Zatrucie pokarmowe na wakacjach | Your Legal Friend

Proszę o telefon

Zatrucia pokarmowe

Woman vomiting in toilet - food poisoning

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 3686

 • Przegląd
 • Procedura

Jedną z największych przyjemności podczas wakacji za granicą jest to, że nie musimy gotować, natomiast możemy się delektować lokalną żywnością. Hotele i kurorty często oferują bogaty wybór wspaniałych potraw. Z hotelową kuchnią mogą jednak wiązać się również pewne zagrożenia. Czasami dochodzi bowiem do zatruć pokarmowych wśród gości, a w rezultacie wakacje mogą Ci upłynąć na poważnej chorobie lub nawet w szpitalu.

  Zachorowania podczas wakacji są często spowodowane spożyciem zakażonej lub niedogotowanej żywności albo wypiciem zakażonej wody. Zatrucie pokarmowe może szybko się rozprzestrzeniać wśród urlopowiczów przebywających w tym samym hotelu lub na pokładzie statku wycieczkowego. Choroba przenosi się między innymi przez dotykanie ust dłonią po kontakcie z osobą będącą nosicielem zarazków lub dotykanie zakażonych powierzchni, takich jak klamki, relingi czy przyciski przy spłuczkach toaletowych. Jej szybkiemu rozprzestrzenianiu się sprzyja też brak prawidłowych nawyków i procedur higienicznych.

  Do bakterii, które najczęściej powodują zatrucia pokarmowe, należą:

  Campylobacter 

  Campylobacter wywołuje silną biegunkę, mdłości, wymioty i gorączkę. Znajduje się w surowym i niedogotowanym mięsie (szczególnie drobiu), niepasteryzowanym mleku i nieoczyszczonej wodzie. Choroba może być przenoszona także przez ssaki i ptaki. Objawy występują zazwyczaj po 2 – 5 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się do tygodnia.

  E. coli

  E. coli powoduje silne bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Bakterie te znajdują się w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt, w tym człowieka. Do większości przypadków zatrucia E. coli dochodzi po spożyciu niedogotowanej wołowiny (szczególnie mielonej, hamburgerów i klopsów) lub wypiciu niepasteryzowanego mleka. Objawy występują zazwyczaj po 1 – 8 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się przez kilka dni do kilku tygodni.

  Salmonella

  Salmonella powoduje silne bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Znajduje się w surowym lub niedogotowanym mięsie oraz w surowych jajkach, mleku i innych produktach mlecznych. Objawy występują zazwyczaj po 12 – 72 godzin od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się przez 4 – 7 dni.

  Shigella

  Shigella powoduje silną biegunkę, mdłości, wymioty i gorączkę, a często towarzyszy jej również obecność krwi lub śluzu w stolcu. Może się znajdować w każdym produkcie spożywczym umytym w zakażonej wodzie. Jeśli zakażone osoby przygotowują żywność, przekazują te bakterie gościom, którzy ją spożywają. Objawy występują zazwyczaj w ciągu 3 dni od spożycia zakażonej żywności i utrzymują się do tygodnia.

  Czerwonka (dyzenteria)

  Czerwonka jest chorobą powodującą silną biegunkę, mdłości, wymioty i wysoką gorączkę. Rozprzestrzenia się poprzez wydalanie kału przez osobę zakażoną, która nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, a następnie dotyka produktów spożywczych, przedmiotów i innych ludzi. W krajach o złych warunkach higieniczno-sanitarnych zakażone odchody mogą infekować wodę pitną i żywność (szczególnie produkty spożywane bez gotowania). Objawy występują zazwyczaj w ciągu 1 – 3 dni od zakażenia i utrzymują się do tygodnia.

  Dlaczego powinieneś zasięgnąć porady prawnej

  W myśl przepisów w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (ang. Package Travel Regulations 1992) Twój brytyjski organizator wakacji zorganizowanych:

  • Jest odpowiedzialny za zapewnienie Ci odpowiedniego standardu pobytu.
  • Ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli Ty lub członek Twojej rodziny zachorowaliście lub cierpieliście na zatrucie pokarmowe, ponieważ hotel lub ośrodek nie zadbał należycie o warunki Waszego pobytu.
  • Jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie obowiązków przez swoich podwykonawców.

  Jeżeli przebywasz na wakacjach zorganizowanych i zostanie ustalone, że organizator Twojego wyjazdu lub hotel dopuścił się naruszenia tych przepisów, masz prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

  Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

  Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób, które w czasie wakacji zorganizowanych doznały zatrucia pokarmowego nie własnej winy i w związku z tym chcą domagać się odszkodowania od brytyjskiego organizatora swojego wyjazdu.

  Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wszelkich aspektów międzynarodowych przepisów dotyczących odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu możemy Ci zapewnić specjalistyczne porady i wsparcie na każdym etapie tego procesu, tak żeby uzyskać dla Ciebie najwyższą możliwą rekompensatę.  Możemy też pomóc Ci w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych spowodowanych skutkami Twojej choroby, takich jak:

  • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
  • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
  • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiała to choroba. 

  Your Legal Friend to:

  • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
  • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
  • Ponad 30-letnie doświadczenie  w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

  Porozmawiaj z nami już dziś

  Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 252 0647 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

  Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

  Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

  Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

  Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

  Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

  Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

  Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

  Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

  Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

  Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

  Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

  Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

  Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

  Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

  Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

  Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

  Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

  Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

  Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

  Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

  Krok 10 - Wypłata odszkodowania

  Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

  Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

  Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

  Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

  Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.