UK PL

Proszę o telefon

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£5,325-£12,430
Umiarkowane urazy
£11,300-£24,860
Poważne obrażenia
£22,600-£38,060

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Odszkodowanie za uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem

Osoby pracujące w hałaśliwym środowisku są narażone na utratę słuchu spowodowaną hałasem i szumy uszne. Utrata słuchu spowodowana hałasem to ubytek słuchu w wyniku długotrwałego przebywania w nadmiernym hałasie. Natomiast szumy uszne lub dzwonienie w uszach bywają czasem spowodowane jednorazowym wydarzeniem, ale znacznie częściej są skutkiem ekspozycji na nadmierny hałas przez długi czas.

Jeśli pracowałeś w zakładzie produkcyjnym, gdzie wykorzystywano bardzo ciężkie maszyny, albo w fabryce, gdzie panował nieustanny hałas urządzeń, mogło to szkodliwie wpłynąć na Twój słuch. Jeśli w środowisku pracy panuje hałas, pracodawca ma obowiązek wyposażyć Cię w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, które zapobiegną uszkodzeniom słuchu.

Jeśli uważasz, że pracodawca nie zrobił wszystkiego, co mógł, żeby ochronić Cię przed nadmiernym hałasem w pracy i zdiagnozowano u Ciebie utratę słuchu spowodowaną hałasem lub szumy uszne, możemy Ci pomóc wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Ponieważ jednak słuch się pogarsza także z wiekiem, należy ustalić udział ubytku spowodowanego hałasem w ogólnej utracie słuchu, bowiem Twój pracodawca jest odpowiedzialny tylko za ubytek spowodowany przez warunki pracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za utratę słuchu spowodowaną hałasem. Po zweryfikowaniu Twojej utraty słuchu i podstaw do roszczenia zrobimy wszystko, żeby wywalczyć należne Ci odszkodowanie, nie pobierając żadnych opłat z góry.

Potrafimy znaleźć ubezpieczycieli firm, które już zakończyły działalność, a jeśli pracowałeś w kilku firmach, postaramy się wystąpić z roszczeniami wobec wszystkich Twoich byłych pracodawców, którzy mogli być odpowiedzialni za Twoją utratę słuchu. 

Ważne jest, żebyś dostrzegł związek pomiędzy utratą słuchu a ekspozycją na hałas w miejscu pracy w ciągu ostatnich trzech lat, dlatego im szybciej skontaktujesz się z nami, tym szybciej będziemy mogli rozpocząć dochodzenie należnego Ci odszkodowania.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ograniczenia czasowe

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec władz lokalnych lub zakładu użyteczności publicznej
  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat  
  • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
  • Jedynie w ciągu ostatnich 10 lat wywalczyliśmy ponad £200,000,000 dla naszych klientów
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV