Proszę o telefon

Zatrucie pokarmowe

Woman vomiting in toilet - food poisoning

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 3686

 • Przegląd
 • Procedura

Jedną z największych przyjemności podczas wakacji za granicą jest to, że nie musimy sami gotować, natomiast możemy się delektować lokalną żywnością i specjałami miejscowej kuchni. Hotele i kurorty czwykle oferują bogaty wybór wspaniałych potraw. Z hotelową kuchnią mogą jednak wiązać się również pewne zagrożenia. Czasami dochodzi bowiem do zatruć pokarmowych wśród gości, a w rezultacie wymarzone wakacje mogą Ci upłynąć na poważnej chorobie lub nawet w szpitalu, jeśli zachoprujesz na zatrucie pokarmowe na wakacjach.

  Choroby na wakacjach są często spowodowane spożyciem zakażonej lub niedogotowanej żywności albo wypiciem zakażonej wody. Zatrucie pokarmowe na wakacjach może szybko się rozprzestrzeniać wśród urlopowiczów przebywających w tym samym hotelu lub na pokładzie statku wycieczkowego. Choroba przenosi się między innymi przez dotykanie ust dłonią po kontakcie z osobą będącą nosicielem zarazków lub dotykanie zakażonych powierzchni, takich jak klamki, relingi czy przyciski przy spłuczkach toaletowych. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się zatrucia pokarmowego sprzyja też brak prawidłowych nawyków i procedur higienicznych.

  Do bakterii, które najczęściej powodują zatrucia pokarmowe na wakacjach, należą:

  Campylobacter 

  Campylobacter wywołuje silną biegunkę, mdłości, wymioty i gorączkę. Znajduje się w surowym i niedogotowanym mięsie (szczególnie drobiu), niepasteryzowanym mleku i nieoczyszczonej wodzie. Choroba może być przenoszona także przez ssaki i ptaki. Objawy występują zazwyczaj po 2 – 5 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się do tygodnia.

  E. coli

  E. coli powoduje silne bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Bakterie te znajdują się w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt, w tym człowieka. Do większości przypadków zatrucia E. coli dochodzi po spożyciu niedogotowanej wołowiny (szczególnie mielonej, hamburgerów i klopsów) lub wypiciu niepasteryzowanego mleka. Objawy występują zazwyczaj po 1 – 8 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się przez kilka dni do kilku tygodni.

  Salmonella

  Salmonella powoduje silne bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Znajduje się w surowym lub niedogotowanym mięsie oraz w surowych jajkach, mleku i innych produktach mlecznych. Objawy występują zazwyczaj po 12 – 72 godzin od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się przez 4 – 7 dni.

  Shigella

  Shigella powoduje silną biegunkę, mdłości, wymioty i gorączkę, a często towarzyszy jej również obecność krwi lub śluzu w stolcu. Może się znajdować w każdym produkcie spożywczym umytym w zakażonej wodzie. Jeśli zakażone osoby przygotowują żywność, przekazują te bakterie gościom, którzy ją spożywają. Objawy występują zazwyczaj w ciągu 3 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się do tygodnia.

  Czerwonka (dyzenteria)

  Czerwonka jest chorobą powodującą silną biegunkę, mdłości, wymioty i wysoką gorączkę. Rozprzestrzenia się poprzez wydalanie kału przez osobę zakażoną, która nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, a następnie dotyka produktów spożywczych, przedmiotów i innych ludzi. W krajach o złych warunkach higieniczno-sanitarnych zakażone odchody mogą infekować wodę pitną i żywność (szczególnie produkty spożywane bez gotowania). Objawy występują zazwyczaj w ciągu 1 – 3 dni od zakażenia i utrzymują się do tygodnia.

  Dlaczego powinieneś zasięgnąć porady prawnej

  W myśl przepisów w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992) Twój brytyjski organizator wakacji zorganizowanych:

  • Jest odpowiedzialny za zapewnienie Ci odpowiedniego standardu pobytu.
  • Ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli Ty lub członek Twojej rodziny zachorowaliście lub cierpieliście na zatrucie pokarmowe na wakacjach, ponieważ hotel lub ośrodek nie zadbał należycie o warunki Waszego pobytu.
  • Jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie obowiązków przez swoich podwykonawców.

  Jeżeli przebywasz na wakacjach zorganizowanych i zostanie ustalone, że organizator Twojego wyjazdu lub hotel dopuścił się naruszenia tych przepisów, masz prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

  Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

  Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób, które w czasie wakacji zorganizowanych doznały zatrucia pokarmowego nie własnej winy i w związku z tym chcą domagać się odszkodowania od brytyjskiego organizatora swojego wyjazdu.

  Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wszelkich aspektów międzynarodowych przepisów dotyczących odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu możemy Ci zapewnić specjalistyczne porady i wsparcie na każdym etapie tego procesu, tak żeby uzyskać dla Ciebie najwyższą możliwą rekompensatę.  Możemy też pomóc Ci w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych spowodowanych skutkami Twojej choroby, takich jak:

  • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
  • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
  • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiała to choroba. 

  Your Legal Friend to:

  • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
  • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Ponad £200,000,000.00 odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
  • Ponad 30-letnie doświadczenie  w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

  Porozmawiaj z nami już dziś

  Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 252 0647 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

  Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

  Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

  Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

  Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

  Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

  Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

  Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

  Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

  Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

  Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

  Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

  Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

  Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

  Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

  Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

  Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

  Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

  Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

  Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

  Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

  Krok 10 - Wypłata odszkodowania

  Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

  Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

  Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

  Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

  Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.