Proszę o telefon

Choroby na statkach wycieczkowych

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 8287

 • Przegląd
 • Procedura

Od pewnego czasu brytyjscy urlopowicze coraz chętniej wybierają rejsy wycieczkowe zamiast tradycyjnych wakacji w kurortach. Na statkach wycieczkowych codziennie zapewnia się wysokiej jakości wyżywienie tysiącom pasażerów, jednak czasem mogą pojawić się problemy. Jeśli sposób przygotowywania lub magazynowania żywności nie spełnia określonych norm, może dojść do masowych zatruć pokarmowych lub przypadków tzw. grypy żołądkowej, czyli wirusowego zapalenia jelit.   

Pasażerowie mogą sami wnieść wirusy na pokład lub zarazić się podczas kontaktu z innymi uczestnikami rejsu. Coraz częściej wiąże się masowe zakażenia norowirusami ze statkami wycieczkowymi, ale wynika to po części z tego, że przepisy wymagają monitorowania chorób na statkach, a w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych nie.

Norowirusy

Norowirusy mogą powodować stany zapalne żołądka i jelit zwane wirusowym zakażeniem przewodu pokarmowego (lub potocznie grypą żołądkową). Chorobą można się zarazić, spożywając zakażoną żywność lub wodę, ale na statkach wycieczkowych zazwyczaj rozprzestrzenia się ona przez fizyczny kontakt z chorymi oraz przedmiotami i powierzchniami, których dotykali. Norowirusy powodują objawy podobne do grypy oraz mdłości, wymioty, biegunkę i bóle brzucha. Chorobie nieraz towarzyszą też bóle głowy i gorączka. Objawy występują po jednym do trzech dni od zakażenia i zazwyczaj utrzymują się przez 24 – 48 godzin. Pasażer może zarażać jeszcze przez dwa tygodnie po wyzdrowieniu.

Na statku wycieczkowym choroba zakaźna może się szybko przenosić z jednej osoby na drugą. Takie statki przeciętnie zabierają na pokład około 3000 pasażerów, ale na największych oceanicznych wycieczkowcach może płynąć nawet od 5400 do 6300 osób, jeśli wszystkie koje są zajęte. Do najpowszechniejszych przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się chorób na statku należą:

 • Dotykanie ust dłonią po kontakcie z osobą będącą nosicielem zarazków.
 • Dotykanie zakażonych powierzchni – klamek, relingów, przycisków przy spłuczkach toaletowych, sztućców, przycisków przy windach itp.
 • Brak prawidłowych nawyków i procedur higienicznych, na przykład:

-       niemycie rąk po skorzystaniu z toalety                                                                       

-       brak dozowników ze środkami odkażającymi                                                                   

-       brak osłony barów sałatkowych                                                                                                                    

-       napełnianie butelek wodą przy bufecie.

Jeżeli nie udaje się powstrzymać rozprzestrzeniania poważnej choroby, linie oceaniczne mogą przerwać rejs i zarządzić dokładną dezynfekcję statku, w związku z czym przez kilka dni nie będzie można z niego korzystać.

Jeśli zachorowałeś na pokładzie statku wycieczkowego, obowiązują tu inne przepisy niż przy roszczeniach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony podczas wakacji w hotelu lub kurorcie.

Warunki świadczenia usług zawarte w Twoich umowach z organizatorem wakacji i liniami wycieczkowymi muszą być zgodne z przepisami Konwencji Ateńskiej.

Konwencja Ateńska – co powinieneś wiedzieć

Konwencja Ateńska dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, a w Wielkiej Brytanii obowiązuje od 1996 roku.

Linie morskie mają „obowiązek działania z należytą starannością” podczas przewozu pasażerów i bagaży oraz w stosunku do pasażerów wsiadających na statek lub z niego wysiadających.

Postanowienia konwencji są korzystne dla pasażerów. Automatycznie bowiem zakłada się winę przewoźnika, który musi udowodnić swoją niewinność, jeśli potrafi. Pod tym względem konwencja różni się od przepisów w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (Package Travel Regulations 1992), które wymagają  udowodnienia winy przewoźnika.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zachorowania na statku wycieczkowym niemal zawsze będzie oparte na Konwencji Ateńskiej, a nie na Package Travel Regulations 1992.

Możesz dodatkowo wystąpić o odszkodowanie za „zepsute wakacje”, opierając się na przepisach Package Travel Regulations 1992, ale będzie to całkowicie oddzielna sprawa.

Należy też zdawać sobie sprawę, że zgodnie z Konwencją Ateńską warunki świadczenia usług zawarte w Twojej umowie:

 • Dotyczą tylko statków wycieczkowych, które rozpoczynają i kończą rejs w porcie Wielkiej Brytanii.
 • Nie dotyczą krajowych rejsów wycieczkowych wokół Wysp Brytyjskich i wybrzeża Szkocji.

Jeśli Twój statek wycieczkowy wypłynął z zagranicznego portu…

Być może będziesz mógł domagać się odszkodowania na podstawie Package Travel Regulations 1992, ale tylko jeśli:

 • W trakcie rejsu statek nie miał postojów w innych portach.
 • Organizator Twojej wycieczki jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Okres przedawnienia

Kolejna ważna różnica to czas, jaki masz na wystąpienie o odszkodowanie od chwili, kiedy doszło do wypadku:

 • 2 lata – Konwencja Ateńska  
 • 3 lata – Package Travel Regulations

Ograniczenie odszkodowania

Ustalony jest limit wysokości odszkodowania, którego można się domagać za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Odpowiedzialność

Wszyscy przewoźnicy morscy muszą posiadać polisy ubezpieczeniowe, bo ponoszą całkowitą odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pasażerów, a także za wszelkie inne zdarzenia na statku, o ile nie ma dowodów świadczących, że zdarzenie zostało spowodowane przez:

 • zjawisko natury mające “wyjątkowy, nieunikniony i nieodparty charakter” lub
 • stronę trzecią wyłącznie z jej winy.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób, które w czasie urlopu nie własnej winy zachorowały lub uległy wypadkowi na pokładzie statku wycieczkowego i w związku z tym chcą domagać się odszkodowania od brytyjskiego biura podróży lub wycieczkowej linii morskiej.

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wszelkich aspektów międzynarodowych przepisów dotyczących odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu możemy Ci zapewnić specjalistyczne porady i wsparcie na każdym etapie tego procesu, tak żeby uzyskać dla Ciebie najwyższą możliwą rekompensatę. Możemy Ci też pomóc uzyskać zwrot wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych spowodowanych skutkami Twojej choroby lub wypadku, takich jak:

 • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
 • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
 • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiały to obrażenia. 

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Gwarancję, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
 • 95-procentową skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 256 8287 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.