Proszę o telefon

Kolizje drogowe za granicą

Road accident claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 3686

 • Przegląd
 • Procedura

Udział w wypadku drogowym w Wielkiej Brytanii jest wystarczająco stresujący, ale ucierpienie w wyniku kolizji podczas wakacji za granicą może być wyjątkowo traumatyczne dla wszystkich poszkodowanych.

Niestety, setki turystów każdego roku biorą udział w wypadkach drogowych za granicą. Niezależnie od tego, czy ulegli kolizji wypożyczonym samochodem, czy też ucierpieli jako piesi przechodząc przez ulicę, te zdarzenia mogą spowodować długi pobyt w szpitalu, kosztowne leczenie, a nawet utratę dochodu po powrocie do Wielkiej Brytanii.

Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym na wakacjach za granicą, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia o odszkodowanie.

Roszczenia o odszkodowanie po wypadku drogowym w Europie

Niedawna zmiana przepisów UE oznacza, że ​​prawnicy w Wielkiej Brytanii mogą złożyć roszczenie o odszkodowanie po wypadku drogowym, który zdarzył się w Europie, za pośrednictwem angielskich sądów.

Mimo iż ta zmiana pomogła uprościć pod niektórymi względami proces dochodzenia roszczeń dotyczących wypadków drogowych, w wielu przypadkach  może istnieć konflikt jurysdykcji oraz konieczność pokonania wielu kwestii prawnych, które wymagają specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Zatem jeśli ucierpiałeś w wypadku drogowym nie z własnej winy podczas wakacji za granicą, porozmawiaj koniecznie z kancelarią Your Legal Friend.

Przykłady wypadków drogowych za granicą

 • Zderzenie dwóch lub większej liczby pojazdów na drodze
 • Wypadki autokarów, taksówek lub innych form prywatnego transportu
 • Urazy odniesione na skuterze, motocyklu lub zwykłym rowerze w wyniku czyjejś nieostrożnej lub lekkomyślnej jazdy
 • Urazy odniesione przez pieszych w wyniku czyjejś nieostrożnej jazdy.

Jeśli brałeś udział w jednym z powyższych wypadków, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Wiele krajów europejskich ma znacznie krótsze ramy czasowe, w których możesz złożyć roszczenie, więc to konieczne, aby skontaktować się z doświadczonym ekspertem prawnym, tak szybko po wypadku, jak to możliwe.

Your Legal Friend to:

 • Gwarancja, że nie pobierzemy honorarium, jeśli nie wygramy sprawy (ang. no win, no fee)
 • 95-procentowa skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Ponad 200,000,000.00 funtów odszkodowań wywalczonych jedynie w ostatnich dziesięciu latach
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu
 • Zespół wybitnych prawników specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Aby porozmawiać nieformalnie i poufnie z jednym z naszych prawników, zadzwoń pod numer 0808 159 4574 (połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Wypadki i choroby za granicą - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Uzyskanie pełnego opisu wypadku lub choroby

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia jest dokładne zrozumienie, co faktycznie zaszło. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku lub choroby - jak do niego doszło lub co spowodowało, że zachorowałeś i dlaczego; jakie dokładnie obrażenia odniosłeś; co wydarzyło się bezpośrednio po wypadku i jak zmieniło się Twoje życie w jego następstwie.

Krok 2 - Uzyskanie dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie pełnej dokumentacji medycznej, dzięki czemu będziemy w stanie określić zakres Twoich urazów lub choroby; leczenie, któremu zostałeś poddany i jak długo może potrwać Twój powrót do zdrowia. Jeżeli leczenie zostało przeprowadzone za granicą, możemy uzyskać i - jeśli zajdzie taka potrzeba - przetłumaczyć otrzymaną dokumentację.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek lub chorobę

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek lub chorobę, poinformujemy stronę przeciwną, że zamierzasz dochodzić odszkodowania i prześlemy jej informacje, których nam udzieliłeś. Poinformujemy Cię, jaką uzyskaliśmy od strony przeciwnej odpowiedź i jeżeli zakwestionuje ona sprawę, poprosimy Cię o komentarz do udzielonej przez nią odpowiedzi.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego eksperta medycznego o ocenę Twojej choroby lub urazu oraz potwierdzenie czy będą one miały wpływ na Twoją zdolność do pracy w perspektywie krótko- lub długoterminowej. W przypadku roszczeń dotyczących chorób wakacyjnych, czasami może być możliwe uzyskanie takiego raportu bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu – wówczas biegły wyda opinię w oparciu o  Twoje zeznania i wszelką dostępną dokumentację medyczną.

Krok 5 – Potwierdzenie Twoich strat finansowych

Oprócz odszkodowania za obrażenia lub chorobę, możesz także ubiegać się o zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych w ich wyniku, w tym utraconych zarobków, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie, kosztów opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Krok 6 – Określenie wartości finansowej Twojego roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie określić wartość finansową Twojego roszczenia, czyli ocenić, jakie odszkodowanie należy Ci się z tytułu Twojej choroby / odniesionych urazów i związanych z nimi strat finansowych. Wyślemy Ci tę wycenę wraz z kopią raportu medycznego. Poprosimy Cię o zatwierdzenie raportu wraz z przygotowanym przez nas bilansem strat, podpisanie stosownych formularzy instrukcji i odesłanie ich do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi strony przeciwnej

Po otrzymaniu podpisanych przez Ciebie instrukcji dotyczących raportu medycznego i bilansu strat, prześlemy je do ubezpieczyciela pozwanego i poprosimy o przedstawienie najlepszej oferty rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

Krok 8 - Negocjowanie najwyższego możliwego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalnie wysokie odszkodowanie, dlatego nasze negocjacje mogą trochę potrwać. Będziemy jednak na bieżąco informować Cię o wszelkich postępach za pomocą e-maili i smsów.

Krok 9 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeżeli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie, więc nie powinieneś się tym martwić.

Krok 10 - Wypłata odszkodowania

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pozwanego Twojego odszkodowania, niezwłocznie damy Ci znać, a co ważniejsze, od razu Ci je prześlemy!

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Niezwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.