Proszę o telefon

Odpowiedzialność zarządcy obiektu

Occupiers liability claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Czy wiesz, co się stanie, jeśli będziesz mieć wypadek i ulegniesz obrażeniom ciała pracując na terenie nieruchomości lub gruntówh nie będących własnością Twojego pracodawcy?  Możesz dostarczać lub odbierać towary albo wykonywać jakieś zlecenie i poślizgnąć się, potknąć lub odnieść inny uraz z powodu warunków panującyh  na terenie danej nieruchomości. 

Konsekwencje takiego wypadku mogą spowodować szkody fizyczne, które nie tylko będą wymagać leczenia, ale mogą pozbawić Cię możliwości zarobkowania przez okres kilku tygodni lub nawet miesięcy. Mogą nawet być powodem długoterminowych komplikacji, które mogą zaważyć na Twojej zdolności do dalszego wykonywania wcześniejszej pracy, co z kolei może wpłynąć na standard życia osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Zgodnie z Ustawą o Opowiedzialności Zarządców Nieruchomości z 1957 roku (ang.Occupier’s Liability Act 1957) właściciel firmy zajmującej daną nieruchomość lub lokal (będący jej właścicielem bądź najemcą) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób wykonujących na jej terenie pracę. Jego rola w kontrolowaniu wszelkich działań na terenie danej nieruchomości obejmuje również „obowiązek zachowania należytej staranności" w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka odniesienia szkód w trakcie pobytu na terenie danej nieruchomości lub gruntów. Czasami zarządca nieruchomości będzie próbował uniknąć odpowiedzialności za wypadek, jeśli nie jesteś jednym z jego pracowników, jednak zarządca nadal ma obowiązek ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.

Na mocy wspomnianej wyżej ustawy definicja 'lokalu' obejmuje wszelkie stałe lub ruchome struktury, takie jak magazyn, parking, winda, rusztowanie, drabina czy krzesło. Termin 'Zarządca' odnosi się do osoby indywidualnej, firmy, spółki lub władz lokalnych, w myśl prawa odpowiedzialnych za daną nieruchomość, grunt lub przestrzeń.

Osoba, która wchodzi do lokalu to ktoś, kto został do niego zaproszony przez jego zarządcę. Prawo zwyczajowe nakłada na zarządcę obowiązek opieki względem wszystkich prawowitych odwiedzających. Zarządca powinien zapewnić, by „osoby odwiedzające były odpowiednio bezpieczne w korzystaniu z pomieszczeń w celach, dla których zostały zaproszone lub pozwolono im wejść".

Odpowiedzialność za Twoje bezpieczeństwo leży także w gestii ‘menadżera’ danego miejsca pracy, co oznacza, że za zarządcę danej nieruchomości można uznać więcej niż jedną osobę.  

Jeśli miałeś wypadek w nieruchomości, która nie jest kontrolowana przez Twojego pracodawcę, w takiej sytuacji zarządca, czyli właściciel lub menadżer, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, które poniosłeś.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 271 6255 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!