UK PL

Proszę o telefon

Wypadki w pracy

Wypadki w pracy

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£1,170-£4,450
Umiarkowane urazy
£4,450-£14,500
Poważne obrażenia
£14,500-£88,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Select the case type from the drop-down that best describes your case

Przegląd wypadki w pracy

Możesz domagać się odszkodowania, jeśli pracujesz na pełen etat lub na pół etatu, podpisałeś tymczasową umowę o pracę lub nawet jeśli jesteś podwykonawcą.  Możesz również domagać się odszkodowania za obrażenia, jeśli byłeś po prostu osobą odwiedzającą inne miejsce pracy - nawet jeśli nie byłeś zatrudniony bezpośrednio przez danego pracodawcę. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wypadków w miejscu pracy, będziesz musiał udowodnić, że szkoda została spowodowana zaniedbaniem pracodawcy lub jednego z jego pracowników. Każdy pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed odniesieniem obrażeń w pracy. Obejmuje to odpowiednie szkolenia i wyposażenie ochronne, odpowiednią odzież oraz porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku ochrony, być może będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia ciała.

Na mocy przepisów prawa pracodawcy są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia roszczeń pracowników za ewentualne wypadki i urazy. Zatem w razie wypadku wnosisz roszczenie o odszkodowanie z powyższej polisy, a nie bezpośrednio od swojego pracodawcy. Dlatego nie powinieneś się wahać wnosząc sprawę o odszkodowanie, ponieważ zostanie ono wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. 

Your Legal Friend dołoży wszelkich starań, by pomóc Ci uzyskać najwyższą kwotę odszkodowania.  Możemy udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji, zapewnienia opieki i wsparcia dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami, udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłki socjalne oraz pomóc w powrocie do pracy.

Twoje odszkodowanie może uwzględniać rekompensatę za poniesiony ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała oraz  za wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utrata zarobków, koszty transportu i leczenia oraz wszystkie koszty, które być może trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Limit czasu

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec władz lokalnych lub zakładu użyteczności publicznej
  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat  
  • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
  • Jedynie w ciągu ostatnich 10 lat wywalczyliśmy ponad £200,000,000 dla naszych klientów
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV