Proszę o telefon

Amputacje kończyn

Amputation injuries

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

 • Przegląd
 • Procedura

Poważny uraz ręki lub nogi spowodowany wypadkiem przy pracy, czasami nie pozostawia zarówno lekarzowi, jak i poszkodowanemu pacjentowi innego wyboru niż amputacja uszkodzonej kończyny. Traumatyczne amputacje mogą nastąpić w wyniku wypadków przy pracy, w zależności od rodzaju wypadku, który miał miejsce.

Amputacja kończyny jest katastrofalnym i traumatycznym wydarzeniem o długoterminowych skutkach, wpływającym na całe dalsze życie poszkodowanego. Żadna kwota odszkodowania nie może odwrócić cierpienia i stresu, których doświadczyła osoba poszkodowana i jej rodzina.

Po zabiegu amputacji, aby pomóc poszkodowanemu pogodzić się ze stratą, konieczna będzie wielomiesięczna lub nawet wieloletnia rehabilitacja, często powiązana z terapią i doradztwem psychologicznym. Potrzebna będzie całkowita zmiana, by poszkodowany nauczył się radzić sobie z ograniczeniami ruchowymi, korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozostałych urządzeń przeznaczonych do łagodzenia skutków amputacji. Amputacje, zwłaszcza te nad kolanem, mogą często prowadzić do dodatkowych powikłań.

Wypadki, których rezultatem jest amputacja

Najczęściej zgłaszane poważne wypadki prowadzące do amputacji występują, gdy:

 • Palce, ręka lub całe ramię znajdzie się w potrzasku i zostanie wciągnięte do maszyny bez osłon zabezpieczających lub z uszkodzonymi osłonami.
 • Stopy, kości piszczelowe lub uda zostają zablokowane lub zmiażdżone pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi i innymi ruchomymi maszynami, takimi jak taśmociągi. 

W niektórych przypadkach rezultaty mogą być śmiertelne, jednak większość poważnych urazów kończy się zmianą lub koniecznością całkowitego zaprzestania pracy. Wpływ na obecne dochody oraz długotrwałe zabezpieczenie finansowe często może powodować pogłębienie się stanów lękowych i problemy psychologiczne.

Obowiązki pracodawcy

Wszyscy pracodawcy mają prawny „obowiązek zachowania należytej staranności" w odniesieniu do wszystkich pracowników, kontrahentów oraz osób odwiedzających miejsce pracy. Obejmuje on:

 • Bezpieczne środowisko pracy
 • Oceny ryzyka
 • Zachowanie wymaganych norm bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Odpowiednie szkolenia
 • Środki ochrony osobistej (PPE) oraz środki bezpieczeństwa

Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów regulujących zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jeśli doprowadziło ono do poważnej szkody oraz konieczności amputacji.

W jaki sposób możemy Ci pomóc

Dzięki dogłębnej znajomości prawa pracy oraz zagadnień z zakresu odszkodowań powypadkowych dostarczymy Ci profesjonalnych porad, których będziesz potrzebować, aby wygrać roszczenie odszkodowawcze.  Możemy:

 • Udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • Zapewnić opiekę i wsparcie dostępne dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami
 • Udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłek z Ministerstwa Pracy i Emerytur
 • Umiejętnie zarządzać Twoim roszczeniem tak, aby odszkodowanie objęło:
  • rekompensatę za ból i cierpienie spowodowane odniesionymi obrażeniami ciała
  • wszelkie poniesione straty finansowe, jak np. utracone zarobki, koszty podróży i koszty leczenia
  • wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść w przyszłości.

W toku sprawy Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

Porozmawiaj z nami już dzisiaj

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer  0808 301 6065 (bezpłatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!

Poważny uraz ręki lub nogi spowodowany wypadkiem przy pracy, czasami nie pozostawia ani lekarzowi ani poszkodowanemu pacjentowi innego wyboru, niż amputacja uszkodzonej kończyny. Traumatyczne amputacje mogą nastąpić w wyniku wypadków przy pracy, w zależności od rodzaju wypadku, który miał miejsce.