Proszę o telefon

Wadliwy sprzęt

Defective equipment claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Ostatnią rzeczą, której możesz się spodziewać gdy idziesz do pracy jest poważny wypadek spowodowany przez maszynę lub urządzenie, które nie jest bezpieczne w użyciu lub nie działa prawidłowo. 

Być może jesteś jednak jednym z wielu operatorów maszyn, którzy są zmuszeni do codziennego korzystania z urządzeń, które są zużyte lub uszkodzone, przez co jesteś narażony na ciągłe ryzyko utraty palca, kończyny czy nawet śmiertelnych obrażeń ciała.

Problem wadliwego sprzętu nie ogranicza się do jednej branży, jednak wskaźniki wypadków u osób pracujących w fabrykach, na maszynach, przy obróbce lub na linii montażowej są często znacznie wyższe od średniej statystycznej.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Twój pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby urządzenia były wyposażone w trwałe i solidne zabezpieczenia, takie jak osłony maszyny i WYŁĄCZNIK awaryjny. Jako operator maszyny powinieneś przejść pełne przeszkolenie i posiadać instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać, aby uniknąć dalszych obrażeń w sytuacji gdy sprzęt nie działa, zablokuje się lub trzeba go szybko wyłączyć w przypadku awarii.

Sprzęt roboczy uważa się za wadliwy, jeśli nie działa zgodnie z przewidywaniami i jeśli wada ta powoduje obrażenia ciała. Nawet jeśli sprzęt był niedawno serwisowany i jest zadbany, Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie obrażenia będące rezultatem wadliwie działającego sprzętu.

W wielu przypadkach można wykazać, że pracodawca nie wywiązał się należycie z obowiązku zapewnienia:

 • Regularnych ocen ryzyka
 • Rutynowych kontroli bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu
 • Wprowadzenia bezpiecznego systemu pracy
 • Odpowiedniego szkolenia w celu prawidłowego użytkowania sprzętu

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze. Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim odszkodowaniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • odszkodowanie za ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione już straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 6065 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!