Proszę o telefon

Praca na wysokości

Working at height claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Jeśli pracujesz na wysokości, jesteś najbardziej narażony na poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych w miejscu pracy. Niemal trzy na dziesięć osób, które spadły z wysokości, tracą życie.

Najpoważniejsze urazy często dotyczą dekarzy, pracowników budowlanych i osoby myjące okna. Osoby te:

 • Straciły równowagę na tymczasowych kładkach
 • Spadły przez okna dachowe
 • Poślizgnęły się i spadły z krawędzi dachu
 • Spadły z rusztowania, drabiny lub ruchomej platformy

Możesz być także narażony na zagrożenia, jeśli pracujesz w budynku takim jak wielopiętrowa hurtownia lub magazyn, gdzie brakuje barierek lub są one luźne. Konserwacja często wymaga wspinania się na górę dużych maszyn, aby pracownik mógł uzyskać do nich dostęp lub pracy w trudno dostępnych miejscach. Jeśli jesteś zobowiązany do pracy na wysokości, Twój pracodawca - albo „wszystkie osoby kontrolujące pracę innych" - mają obowiązek chronić Cię przed zagrożeniem upadku.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Zgodnie z prawem Twój pracodawca musi „odpowiednio zaplanować i zorganizować wszystkie prace na wysokości, przeprowadzić ocenę ryzyka oraz wybrać i zastosować odpowiednie wyposażenie".

Przepisy dotyczące pracy na wysokości 2005/07 mają na celu ochronę wszystkich osób pracujących na wysokości, bez względu na to czy noszą uprząż bezpieczeństwa na wysokości setek stóp nad ziemią, czy też stoją na krześle w biurze wymieniając żarówkę. Jeśli Twoja praca nie obejmuje pracy na wysokości, jednak musisz to zrobić, by wykonać powierzone Ci zadanie, Twój pracodawca powinien ocenić ryzyko i zastanowić się, jak można bezpiecznie wykonać to zadanie bez konieczności pracy na wysokości.

Twój pracodawca ma w stosunku do Ciebie obowiązek opieki i upewnienia się, że pracując na wysokości jesteś chroniony przed obrażeniami. Nieprzeprowadzenie szczegółowej kontroli bezpieczeństwa, oceny ryzyka lub szkolenia może prowadzić do poważnego wypadku, którego rezultatem będzie trwała niepełnosprawność lub nawet śmierć.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze. Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 6065 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!