Proszę o telefon

Urlop na plaży lub w mieście

Cancun

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

  • Przegląd
  • Procedura

Urlop to czas zapomnienia o troskach codziennego życia. Czy zdecydujesz się na odpoczynek w nadmorskim kurorcie, zwiedzanie europejskiej stolicy, czy też rejs statkiem wycieczkowym, ucieczka od powszednich stresów stwarza szansę podładowania baterii. Jednakże, jeśli zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi podczas wakacji za granicą, takie zakłócenie może nagle zamienić relaksujący wypoczynek w bardzo stresującą sytuację.

Jeżeli miałeś pecha i zachorowałeś lub uległeś wypadkowi podczas wakacji na plaży, w mieście lub podczas rejsu, uzyskanie odpowiedniej opieki medycznej może być trudne ze względu na bariery językowe i poruszanie się wśród nieznanych systemów medycznych. Jeśli wymagasz intensywnej opieki medycznej, która nie jest objęta ubezpieczeniem, może to spowodować dalsze cierpienie i stres, wywierając dodatkową presję na Twoje finanse.

Złożenie roszczenia z tytułu wypadku za granicą może być trudnym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej. Zatem jeśli doznałeś urazu lub zachorowałeś nie z własnej winy podczas wakacji za granicą, porozmawiaj koniecznie z Your Legal Friend.

Jesteśmy przekonani, że nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących uszczerbu na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby móc Ci zapewnić odszkodowanie, na które zasługujesz. W oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie roszczeń odszkodowawczych, jedynie w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się uzyskać ponad £200,000,0000.00 dla naszych klientów z 95% skutecznością.

Dzięki naszej gwarancji "nie wygrasz, nie płacisz" możesz być spokojny, że nie będziesz musiał pokryć żadnych kosztów prawnych dopóki Twoje roszczenie nie zakończy się sukcesem. Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby rozpocząć swoje roszczenie.

Your Legal Friend to:

  • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (no win, no fee)
  • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Ponad 200 000 000 funtów odszkodowań wywalczonych w ostatnich dziesięciu latach
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Zespół prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Aby porozmawiać nieformalnie i poufnie z jednym z naszych prawników, zadzwoń pod  numer 0808 115 6023 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub wypełnij formularz kontaktowy, znajdujący się po prawej stronie.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.