Proszę o telefon

Kampylobakterioza

Woman leaning over a toilet

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 252 0647

  • Przegląd
  • Procedura

Kampylobakterioza to najczęstsza przyczyna zatruć pokarmowych w Wielkiej Brytanii. Nic zatem dziwnego, że jest powszechnym zjawiskiem wśród tysięcy turystów każdego roku. Występuje często w dużych resortach i dotyka dużej grupy ludzi w tym samym czasie oraz jest szczególnie powszechna w krajach, gdzie woda nie jest uzdatniana. Uważa się, że kampylobakterioza jest odpowiedzialna za ponad 280,000 przypadków zatruć pokarmowych każdego roku wśród osób w różnym wieku.

Jeśli doświadczyłeś skutków kampylobakteriozy na wakacjach, możesz mieć prawo do odszkodowania - czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest kampylobakterioza?

Kampylobakterioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Campylobacter. Jest to grupa bakterii, która powoduje zapalenie żołądka i jelit, czyli infekcję przewodu pokarmowego. Chociaż choroba może dotknąć każdego, jest bardziej powszechna wśród niektórych grup, w tym dzieci do lat pięciu oraz osób starszych powyżej 60 roku życia, ludzi, którzy podróżują do krajów rozwijających się, gdzie warunki sanitarne i higiena żywności mogą być mniej rygorystyczne, osób pracujących ze zwierzętami i tych, którzy pracują w branży mięsnej. Do objawów kampylobakteriozy należą biegunka i ból brzucha lub skurcze, nudności i wymioty, gorączka oraz ogólnie złe samopoczucie.

Jak można zarazić się kampylobakteriozą?

W większości przypadków niezwykle trudno jest odnaleźć źródło infekcji, jednak bakterie Campylobacter są powszechnie spotykane w surowym mięsie – szczególnie w surowym mięsie drobiowym, takim jak kurczak. Jedzenie może ulec skażeniu na każdym etapie produkcji, przetwarzania lub gotowania. Zakażenia mogą wystąpić, gdy produkty nie są odpowiednio myte lub przechowywane w prawidłowy sposób po użyciu. Dokładne gotowanie mięsa zwykle zabija bakterie, jednak Campylobacter może również występować w niepasteryzowanym mleku lub nieuzdatnionej wodzie. Zwierzęta domowe i inne zwierzęta będące nosicielami bakterii, mogą również przekazać je ludziom. Mimo uciążliwości, objawy są stosunkowo łagodne i zwykle przechodzą w ciągu 2-3 dni. Jednak w cięższych przypadkach mogą wystąpić powikłania, jak odwodnienie, powodujące dalsze problemy.

Jeśli zaraziłeś się kampylobakteriozą na wakacjach, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym już dziś, aby dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Your Legal Friend to:

  • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
  • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Aby porozmawiać nieformalnie i poufnie o złożeniu roszczenia z jednym z naszych prawników, zadzwoń  pod  numer 0808 252 0647 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.