Proszę o telefon

Wypadki podczas wycieczek fakultatywnych

The Colosseum, Rome

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 252 0647

 • Przegląd
 • Procedura

Podczas zagranicznych wakacji wielu urlopowiczów lubi poznawać lokalne atrakcje. W tym celu często najlepiej z góry wykupić wycieczki fakultatywne w ramach swojego pakietu wakacyjnego. Mogą to być wyprawy do parków tematycznych, wyjazd do pobliskiej stolicy czy zwiedzanie zabytków. Niestety, taka wakacyjna wycieczka przestaje być przyjemnością, jeśli zakończy się poślizgnięciem, potknięciem lub upadkiem, za które nie ponosisz winy. 

Jeśli korzystasz z wakacji zorganizowanych, organizator Twojego wyjazdu może zostać uznany za odpowiedzialnego, gdy doznasz obrażeń w wyniku wypadku na terenie należącym do hotelu. Ale kto ponosi odpowiedzialność za częste wakacyjne urazy, których doznaje się podczas wykupionych z góry wycieczek fakultatywnych? W takim wypadku odpowiedzialny może być także organizator Twoich wakacji, o ile wypadek miał miejsce:

 • podczas wycieczki wykupionej z góry jeszcze w Wielkiej Brytanii
 • podczas usługi świadczonej w ramach pakietu urlopowego zakupionego w Wielkiej Brytanii.

Jeśli doznałeś obrażeń, korzystając w ramach wykupionego pakietu wakacyjnego z obiektów promowanych lub nadzorowanych przez organizatora Twojego wyjazdu, możesz mieć podstawy do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

Natomiast organizator Twoich wakacji prawdopodobnie nie zostanie uznany za odpowiedzialnego, jeżeli:

 • Twój wypadek wydarzył się podczas wycieczki zakupionej w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, przy czym ta wycieczka nie wchodziła w skład pakietu wakacyjnego zakupionego wcześniej w Wielkiej Brytanii.
 • Wypadek wydarzył się poza terenem Twojego hotelu – chyba że miał miejsce w trakcie wycieczki fakultatywnej, którą wykupiłeś wcześniej w Wielkiej Brytanii jako część swojego pakietu wakacyjnego.
 • Potknąłeś się na źle utrzymanym chodniku poza terenem hotelu.
 • Wypadek nastąpił z Twojej winy, bo naruszyłeś zasady bezpieczeństwa.

Przepisy w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych (Package Travel Regulations 1992)

Możesz nie mieć podstaw do starań o odszkodowanie za wypadek podczas wakacji, jeśli wykupiony przez Ciebie pakiet urlopowy nie spełnia warunków określonych w Package Travel Regulations 1992. 

Zgodnie z Postanowieniem 2(1) zawartym w Package Travel Regulations 1992 właściciele hoteli i organizatorzy wyjazdów (biura podróży) mają „obowiązek dbania z należytą starannością” o zdrowie i bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i pozostałych osób w grupie.

Według tych przepisów jako pakiet traktuje się z góry opłaconą kombinację co najmniej dwóch z poniższych elementów:

 • transport
 • noclegi
 • inne usługi turystyczne nie będące dodatkiem do transportu lub noclegu i stanowiące istotną część zakupionego pakietu

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

Specjalizujemy się reprezentowaniu osób, które w czasie urlopu doznały uszczerbku na zdrowiu nie z własnej winy i w związku z tym chcą domagać się odszkodowania.

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wszelkich aspektów międzynarodowych przepisów dotyczących odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu możemy Ci zapewnić specjalistyczne porady i wsparcie na każdym etapie tego procesu, tak żeby uzyskać dla Ciebie najwyższą możliwą rekompensatę. Możemy też Ci pomóc w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych spowodowanych skutkami Twojego wypadku, takich jak:

 • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
 • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
 • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiały to obrażenia. 

Your Legal Friend to:

 • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
 • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
 • Ponad 30-letnie doświadczenie  w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 252 0647 (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.