Proszę o telefon

Wypadki śmiertelne

Fatal accident claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd

Na szczęście wypadki śmiertelne w Wielkiej Brytanii zdarzają się stosunkowo rzadko, a wskaźnik obrażeń śmiertelnych jest obecnie najniższy w Europie. Jednakże w budownictwie, produkcji i rolnictwie nadal ma miejsce więcej śmiertelnych wypadków niż w innych branżach przemysłu brytyjskiego. 

Niemal zawsze, rodzina zmarłego najpierw chce się dowiedzieć co się wydarzyło w miejscu pracy i dlaczego ich bliska osoba odniosła śmiertelne obrażenia ciała. Pogodzenie się z nagłą utratą ukochanej osoby jest ogromnym wyzwaniem i pracodawca może nie przedstawić jednoznacznego wyjaśnienia dokładnych okoliczności wypadku. W niektórych przypadkach, odmowa przyjęcia odpowiedzialności może zwiększyć poczucie krzywdy i stresu cierpiącej rodziny, która prawdopodobnie także zostanie zaangażowana w dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zgonu. 

Żadna kwota odszkodowania nie może zrekompensować utraty członka rodziny i podjęcie decyzji o zasięgnięciu porady prawnej często wiąże się z pokonaniem trudnych przeszkód emocjonalnych.

Kto może się domagać odszkodowania?

Wniosek o odszkodowanie z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy mogą składać wobec pracodawcy zmarłego następujący członkowie  rodziny:

 • Współmałżonek lub partner/-ka 
 • Osoba, która mieszkała lub żyła wspólnie ze zmarłym przez dwa kolejne lata
 • Rodzic, dziecko, brat, siostra zmarłego.

W procesie dochodzenia roszczeń konieczne będzie udowodnienie, że wypadek został spowodowany przez zaniedbanie innej strony

Co może zawierać roszczenie

Wartość roszczenia obejmuje odszkodowanie dla osób zależnych od zmarłego za utratę wsparcia i opieki. Obejmuje to:

 • Wartość  prac wykonywanych w domu
 • Wynagrodzenie zmarłego w przeszłości i w przyszłości
 • Świadczenia emerytalne zmarłego po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Na mocy Ustawy o Wypadkach Śmiertelnych z 1976 roku, świadczenie po śmierci osoby bliskiej w postaci ustalonej kwoty jest również wypłacane osobom będącym na utrzymaniu zmarłego.

Ponadto, odszkodowanie na mocy ustawy o Reformie Prawa (ustawa Miscellaneous Provisions Act) z 1934 roku, obejmujące: 

 • Odszkodowanie za ból i cierpienie wyrządzone osobie zmarłej przed śmiercią.
 • Rzeczywiste straty finansowe, w tym koszty transportu i leczenia, koszty pogrzebu oraz koszty opieki pielęgniarskiej

Pomoc finansowa może być kluczowa dla wdowy i osób pozostających na utrzymaniu zmarłego bezpośrednio po śmiertelnym wypadku.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze. Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 6065 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Na szczęście wypadki śmiertelne są rzadkie w Wielkiej Brytanii i wskaźnik obrażeń śmiertelnych jest obecnie najniższy w Europie. Jednakże w budownictwie, produkcji i rolnictwie nadal ma miejsce więcej śmiertelnych wypadków niż w innych branżach przemysłu brytyjskiego.