego błędów w leczeniu cukrzycy, ale nie wiesz, co dalej, możemy Ci pomóc. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób zgłaszających roszczenia medyczne, w tym roszczenia związane z cukrzycą i możemy Ci pomóc określić, ile czasu Ci zostało na podjęcie działań.

Chociaż masz trzy lata na rozpoczęcie sprawy w przypadku błędnego rozpoznania cukrzycy, zalecamy, aby w miarę możliwości zrobić to znacznie wcześniej. Łatwiej jest bowiem uzyskać dokumentację pomocniczą, im bliżej do doświadczenia, co pozwoli nam odpowiednio przygotować Twoją sprawę.

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, która powoduje, że stężenie cukru we krwi staje się zbyt wysokie. Cukrzyca oznacza, że organizm ​​nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, aby przetworzyć glukozę na energię. Schorzenie to zostało powiązane z wieloma zarówno krótko-, jak i długoterminowymi powikłaniami, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie jednostki i na jakość jej życia. Wyróżniamy dwa główne typy cukrzycy:

Cukrzyca typu 1 – kiedy trzustka nie wytwarza insuliny, ponieważ układ odpornościowy organizmu atakuje komórki odpowiedzialne za tę funkcję.

Cukrzyca typu 2 – kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie reaguje na wytwarzaną insulinę.

Jakie są objawy cukrzycy?

Objawy cukrzycy typu 1 i 2 są podobne. Typowe objawy choroby obejmują:

 • Oddawanie moczu częściej niż zwykle
 • Uczucie pragnienia
 • Potworne zmęczenie
 • Niewyjaśniona utrata masy ciała
 • Cięcia lub rany, które goją się powoli
 • Swędzenie wokół genitaliów lub częste epizody pleśniawki
 • Niewyraźne widzenie spowodowane wysuszeniem soczewki oka.

Podczas, gdy objawy obu rodzajów cukrzycy są często takie same, tempo, w jakim się rozwijają, jest zazwyczaj różne. Osoby z typem 1 na ogół doświadczają wyraźnych objawów cukrzycy typu 1 przez okres kilku tygodni, podczas gdy objawy cukrzycy typu 2 mają tendencję do stopniowego rozwoju i mogą pozostać nierozpoznane przez kilka lat.

Oznaki i objawy cukrzycy często mogą być przez chorych mylone lub błędnie interpretowane, co może prowadzić do opóźnionego rozpoznania cukrzycy. Ważne jest, aby osoby doświadczające objawów cukrzycy były szybko diagnozowane, aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z tą chorobą. Błędne rozpoznanie cukrzycy może również prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu leczenia.

Jak diagnozuje się cukrzycę?

Proces diagnozowania cukrzycy typu 1 i typu 2 jest taki sam. Jeśli wystąpią objawy cukrzycy, należy umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego. Jeśli po przedyskutowaniu Twoich symptomów, lekarz będzie podejrzewał, że to cukrzyca może być ich powodem, zleci przeprowadzenie dalszych badań.

Zazwyczaj pierwszym przeprowadzanym testem jest badanie próbki moczu na obecność glukozy. Glukoza w moczu jest wskaźnikiem cukrzycy, ale może również być związana z innymi schorzeniami. W rezultacie, jeśli Twój mocz zawiera glukozę, zostanie zlecone specjalistyczne badanie krwi pod kątem cukrzycy.

Test hemoglobiny glikowanej (HbA1c) można stosować zarówno do diagnozowania cukrzycy, jak i do sprawdzenia, jak skutecznie zastosowane leczenie kontroluje chorobę. Test potwierdza średni poziom glukozy we krwi pacjenta w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą będą miały regularne testy HbA1c, aby ocenić skuteczność stosowanego leczenia.

Dostępne testy diagnostyczne w celu diagnozowania cukrzycy oznaczają, że często jest to bardzo szybki proces. Zdarzają się jednak przypadki błędnej diagnozy cukrzycy, które pokazują, że może do niej dojść, jeśli na przykład lekarz rodzinny nie zauważy początkowych objawów choroby i nie zleci niezbędnych testów, może je błędnie przypisać innej przyczynie. Niewłaściwa diagnoza cukrzycy może prowadzić do poważnych powikłań i jeśli jest to coś, czego doświadczyłeś, możesz mieć prawo do odszkodowania za błędnie zdiagnozowany przypadek cukrzycy.

Jak się leczy cukrzycę?

Plany leczenia cukrzycy typu 1 i 2 różnią się, odzwierciedlając różne przyczyny choroby. W obu przypadkach celem leczenia jest utrzymanie poziomu glukozy we krwi, jak najbliżej normalnego poziomu, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z objawami choroby i zapobiegać rozwojowi związanych z nią problemów zdrowotnych.

Cukrzyca typu 1

Ponieważ cukrzyca typu 1 oznacza, że ​​organizm nie wytwarza insuliny, osoby z rozpoznaną chorobą wymagają regularnego leczenia insuliną w celu utrzymania stężenia glukozy na normalnym poziomie. Insulina jest zwykle dostarczana za pomocą zastrzyków, ale może być również podawana za pomocą pompy. Twój lekarz rodzinny lub zespół diabetologiczny będzie regularnie monitorował Twój poziom glukozy, umożliwiając dostosowanie planu leczenia do Twoich potrzeb.

Cukrzyca typu 2

W wielu przypadkach styl życia jest pierwszym obszarem, na który patrzy się po zdiagnozowaniu cukrzycy typu 2. Poprzez zdrowe odżywianie, utratę wagi (jeśli masz nadwagę) i regularne ćwiczenia fizyczne, czasami możliwe jest kontrolowanie poziomu glukozy we krwi bez konieczności stosowania innego leczenia. Lekarze przyjrzą się Twojemu obecnemu stylowi życia i zalecą zmiany, takie jak zmniejszenie spożycia cukru i tłuszczów lub wykonywanie 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności na tydzień.

W niektórych przypadkach zmiana stylu życia może wymagać uzupełnienia innymi metodami leczenia, ktore mogą obejmować leki i zastrzyki z insuliny.

Jakie schorzenia mogą zostać błędnie zdiagnozowane zamiast cukrzycy?

Nierozpoznane przypadki cukrzycy pokazują, że istnieje szereg innych schorzeń, z którymi objawy cukrzycy mogą zostać błędnie powiązane, chociaż częściej zdarzają się sytuacje, kiedy różne typy cukrzycy bywają ze sobą mylone.

Badania dotyczące błędnego rozpoznania cukrzycy powiązały tę chorobę m.in. z:

 • Grypą
 • Zmęczeniem
 • Zespołem Cushinga
 • Infekcją wirusową
 • Infekcją zatok
 • Astmą
 • Zapaleniem trzustki
 • Hemochromatozą.
Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Czy możliwe jest błędne rozpoznanie cukrzycy?

Możliwe jest, że osoby cierpiące na inne schorzenia zostaną błędnie zdiagnozowane jako diabetycy. W rzeczywistości, audyt pacjentów lekarzy rodzinnych z 2011 r. wykazał, że około 100,000 osób w Anglii mogło zostać błędnie zdiagnozowanych z cukrzycą. Około 80 spośród 1600 pacjentów z cukrzycą bywa nieprawidłowo diagnozowanych.

Błędna diagnoza nie tylko oznacza, że ​​faktyczna choroba i przyczyna objawów nie są leczone, ale może też bezpośrednio wpływać na zdrowie pacjenta. Przyjmowanie leków, których nie potrzebujesz, może być niebezpieczne. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie cukrzycę, podczas gdy cierpiałeś na zupełnie inną chorobę, możesz zgłosić roszczenie z tytułu błędnej diagnozy.

Jakie są długoterminowe powikłania błędnie rozpoznanej cukrzycy?

Brak diagnozy cukrzycy oznacza, że chorzy dłużej czekają aż poziom stężenia glukozy we krwi zacznie być kontrolowany, co zwiększa ryzyko wystąpienia długotrwałych powikłań. Powikłania związane z cukrzycą mogą prowadzić do niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu. Powikłania te obejmują:

 • Choroby sercowo-naczyniowe

Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia wielu problemów sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca lub udaru mózgu. Choroby sercowo-naczyniowe mogą zagrażać życiu, a osoby z cukrzycą są bardziej narażone na ich wystąpienie, zwłaszcza jeśli poziom cukru we krwi nie jest skutecznie kontrolowany za pomocą leczenia.

 • Retinopatię

Retinopatia może prowadzić do problemów ze wzrokiem, w tym ślepoty i innych poważnych chorób wzroku. Cukrzyca może uszkodzić naczynia w siatkówce, a niekontrolowany poziom cukru we krwi sprawia, że ​​jest to bardziej prawdopodobne. Osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę, powinny być zapraszane co roku na badania kontrolne  w celu monitorowania uszkodzeń. Opóźnienie w rozpoznaniu cukrzycy oznacza, że ​​kontrole te nie są przeprowadzane, więc powikłania rozwijają się jeszcze przed wykryciem choroby.

 • Neuropatię

Nadmiar cukru może powodować neuropatię lub uszkodzenie nerwów, szczególnie w nogach. Jest to zwykle wykrywane po raz pierwszy z powodu mrowienia lub drętwienia, które rozpoczyna się od czubków palców u rąk lub nóg i postępuje.

 • Nefropatię

Nefropatia lub uszkodzenie nerek może również być powikłaniem, które w rzadkich, ciężkich przypadkach może prowadzić do niewydolności nerek i konieczności przeszczepu. Diabetycy są bardziej narażeni na choroby nerek, ponieważ schorzenie to może wpływać na małe naczynia krwionośne w obrębie narządu.

Powaga długotrwałych powikłań cukrzycy wskazuje na ryzyko, jakie może spowodować błędna diagnoza lekarza. Aby zminimalizować ryzyko powikłań, ważna jest szybka diagnoza.

Jakie są statystyki dotyczące cukrzycy?

Według Diabetes UK:

 • Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii żyje 4,5 miliona osób cierpiących na cukrzycę, a każdego dnia diagnozowanych jest około 700 osób
 • W latach 1996-2016 liczba osób, u których zdiagnozowano cukrzycę w Wielkiej Brytanii, wzrosła ponad dwukrotnie
 • Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii żyje około 1,1 miliona osób z niezdiagnozowaną cukrzycą

Jedynie 10% osób z cukrzycą ma cukrzycę typu 1, a pozostałe 90% cierpi z powodu cukrzycy typu 2.