Proszę o telefon

Ręczne przenoszenie ładunków

Worker lifting a heavy box

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Naderwanie mięśni lub uraz kręgosłupa w miejscu pracy mogą być spowodowane nie przez wypadek, ale z powodu braku szkolenia w zakresie właściwego podnoszenia, przenoszenia i odstawiania ładunków. Sposób, w jaki podnosisz lub trzymasz ładunek może spowodować naderwanie mięśni lub zwichnięcie kręgosłupa.

Według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive) ręczne przenoszenie ładunków jest przyczyną ponad 1/3 wszystkich urazów w miejscu pracy, włączając w to wszystkie typy nadwyrężeń, zwichnięć i urazów mięśni rąk, nóg, dłoni i stóp. Ręczne przenoszenie ładunków obejmuje nie tylko podnoszenie i przenoszenie ładunków, ale także ich odstawianie, ciągnięcie lub popychanie.

Jeśli któreś z tych zadań nie jest przeprowadzone w odpowiedni sposób, możesz się nabawić kontuzji, która może wymagać leczenia szpitalnego, fizjoterapii oraz kilkutygodniowego zwolnienia z pracy. W niektórych przypadkach osoby poszkodowane mogą cierpieć z powodu długotrwałego bólu, który może uniemożliwić im dalszą pracę w tym samym zawodzie lub wręcz spowodować niezdolność do jakiejkolwiek pracy.

Ryzyko związane z ręcznym przenoszeniem ładunków nie ogranicza się do placów budowy, magazynów lub fabryk. Możesz równie łatwo naciągnąć mięśnie lub spowodować ucisk na nerw przeprowadzając proste, rutynowe zadanie podnoszenia ładunku pracując w biurze, sklepie lub w niemal każdym środowisku pracy 

Odpowiedzialność pracodawcy

Bez względu na miejsce pracy, Twój pracodawca ma obowiązek zachowania należytej staranności i jest odpowiedzialny za Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Oznacza to zapewnienie konkretnych szkoleń lub wyposażenia ochronnego, mającego na celu zmniejszenie ryzyka. Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, praca na stanowiskach obarczonych dużym stopniem ryzyka powinna się odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do podnoszenia, takiego jak zmechanizowany dźwig.

Twój pracodawca musi:

 • Wyeliminować niebezpieczne ręczne przenoszenie ładunków na tyle, na ile jest to możliwe w praktyce
 • Przeprowadzać oceny ryzyka
 • Informować pracownika o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonaniem danego zadania
 • Zapewnić właściwe szkolenia
 • Zapewnić odpowiednią siłę roboczą
 • Odpowiednio zorganizować pracę
 • W razie potrzeby zapewnić odpowiedni sprzęt do podnoszenia

Jeśli jesteś niezdolny do pracy, możesz boleśnie odczuć utratę zarobków, praw emerytalnych oraz wpływ na standard życia Twojej rodziny. Mogą nastąpić także dalsze szkody psychiczne i cierpienie.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 250 7438 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!