UK PL

Proszę o telefon

Nowotwory pochodzenia zawodowego

Nowotwory pochodzenia zawodowego

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£23,800-£45,840
Umiarkowane urazy
£41,650-£58,520
Poważne obrażenia
£53,200-£113,580

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Odszkodowania za nowotwory pochodzenia zawodowego

Istnie ponad 200 typów raka, a według organizacji Cancer Research UK u jednej na dwie osoby choroba ta zostanie zdiagnozowana w którymś momencie życia.

Większość nowotworów rozwija się samorzutnie, ale część jest powodowana przez karcynogeny (czynniki rakotwórcze), z którymi mamy długotrwały kontakt w miejscu pracy. Karcynogeny mogą mieć postać cieczy, ciała stałego, gazu lub pyłu i mogą być połykane, wdychane lub absorbowane przez skórę. Ryzyko nabawienia się nowotworu pochodzenia zawodowego jest różne dla różnych karcynogenów, zależnie od rodzaju pracy, którą wykonywałeś oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa, chroniących Cię przed kontaktem z nimi.

Najczęstsze formy raka wywołanego karcynogenami w miejscu pracy to:

Nowotwór płuc jest kojarzony głównie z paleniem tytoniu i pracą z azbestem. Może on być jednak spowodowany również rakotwórczymi chemikaliami, pyłem lub promieniowaniem w miejscu pracy.

Rak pęcherza może się rozwinąć wskutek kontaktu z chemikaliami, miedzy innymi w farbiarniach, fabrykach wyrobów gumowych lub plastikowych, gazowniach i wielu innych rodzajach zakładów przemysłu chemicznego. Okres rozwoju tego raka może wynosić nawet do 25 lat od ekspozycji na szkodliwe związki chemiczne.

Nowotwór nosa może być spowodowany regularnym kontaktem z pyłem drzewnym (szczególnie z drewna liściastego), klejami, formaldehydem, rozpuszczalnikami stosowanymi przy produkcji mebli i butów oraz pyłem niklowym i chromowym. Istnieją również dowody wiążące nowotwory nosa u kobiet z ekspozycją na włókna w fabrykach włókienniczych.

Rak skóry może być spowodowany ekspozycją na promieniowanie jonizujące i niejonizujące oraz na niektóre chemikalia w miejscu pracy.

Tam, gdzie to możliwe, należy całkowicie usunąć znane karcynogeny z miejsca pracy. Jeśli pracujesz z substancjami niebezpiecznymi, Twój pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (ang. Control of Substances Hazardous to Health) i poinformować Cię o istniejących zagrożeniach i ryzyku. Powinieneś też zostać przeszkolony i poinstruowany, w jaki sposób używać tych substancji i jakie podjęto środki ostrożności.

Jeśli rozpoznano u Ciebie jeden z wymienionych wyżej nowotworów i uważasz, że może on być skutkiem działania karcynogenów w miejscu pracy, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i zadzwonić do nas już teraz, żebyśmy mogli udzielić Ci porady.

Nasi doświadczeni prawnicy specjalizujący się w chorobach zawodowych mogą udzielić Ci porad i wsparcia podczas całego procesu dochodzenia roszczenia. Ponadto możemy doradzić Ci, jakie świadczenia socjalne mogą Ci przysługiwać z tytułu tej choroby. Możemy również zadbać o to, żeby koszty zabiegów rehabilitacyjnych oraz niezbędnego wyposażenia wspomagającego leczenie zostały pokryte w ramach roszczenia. Ale przede wszystkim nasi eksperci mogą pomóc Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ograniczenia czasowe

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń wobec władz lokalnych lub zakładu użyteczności publicznej
  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat  
  • 95% skuteczność w dochodzeniu roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu
  • Jedynie w ciągu ostatnich 10 lat wywalczyliśmy ponad £200,000,000 dla naszych klientów
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV