Proszę o telefon

Wypadki w hotelach

Swimming pool with wet floor sign

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

 • Przegląd
 • Procedura

Podczas planowania wakacji za granicą jednym z najważniejszych zadań jest znalezienie odpowiedniego hotelu. Niezależnie od wybranego miejsca urlopu i oferowanych tam udogodnień, oczekujesz należytych standardów czystości, bezpieczeństwa i higieny. A mimo to, do wielu wakacyjnych urazów dochodzi na terenach należących do hoteli, a często nawet w samych pokojach hotelowych.

Do typowych wypadków w pokojach hotelowych należą:

 • poślizgnięcia i upadki w wannie lub pod prysznicem,
 • oparzenia spowodowane nieprawidłowym ustawieniem temperatury w prysznicach i podgrzewanych wieszakach na ręczniki,
 • skaleczenia i stłuczenia o źle rozmieszczone półki i szafki.

Wypadki w pokojach mogą być spowodowane również zaniedbaniami hotelu, jeśli chodzi o konserwację, naprawę lub wymianę takich elementów wyposażenia, jak:

 • kanapy lub łóżka – a w rezultacie zniszczenia ich wewnętrznej konstrukcji powodują zapadnięcie się materaca,
 • źle zamontowana armatura łazienkowa,
 • wadliwa instalacja elektryczna – stwarzająca zagrożenie podczas korzystania z lampki nocnej lub gniazdka do maszynki do golenia.

Upadki z balkonów lub okien

Jednym z najpoważniejszych w skutkach wypadków hotelowych jest upadek z niezabezpieczonego balkonu lub otwartego okna bez blokady. Małe dzieci mogą z łatwością przecisnąć się przez zbyt szerokie otwory w barierce balkonu albo wejść na niskie parapety.

Mokre powierzchnie

Na posadzkach z marmuru lub śliskich płytek w hotelowych recepcjach i holach oraz na podestach często dochodzi do poślizgnięć i potknięć, którym można było zapobiec. Szczególne zagrożenie stwarzają mokre podłogi, a łatwo może dość do rozlania lub pozostawienia nadmiaru wody przez ekipę sprzątającą, wylania napoju przez innego gościa hotelowego, czy nawet do wycieku z kranu. Nieraz mija dużo czasu, zanim personel hotelowy zauważy problem i ustawi znak ostrzegawczy, a następnie osuszy posadzkę.

Zaniedbania konserwacyjne w hotelach

Jeżeli obsługa hotelu nie dba należycie o utrzymanie go w dobrym stanie i nie stosuje środków zapobiegania ryzyku, może to doprowadzić do poślizgnięć, potknięć i odniesienia przez gości hotelowych poważnych obrażeń . 

Do często spotykanych zagrożeń należą:

 • uszkodzone płytki podłogowe i zniszczone posadzki,
 • odsłonięte przewody elektryczne,
 • źle oświetlone schody,
 • obluzowane poręcze.

Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w swoim pokoju hotelowym lub na terenie należącym do hotelu, odpowiedzialnością za to może zostać obciążony organizator Twoich wakacji. Twoje biuro podróży zazwyczaj jest uznawane za odpowiedzialne za Twój wypadek, jeśli można udowodnić, że Twój hotel lub inne miejsce noclegu było w złym stanie technicznym, stanowiło zagrożenie, albo jeśli nie ostrzeżono Cię zawczasu o istniejącym niebezpieczeństwie.

Zgodnie z Postanowieniem 2(1) zawartym w Package Travel Regulations 1992 właściciele hoteli i organizatorzy wyjazdów (biura podróży) mają „obowiązek dbania z należytą starannością” o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i pozostałych osób w grupie.

Jeżeli przebywasz na wakacjach zorganizowanych i zostanie ustalone, że organizator Twojego wyjazdu lub hotel dopuścił się naruszenia tych przepisów, masz prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

Pierwsze kroki w dochodzeniu roszczeń

Jeśli podczas pobytu w hotelu za granicą doznałeś obrażeń, możesz mieć podstawy do starań o odszkodowanie. Zależnie od konkretnych okoliczności, jakie wystąpiły w Twoim przypadku, roszczenie będziesz mógł wnieść na terytorium Wielkiej Brytanii lub w kraju, w którym doszło do incydentu. 

Bardzo ważne jest, żeby zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności wypadku oraz doznanych obrażeń, w tym:

 • Szczegółowe informacje o hotelu lub kurorcie.
 • Wszystkie dokumenty towarzyszące zakupowi wakacji zorganizowanych, w tym warunki świadczenia usług.
 • Fotografie miejsca, gdzie doszło do wypadku.
 • Informacje o wszelkiej pomocy udzielonej przez hotel i organizatora wyjazdu, w tym pisemne raporty powypadkowe. 
 • Dane kontaktowe ewentualnych świadków zdarzenia.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób, które w czasie wakacji doznały uszczerbku na zdrowiu nie z własnej winy i w związku z tym chcą domagać się odszkodowania. Kancelaria Your Legal Friend dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obsłudze tego rodzaju spraw, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Ci nie tylko empatię i wsparcie, lecz również specjalistyczne porady na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń. Oferujemy gwarancję płatności honorarium po wygranej sprawie, nie pobieramy żadnych opłat z góry i wygrywamy ponad 95% prowadzonych spraw. A dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w obsłudze roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dysponujemy ekspercką wiedzą, która pozwoli nam uzyskać dla Ciebie najlepsze możliwe rezultaty.

Możemy też Ci pomóc w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych spowodowanych skutkami Twojego wypadku, takich jak:

 • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
 • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
 • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiały to obrażenia. 

Your Legal Friend to:

 • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
 • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
 • Ponad 30-letnie doświadczenie  w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 115 6023 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.