Proszę o telefon

Wypadek na budowie

Building and construction site claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Procedura

Branża budowlana w dalszym ciągu ma najwyższy wskaźnik wypadków i ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii. Najbardziej narażone na wypadek lub poważne obrażenia są osoby pracujące na niewielkim placu budowy. Najczęstsze rodzaje wypadków na budowach obejmują: upadki z wysokości, potknięcia i poślizgnięcia oraz uderzenia przez poruszające się obiekty.

Jeśli pracujesz w budownictwie oczekujesz, że na placu budowy będą obowiązywały przepisy zapobiegające możliwym do uniknięcia wypadkom. Niestety, według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive (HSE, 2013/2014)) na dwóch z pięciu placów budowy „pracownicy nie są należycie chronieni".

Istnieje wiele zagrożeń, nieustannie niedostrzeganych przez kierownictwo budowy - od narażenia na niebezpieczne rodzaje pyłu do nieodpowiednich urządzeń sanitarnych. Do najbardziej powszechnych zagrożeń należą:

 • Brak zabezpieczenia krawędzi na klatkach schodowych i rusztowaniach
 • Niezabezpieczone składowiska materiałów łatwopalnych
 • Niedostateczne wyposażenie w środki ochrony osobistej (PPE)
 • Uszkodzone rusztowania
 • Awaria urządzeń dźwigowych lub uszkodzona uprząż bezpieczeństwa
 • Dachy, zagłębienia w ziemi lub rowy nie są ogrodzone lub nie mają wsparcia
 • Wypadki z udziałem wózków widłowych lub wywrotek
 • Wycieki substancji chemicznych
 • Niesprawne wyposażenie lub przyrządy
 • Brak lub niewystarczające szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Samochody ciężarowe, wywrotki i ciężkie maszyny przejeżdżające po nierównym podłożu także stanowią potencjalne zagrożenia wypadkowe i dlatego wymagają ścisłego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek chronić wszystkich swoich pracowników, kontrahentów i odwiedzających na placu budowy. Obowiązek ten dotyczy także obowiązkowego noszenia i używania środków bezpieczeństwa oraz w pełni funkcjonalnych środków ochrony osobistej, takich jak kaski, buty ochronne, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne i ochraniacze uszu.

Do kluczowych obszarów odpowiedzialności prawnej zalicza się przeprowadzanie i ciągłą aktualizację ocen ryzyka i bezpiecznych metod pracy, przekazywanie ich na piśmie „wszystkim, którzy powinni je znać".

Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów prawa dotyczących zapobiegania wypadkom i doznasz obrażeń ciała w pracy, wówczas możesz mieć podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 271 6255  (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!