Proszę o telefon

Wypadki na statkach wycieczkowych

Emergency lifeboats on a cruise ship

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 159 4574

 • Przegląd
 • Procedura

Od pewnego czasu brytyjscy urlopowicze coraz chętniej wybierają rejsy wycieczkowe zamiast tradycyjnych wakacji w kurortach. Ponadto coraz więcej osób decyduje się dopłynąć do miejsca przeznaczenia promem, a nie lecieć samolotem. Niestety, wraz ze wzrostem liczby osób spędzających wakacje lub ich część na morzu, rośnie również ryzyko, że któraś z nich zachoruje lub dozna urazu fizycznego. Do najczęstszych wypadków, którym ulegają pasażerowie statków wycieczkowych lub promów, należą: 

  Poślizgnięcia, potknięcia i upadki

  Pasażerowie mogą ulec rozmaitym wypadkom jeszcze przed opuszczeniem portu. Można bowiem doznać urazu podczas wchodzenia lub schodzenia po trapie. W ograniczonej przestrzeni kabiny pasażerskiej, łazienki lub kabiny prysznicowej łatwo o poślizgnięcie się lub potknięcie. Na płynącym statku często dochodzi też do potknięć na schodach, w jadalniach i przy basenach kąpielowych.

  Uderzenia spadającymi przedmiotami

  Ruch statku lub warunki na morzu stwarzają ryzyko uderzenia spadającymi przedmiotami, jeżeli nie zostały one należycie zabezpieczone na pokładach, w jadalniach lub w kabinach. Nagła zmiana prędkości lub kursu może spowodować utratę równowagi przez pasażerów lub wzbudzić niebezpieczne fale w basenie na statku.

  Wypadki w basenach kąpielowych i ich otoczeniu

  Zagrożeniem dla bezpieczeństwa pasażerów jest również brak dbałości o stan basenów i jacuzzi. Na mokrych, śliskich posadzkach łatwo się poślizgnąć, a jeśli kafelki są nierówno ułożone, popękane czy potłuczone, można stłuc lub złamać palec u nogi albo się wywrócić.

  Zdarza się, że basen nie ma wyraźnego oznakowania głębokości. W rezultacie pasażerowie błędnie oceniają, gdzie mogą bezpiecznie się kąpać, co może spowodować nawet śmiertelne zagrożenie.

  Duża część wiodących firm organizujących rejsy wycieczkowe nie zatrudnia na statkach ratowników do nadzorowania basenów kąpielowych. Co więcej, prawdopodobnie nie planują zmiany tej polityki. Zamiast tego za przykładem hoteli i ośrodków wypoczynkowych umieszczają tablice wyraźnie informujące, że przy basenie nie ma ratownika.

  Topienie się i utonięcia

  Bardzo dużym zagrożeniem dla życia jest wypadnięcie za burtę. Według Cruise Lines International Association w latach 2009 – 2013 w 96 zgłoszonych przypadkach wypadnięcia pasażerów do morza udało się uratować jedynie jedną na pięć osób (20).

  Dlatego niezwykle ważna jest dbałość o dobry stan techniczny barierek otaczających pokłady oraz rozmieszczenie w łatwo dostępnych miejscach kamizelek i kół ratunkowych.

  Wadliwe wyposażenie

  Wypadki, którym można zapobiec, są powodowane między innymi przez mechaniczne usterki samego statku oraz wady wyposażenia udostępnianego pasażerom, takiego jak:

  • ściany wspinaczkowe,
  • symulatory fal do surfingu – gdzie na pochyłej powierzchni wytwarzana jest sztuczna fala, umożliwiająca jazdę na desce surfingowej,
  • wyposażenie siłowni,
  • kręgielnie.

  Jeśli uległeś wypadkowi na pokładzie statku wycieczkowego, obowiązują Cię inne przepisy niż w przypadku roszczeń odszkodowawczych za uszczerbek na zdrowiu odniesiony podczas wakacji w hotelu lub kurorcie. Warunki świadczenia usług zawarte w Twoich umowach z organizatorem wakacji i liniami wycieczkowymi muszą być zgodne z przepisami Konwencji Ateńskiej.

