Proszę o telefon

Wypadek w pracy

Work accidents and illnesses claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

  • Przegląd
  • Procedura

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i można wykazać, że Twój pracodawca ponosi za niego winę, możesz domagać się odszkodowania za odniesione w wyniku wypadku w pracy obrażenia.

Możesz domagać się odszkodowania za wypadek w pracy, jeśli pracujesz na pełen etat lub na pół etatu, podpisałeś tymczasową umowę o pracę lub nawet jeśli jesteś podwykonawcą. Możesz również domagać się odszkodowania za odniesione obrażenia, jeśli byłeś po prostu osobą odwiedzającą dane miejsce pracy - nawet jeśli nie byłeś zatrudniony bezpośrednio przez danego pracodawcę. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wypadków w miejscu pracy, będziesz musiał udowodnić, że szkoda została spowodowana zaniedbaniem pracodawcy lub jednego z jego pracowników. Każdy pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed odniesieniem obrażeń w pracy. Obejmuje to odpowiednie szkolenia i wyposażenie ochronne, w tym odpowiednią odzież oraz porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku ochrony, być może będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy i odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Na mocy przepisów prawa wszyscy pracodawcy są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia roszczeń pracowników za ewentualne wypadki i urazy w pracy. Zatem w razie wypadku w pracy wnosisz roszczenie o odszkodowanie z powyższej polisy, a nie bezpośrednio od swojego pracodawcy. Dlatego nie powinieneś się wahać wnosząc sprawę o odszkodowanie za wypadek w pracy, ponieważ odszkodowanie zostanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową Twojego pracodawcy. 

Kancelaria Your Legal Friend dołoży wszelkich starań, by pomóc Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy. Możemy udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji, zapewnienia opieki i wsparcia dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami, udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłki socjalne oraz pomóc w powrocie do pracy.

Twoje odszkodowanie może uwzględniać rekompensatę za poniesiony ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała oraz za wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utrata zarobków, koszty transportu i leczenia oraz wszystkie koszty, które być może trzeba będzie ponieść w przyszłości z powodu Twojego wypadku w pracy.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie (ang. no win, no fee)
  • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących uszczerbku na zdrowiu
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 6065  (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku w pracy

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku w pracy – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek w pracy

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek w pracy, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku w pracy, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie za wypadek w pracy, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię jednak regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!