Proszę o telefon

Środki ochrony osobistej

Personal protective equipment claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Środki ochrony osobistej (PPE), z których korzystasz, stanowią zasadniczą barierę między bezpieczeństwem i obrażeniami ciała w miejscu pracy. Wielu wypadków i urazów, do ktorych dochodzi w miejscu pracy można łatwo uniknąć, jeśli noszone są odpowiednie środki ochrony osobistej. 

Odpowiedzialność Twojego pracodawcy

W świetle prawa Twój pracodawca jest odpowiedzialny za wcześniejszą ocenę każdego zadania oraz za zapewnienie Ci ochrony przed obrażeniami, jeśli coś niespodziewanie poszłoby nie tak. Różne stanowiska pracy posiadają typowe dla siebie zagrożenia i każde zadanie może być przyczyną innego rodzaju wypadku i obrażeń ciała.

Wszystkie rodzaje środków ochrony osobistej są skategoryzowane ze względu na powierzchnię ciała, która ma być zabezpieczona przed konkretnym zagrożeniem.  Standardowe wyposażenie może obejmować:

 • Kaski bezpieczeństwa / kaski ochronne
 • Ochraniacze uszu / zatyczki do uszu
 • Ubrania odblaskowe
 • Maski na twarz
 • Buty / obuwie ochronne
 • Aparaty tlenowe
 • Rękawice - różne typy w zależności od zagrożeń
 • Uprzęże bezpieczeństwa
 • Środki ochrony oczu

To nie wystarczy, że Twój pracodawca dostarczy wyposażenie ochronne, które ma Cię chronić przed obrażeniami ciała. Musi również poinstruować Cię, abyś wiedział dlaczego, kiedy i jak prawidłowo używać dostarczonego sprzętu ochronnego. Nieprawidłowe założenie lub używanie sprzętu ochronnego może spowodować jeszcze większe obrażenia ciała.

Wszelkie zapewnione wyposażenie ochronne powinno być w dobrym stanie technicznym, działać prawidłowo i nadawać się do zapewnienia użytkownikowi pełnej ochrony przed zagrożeniem o określonym poziomie. Użytkownik sprzętu ochronnego może odnieść poważne obrażenia, gdy używany sprzęt ochronny nie został sprawdzony i odpowiednio zakonserwowany i w rezultacie nie spełnia już wymaganych standardów bezpieczeństwa, ponieważ nie chroni przed obrażeniami w razie wypadku.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 231 8639 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!