  Konwencja Ateńska – co powinieneś wiedzieć

  Konwencja Ateńska dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, a w Wielkiej Brytanii obowiązuje od 1996 roku.

  Linie morskie mają „obowiązek działania z należytą starannością” podczas przewozu pasażerów i bagaży oraz w stosunku do pasażerów wsiadających na statek lub z niego wysiadających.

  Postanowienia konwencji są korzystne dla pasażerów. Automatycznie bowiem zakłada się winę przewoźnika, który musi udowodnić swoją niewinność, jeśli potrafi. Pod tym względem konwencja różni się od przepisów w sprawie podróży i wakacji zorganizowanych z 1992 roku (Package Travel Regulations 1992), które wymagają udowodnienia winy przewoźnika.

  Roszczenie o odszkodowanie z tytułu wypadku na statku wycieczkowym niemal zawsze będzie oparte na Konwencji Ateńskiej, a nie na Package Travel Regulations 1992.

  Możesz dodatkowo wystąpić o odszkodowanie za „zepsute wakacje”, opierając się na przepisach Package Travel Regulations 1992, ale będzie to całkowicie oddzielna sprawa.

  Należy też zdawać sobie sprawę, że zgodnie z Konwencją Ateńską  warunki świadczenia usług zawarte w Twojej umowie:

  • Dotyczą tylko statków wycieczkowych, które rozpoczynają i kończą rejs w porcie Wielkiej Brytanii.
  • Nie dotyczą krajowych rejsów wycieczkowych wokół Wysp Brytyjskich i wybrzeża Szkocji.

  Jeśli Twój statek wycieczkowy wypłynął z zagranicznego portu, być może będziesz mógł domagać się odszkodowania na podstawie Package Travel Regulations 1992, ale tylko jeśli:

  • W trakcie rejsu statek nie miał postojów w innych portach.
  • Organizator Twojej wycieczki jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

  Okres przedawnienia

  Kolejna ważna różnica to okres na wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym od chwili, kiedy doszło do wypadku:

  • 2 lata – Konwencja Ateńska,  
  • 3 lata – Package Travel Regulations.

  Ograniczenie odszkodowania

  Ustalony jest limit wysokości odszkodowania, którego można się domagać za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

  Odpowiedzialność

  Wszyscy przewoźnicy morscy muszą posiadać stosowne polisy ubezpieczeniowe, bo ponoszą całkowitą odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pasażerów, a także za wszelkie inne zdarzenia na statku, o ile nie ma dowodów świadczących, że wypadek został spowodowany przez:

  • zjawisko natury mające “wyjątkowy, nieunikniony i nieodparty charakter” lub
  • stronę trzecią wyłącznie z jej winy.

  Jak Your Legal Friend może Ci pomóc

  Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób, które w czasie urlopu nie z własnej winy uległy wypadkowi na pokładzie statku wycieczkowego i w związku z tym chcą się domagać odszkodowania od brytyjskiego biura podróży lub wycieczkowej linii morskiej.

  Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie wszelkich aspektów międzynarodowych przepisów dotyczących odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu możemy Ci zapewnić specjalistyczne porady i wsparcie na każdym etapie tego procesu, tak żeby uzyskać dla Ciebie najwyższe możliwe odszkodowanie. Możemy też Ci pomóc w uzyskaniu zwrotu wszelkich dodatkowych wydatków i strat finansowych, spowodowanych skutkami Twojego wypadku, takich jak:

  • wydatki medyczne, które musiałeś ponieść podczas wakacji
  • utrata zarobków z powodu konieczności pójścia na zwolnienie po powrocie z wakacji
  • nieskorzystanie z wakacyjnych zajęć oferowanych przez organizatora, bo uniemożliwiały to obrażenia. 

  Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Gwarancję, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
  • 95-procentową skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
  • Ponad 30-letnie doświadczenie  w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
  • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się sprawach roszczeń odszkodowawczych

  Porozmawiaj z nami już dziś

  Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0151 550 5226  (bezpłatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

  Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

  Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

  Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

  Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

  Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

  Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

  Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

  Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

  Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

  Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

  Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

  Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

  Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

  Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

  Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

  Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

  Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

  Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

  Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

  Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

  Krok 10 - Wypłata odszkodowania

  Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

  Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

  Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

  Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

  Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.