UK PL

Proszę o telefon

Odpowiedzialność zarządcy obiektu

Odpowiedzialność zarządcy obiektu

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£1,170-£4,450
Umiarkowane urazy
£4,450-£14,500
Poważne obrażenia
£14,500-£88,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Przegląd odpowiedzialność zarządcy obiektu

Czy wiesz, co się stanie, jeśli będziesz mieć wypadek i ulegniesz obrażeniom ciała pracując na terenie nieruchomości lub gruntówh nie będących własnością Twojego pracodawcy?  Możesz dostarczać lub odbierać towary albo wykonywać jakieś zlecenie i poślizgnąć się, potknąć lub odnieść inny uraz z powodu warunków panującyh  na terenie danej nieruchomości. 

Konsekwencje takiego wypadku mogą spowodować szkody fizyczne, które nie tylko będą wymagać leczenia, ale mogą pozbawić Cię możliwości zarobkowania przez okres kilku tygodni lub nawet miesięcy. Mogą nawet być powodem długoterminowych komplikacji, które mogą zaważyć na Twojej zdolności do dalszego wykonywania wcześniejszej pracy, co z kolei może wpłynąć na standard życia osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Zgodnie z Ustawą o Opowiedzialności Zarządców Nieruchomości z 1957 roku (ang.Occupier’s Liability Act 1957) właściciel firmy zajmującej daną nieruchomość lub lokal (będący jej właścicielem bądź najemcą) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób wykonujących na jej terenie pracę. Jego rola w kontrolowaniu wszelkich działań na terenie danej nieruchomości obejmuje również „obowiązek zachowania należytej staranności" w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka odniesienia szkód w trakcie pobytu na terenie danej nieruchomości lub gruntów. Czasami zarządca nieruchomości będzie próbował uniknąć odpowiedzialności za wypadek, jeśli nie jesteś jednym z jego pracowników, jednak zarządca nadal ma obowiązek ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.

Na mocy wspomnianej wyżej ustawy definicja 'lokalu' obejmuje wszelkie stałe lub ruchome struktury, takie jak magazyn, parking, winda, rusztowanie, drabina czy krzesło. Termin 'Zarządca' odnosi się do osoby indywidualnej, firmy, spółki lub władz lokalnych, w myśl prawa odpowiedzialnych za daną nieruchomość, grunt lub przestrzeń.

Osoba, która wchodzi do lokalu to ktoś, kto został do niego zaproszony przez jego zarządcę. Prawo zwyczajowe nakłada na zarządcę obowiązek opieki względem wszystkich prawowitych odwiedzających. Zarządca powinien zapewnić, by „osoby odwiedzające były odpowiednio bezpieczne w korzystaniu z pomieszczeń w celach, dla których zostały zaproszone lub pozwolono im wejść".

Odpowiedzialność za Twoje bezpieczeństwo leży także w gestii ‘menadżera’ danego miejsca pracy, co oznacza, że za zarządcę danej nieruchomości można uznać więcej niż jedną osobę.  

Jeśli miałeś wypadek w nieruchomości, która nie jest kontrolowana przez Twojego pracodawcę, w takiej sytuacji zarządca, czyli właściciel lub menadżer, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, które poniosłeś.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Limit czasu

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec władz lokalnych lub zakładu użyteczności publicznej
  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat  
  • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
  • Jedynie w ciągu ostatnich 10 lat wywalczyliśmy ponad £200,000,000 dla naszych klientów
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV