Proszę o telefon

Wypadki elektryczne i chemiczne

Electrical and chemical accident claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Poważne obrażenia spowodowane przez urządzenia elektryczne lub awarie chemiczne stanowią potencjalne zagrożenie bez względu na miejsce pracy. Nie musisz pracować w fabryce lub w zakładzie przetwórczym, by pracować przy przeładunku roztworu chemicznego lub barwnika. Bez względu na to, czy jesteś zatrudniony przy powłokach przemysłowych czy w salonie fryzjerskim, możesz zostać poproszony o wykonanie czynności, która wymaga kontaktu z wysoce toksycznymi lub łatwopalnymi substancjami chemicznymi, bez ukończenia odpowiedniego szkolenia lub bez korzystania ze środków ochrony osobistej (PPE). 

Bezpośrednia obsługa korozyjnych substancji chemicznych bez odpowiednich rękawic, okularów ochronnych lub ubrania roboczego może spowodować poważne oparzenia, zniekształcenia ciała i reakcje alergiczne. Wycieki i przecieki również stanowią powszechne zagrożenie. Jeśli jesteś wystawiony na działanie niebezpiecznych chemikaliów lub substancji na przestrzeni czasu, nie zawsze można łatwo rozpoznać ich wpływ na zdrowie, aż objawy staną się naprawdę poważne.

Kolejnym ryzykiem, na które możesz być narażony jest wdychanie szkodliwych oparów chemicznych, jeśli usterka elektryczna wywołała pożar lub eksplozję. Gniazdko elektryczne może być nieprawidłowo przymocowane do ściany, wtyczka może mieć zamontowany niewłaściwy bezpiecznik, a przewody mogły ulec poluzowaniu. Urządzenia kuchenne, elektronarzędzia i inny sprzęt ciągle używany w miejscu pracy może mieć usterki elektryczne, które nie zostały uprzednio sprawdzone.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH), pracodawcy są prawnie zobowiązani kontrolować substancje niebezpieczne dla zdrowia oraz zapobiegać ekspozycji na ich działanie poprzez podejmowanie następujących kroków:

 • Dokładną znajomość zagrożeń dla zdrowia pracowników
 • Przeprowadzanie ocen ryzyka pomocnych w przeciwdziałaniu obrażeniom 
 • Wprowadzenie środków kontroli mających na celu zmniejszenie szkodliwości dla zdrowia i upewnienie się, że są one wdrażane.

Pracodawcy muszą również dostarczyć informacje, instruktaż i szkolenia dla pracowników i osób postronnych oraz profilaktyczne badania lekarskie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia niezbędnych środków bezpieczeństwa w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych w miejscu pracy. Przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z elektryczności w miejscu pracy z 1989 roku nakazują, by wszelkie urządzenia elektryczne, które potencjalnie mogą spowodować śmiertelne obrażenia ciała były utrzymywane w dobrym stanie. Powinno to obejmować testowanie elektrycznych urządzeń przenośnych i sprzętu (ang. PAT), aby upewnić się, że są one bezpieczne w użytkowaniu.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze. Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości..

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 271 6255 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!