Proszę o telefon

Wypadki w pracy

Work accidents and illnesses claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 6065

  • Przegląd
  • Procedura

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy i można wykazać, że Twój pracodawca ponosi za niego winę, być może będziesz mógł domagać się odszkodowania za odniesione obrażenia.

Możesz domagać się odszkodowania, jeśli pracujesz na pełen etat lub na pół etatu, podpisałeś tymczasową umowę o pracę lub nawet jeśli jesteś podwykonawcą.  Możesz również domagać się odszkodowania za obrażenia, jeśli byłeś po prostu osobą odwiedzającą inne miejsce pracy - nawet jeśli nie byłeś zatrudniony bezpośrednio przez danego pracodawcę. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wypadków w miejscu pracy, będziesz musiał udowodnić, że szkoda została spowodowana zaniedbaniem pracodawcy lub jednego z jego pracowników. Każdy pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed odniesieniem obrażeń w pracy. Obejmuje to odpowiednie szkolenia i wyposażenie ochronne, odpowiednią odzież oraz porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku ochrony, być może będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia ciała.

Na mocy przepisów prawa pracodawcy są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia roszczeń pracowników za ewentualne wypadki i urazy. Zatem w razie wypadku wnosisz roszczenie o odszkodowanie z powyższej polisy, a nie bezpośrednio od swojego pracodawcy. Dlatego nie powinieneś się wahać wnosząc sprawę o odszkodowanie, ponieważ zostanie ono wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. 

Your Legal Friend dołoży wszelkich starań, by pomóc Ci uzyskać najwyższą kwotę odszkodowania.  Możemy udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji, zapewnienia opieki i wsparcia dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami, udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłki socjalne oraz pomóc w powrocie do pracy.

Twoje odszkodowanie może uwzględniać rekompensatę za poniesiony ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała oraz  za wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utrata zarobków, koszty transportu i leczenia oraz wszystkie koszty, które być może trzeba będzie ponieść w przyszłości.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie
  • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących obrażeń ciała
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń

 Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 6065  (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!