Proszę o telefon

Pojazdy służbowe

Workplace vehicle claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Transport, magazynowanie i budownictwo to branże przemysłu, w których istnieje największe ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała spowodowanych przez poruszające się pojazdy. Co roku około 2000 osób ulega poważnym obrażeniom ciała, a 70 traci życie w wyniku wypadków z udziałem pojazdów w miejscu pracy. Wiele z tych wypadków miało miejsce podczas dostawy lub odbioru produktów (według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive)).

Każdego dnia dostawcy, kierowcy, pracownicy magazynowi, pracownicy firm, podwykonawcy i odwiedzający są potencjalnie narażeni na:

 • Potrącenie lub zmiażdżenie pomiędzy poruszającymi się pojazdami
 • Upadek z kabin pojazdów, platform załadowczych lub ramp przeładunkowych
 • Uderzenie przez przedmioty spadające z pojazdów, takich jak wózki widłowe
 • Wywracające się pojazdy

Jak na ironię, dwukrotnie większa liczba osób jest potrącana przez pojazdy poruszające się do przodu, a nie cofające. Podobna liczba osób zostaje zakleszczona przez upadające lub przewracające się pojazdy.

Nie musisz pracować w magazynie, na rampie dostawczej lub na stacji towarowej, aby zostać uderzonym przez samochód ciężarowy lub wózek widłowy zrzucający ładunek. Gdziekolwiek pracujesz, następstwa obrażeń zawsze mogą być poważne i często mogą zmienić resztę Twojego życia.

Obowiązki Twojego pracodawcy

Jeśli poproszono Cię, żebyś w miejscu pracy obsługiwał pojazd służący do załadunku np. wózek widłowy, Twój pracodawca powinien zapewnić Ci odpowiednie szkolenie zanim zaczniesz go użytkować. Wypadki z udziałem wózków widłowych często mogą być spowodowane brakiem doświadczenia w pracy na ograniczonej przestrzeni. Nieprawidłowe korzystanie z wózka widłowego może doprowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia lub usterek, których rezultatem może być defekt układu kierowniczego lub upuszczenie palety.

Jeśli uległeś obrażeniom spowodowanym przez pojazd służbowy, być może Twój pracodawca nie przestrzegał rygorystycznie procedur bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 1992 roku (ang. The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992) mówią, że „wszystkie miejsca pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ruch pojazdów i pieszych mógł się odbywać w sposób bezpieczny".

Zgodnie z powyższymi przepisami Twój pracodawca ma obowiązek opieki w miejscu pracy i powinien dążyć do zapewnienia, aby:

 • Cały personel i wszystkie pojazdy były oddzielone barierami lub znajdowały się w bezpiecznej odległości
 • Zminimalizowano konieczność cofania pojazdów
 • Zredukowano upadki z pojazdów

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 250 7438 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!