Proszę o telefon

Zakażenie pałeczką okrężnicy (E. coli)

Woman about to vomit

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 159 4574

 • Przegląd
 • Procedura

Zakażenie pałeczką okrężnicy E.coli to bakteryjna infekcja, która może powodować silny ból brzucha, krwawe biegunki i niewydolność nerek. Jest jedną z najczęstszych chorób, na które cierpią turyści za granicą, zamieniając ich wakacje życia w wakacje z piekła rodem.

Zakażenie pałeczką okrężnicy E.coli rozprzestrzenia się łatwo i szybko. Najczęściej jest spowodowane przez niedogotowaną żywność lub żywność, która nie była odpowiednio przechowywana lub schłodzona. Występuje zwykle w krajach z ciepłym klimatem, gdzie pogoda stwarza idealną temperaturę do mnożenia się bakterii E.coli. Ludzie wracający z wakacji w krajach rozwijających się, takich jak Meksyk, Egipt, Turcja i Dominikana regularnie zgłaszają ciężkie przypadki zatrucia pokarmowego spowodowanego bakterią E.coli.

Bakteria E.coli (łac. Escherichia coli) rozwija się w jelicie grubym zwierząt. Zakażenie przez szczep 0157 może być szczególnie niebezpieczne dla ludzi, gdyż może powodować krwawienie jelit i niewydolność nerek ze względu na produkcję Shiga - toksyny, która jest bardzo szkodliwa dla organizmu.

Jeśli doświadczyłeś objawów zakażenia pałeczką okrężnicy E. coli podczas urlopu, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Jak można zarazić się E. coli?

E. coli znajduje się w jelitach i odchodach wielu zwierząt, takich jak bydło, drób, świnie i jelenie i można się nią zarazić przez:

 • zjedzenie skażonej żywności, takiej jak surowe warzywa liściaste lub niedogotowane mięso
 • dotykanie zakażonych zwierząt lub przypadkowy kontakt z ich odchodami
 • wypicie wody ze słabo uzdatnianego źródła
 • pływanie lub zabawy w skażonej wodzie, jak stawy lub strumienie
 • kontakt z zakażonymi osobami

Objawy obejmują biegunkę, skurcze żołądka i czasami gorączkę. Ludzie zazwyczaj zauważają symptomy od trzech do czterech dni po zakażeniu, jednak objawy mogą wystąpić w dowolnym momencie - od jednego do czternastu dni po zakażeniu. W niewielkiej liczbie przypadków E. coli powoduje niewydolność nerek i śmierć.

Jeśli zaraziłeś się bakteriami E. coli na wakacjach, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym już dziś, aby dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Your Legal Friend zapewni Ci na każdym kroku:

 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec biura podróży lub przewoźnika
 • Brak jakichkolwiek opłat z góry
 • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat
 • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
 • Jedynie w ciągu ostatnich 10 lat wywalczyliśmy ponad 200,000,000 dla naszych klientów
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Aby porozmawiać nieformalnie i poufnie o złożeniu roszczenia z jednym z naszych prawników, zadzwoń  pod numer 0808 159 4574 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.