Proszę o telefon

Azbestozależny rak płuc

Asbestos warning tape

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Nasz zespół
 • Procedura

Azbestozależny rak płuc jest rzadką formą tego nowotworu, bowiem zdecydowanie najczęstszą przyczyną raka płuc jest palenie papierosów.

Rak płuc spowodowany kontaktem z azbestem rozwija się przez 15 do 30 lat. Okres utajenia nowotworu zależy od poziomu ekspozycji na azbest oraz współdziałania innych karcynogenów, na przykład dymu tytoniowego.

W 1997 roku opracowano tzw. Kryteria Helsińskie, które pomagają lekarzom ustalić, czy rak płuc (oraz inne choroby płuc i opłucnej) mają charakter azbestozależny. Roszczenie o odszkodowanie z powodu choroby azbestozależnej jest możliwe, jeśli zdiagnozowany u Ciebie rak płuc spełnia dwa kryteria:

1.              Ujawnił się po co najmniej 10 latach od pierwszej ekspozycji na azbest.

Minimalny okres utajenia azbestozależnego raka płuc wynosi 10 lat. Jeśli wykryto u Ciebie raka płuc w ciągu dekady od pierwszego kontaktu z azbestem, ekspozycja ta zostanie wykluczona jako czynnik, który spowodował chorobę. Natomiast jeśli rak płuc rozwinął się u Ciebie po 10 lub więcej latach od początkowej ekspozycji, wówczas spełniasz pierwszy z warunków. W celu udowodnienia, że to azbest był przyczyną Twojej choroby, musisz spełnić jeszcze jedno z pozostałych kryteriów helsińskich:

2a           Rozpoznanie azbestozy lub

2b           Wyższe od normalnego stężenie włókien azbestu w tkance płucnej. Liczbę włókien oblicza się na gram suchej tkanki płucnej i musi ona odpowiadać zakresowi stwierdzanemu u pacjentów z azbestozą. Dokładna liczba jest różna i zależna od rodzaju i długości włókien azbestu, lub

2c            Ekspozycja na wyższe od dopuszczalnego stężenie azbestu w powietrzu, mierzone jako liczba włókien w mililitrze powietrza w roku (włókna/ml-r). Z pomocą prawnika specjalizującego się w tego rodzaju roszczeniach musisz udowodnić, że byłeś wystawiony na poziom azbestu wynoszący 25 wł./ml-r. Osiągnąłeś ten próg w ciągu roku pracy, jeśli we wdychanym przez Ciebie powietrzu znajdowało się 25 wł./ml. Tak wysokie stężenie występuje zazwyczaj tylko przy produkcji azbestu oraz wykonywaniu izolacji z tego materiału. Natomiast jeśli wdychałeś 25 wł./ml-r w okresie pięciu lat, musiałeś wdychać powietrze o zawartości azbestu równej 5 wł./ml. Taki poziom jest typowy dla przemysłu stoczniowego i budowlanego.

Przekonasz się, że udowodnienie zasadności roszczenia z tytułu azbestozależnego raka płuc jest skomplikowane. Musisz przedstawić pełną historię swojej ekspozycji na ten materiał, a ekspert medyczny musi wydać opinię na temat ewentualnego współwystąpienia u Ciebie kontaktu z azbestem i palenia tytoniu, bo powszechnie znany jest związek pomiędzy tymi czynnikami. Ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta dziesięciokrotnie u palaczy, a pięciokrotnie u osób mających kontakt z azbestem. Natomiast skutki jednoczesnego palenia i ekspozycji na azbest kumulują się i ryzyko raka płuc wzrasta wówczas ponad pięćdziesięciokrotnie.

Powinieneś zatrudnić prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach, żeby pomógł Ci w zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego, potrzebnego do wykazania zasadności Twoich roszczeń. Warto jak najszybciej z nami porozmawiać, bo wówczas będziemy mogli rozpocząć starania o należne Ci odszkodowanie.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. chorób zawodowych
 • Pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Brak jakichkolwiek opłat z góry
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników specjalizujących się w odszkodowaniach z tytułu chorób zawodowych, dzwoniąc już teraz pod numer 0808 301 7968 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

Nasz zespół prawników specjalizujących się w chorobach zawodowych z powodzeniem reprezentuje poszkodowanych klientów już od wielu lat. Wspólnie dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, żeby pomóc Ci w dochodzeniu odszkodowania z tytułu choroby zawodowej od Twojego obecnego i/lub byłego pracodawcy.

Przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy tego procesu, gwarantując, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi i z innych dziedzin, żeby uzyskać dla Ciebie odszkodowanie, na jakie zasługujesz.

 • Kontakt z czynnikami zagrażającymi zdrowiu w miejscu pracy może doprowadzić do trwałych skutków ubocznych. Choroby zawodowe mogą się wiązać z wycieńczeniem organizmu i różnymi formami niepełnosprawności, co znacznie pogarsza jakość Twojego życia i uniemożliwia cieszenie się nim w pełni. Naszemu zespołowi zależy na zdobyciu dla Ciebie odpowiedniego odszkodowania, które może nieco ułatwić Ci życie.

  Tracey Graham,
  Director ds. Chorób Zawodowych i Odpowiedzialności Pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i pod każdym względem wolne od szkodliwych czynników miejsce pracy. Obowiązują przepisy, które mają gwarantować, że kontakt z zagrożeniami w miejscu pracy jest ograniczony do absolutnego minimum, a jeśli to niemożliwe, zapewnione są sprzęt ochronny i bezpieczne procesy. Kiedy pracodawca nie zadba należycie o ochronę pracowników, mogą się u nich rozwinąć choroby zawodowe, których skutki bywają długofalowe, a nawet śmiertelne.

Każdy przypadek jest inny i doskonale rozumiemy, że możesz się wahać, czy wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, zatem zrobimy wszystko, żeby zapewnić Ci wszelką pomoc i wsparcie, których potrzebujesz. Możemy Cię przeprowadzić przez wszystkie etapy tego procesu – od dochodzenia po wystąpienie z roszczeniem. Nasz zespół ekspertów z powodzeniem zajmuje się zróżnicowanymi przypadkami chorób zawodowych, często występując w imieniu rodzin, które straciły bliską osobę w wyniku śmiertelnej choroby. Niezależnie od okoliczności Twojego przypadku jesteśmy tu, by Ci pomóc.

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj poufnie i bez zobowiązań z jednym z naszych prawników specjalizujących się w odszkodowaniach z tytułu chorób zawodowych, dzwoniąc już teraz pod numer 0808 301 7968 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz zgłoszeniowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie zadzwonimy.

10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania.

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że ta broszura okaże się pomocna.

1. Dostarczenie Twojego oświadczenia o przebiegu pracy i ekspozycji na szkodliwe czynniki.

Pierwszym krokiem, który podejmujemy w ramach badania Twojego roszczenia o odszkodowanie, jest dokładne zrozumienie, co zaszło. Często warunki, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu, miały miejsce wiele lat wcześniej, dlatego będziemy z Tobą pracować nad przygotowaniem szczegółowego, prawdziwego i wyrażonego Twoimi własnymi słowami oświadczenia o przebiegu Twojej pracy, kontakcie ze szkodliwymi czynnikami i objawach, za które teraz domagasz się odszkodowania. To oświadczenie będzie jednym z najważniejszych dokumentów podczas starań o odszkodowanie. Musisz potwierdzić, że ściśle przedstawia fakty i  jego treść jest zgodna z prawdą. Ponieważ może ono zostać ujawnione pozwanym, możesz być przesłuchany pod kątem jego prawdziwości przed sądem.

2. Uzyskanie Twojej dokumentacji medycznej i innej

Kiedy już będziemy mieli Twoje oświadczenie, zwrócimy się do Twojego lekarza pierwszego kontaktu i szpitala, w którym się leczyłeś, o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji medycznej, żeby móc ocenić, jak poważna jest Twoja choroba lub uszczerbek na zdrowiu. Otrzymanie kopii tych dokumentów może zająć 2 – 3 miesięcy. Uzyskamy też z HMRC (Urzędu Skarbowego) dane, które pozwolą potwierdzić przebieg Twojego zatrudnienia, co może potrwać do 6 miesięcy. Możesz być pewien, że zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej zdobyć te dokumenty.

3. Ustalenie, że doszło do zaniedbania i naruszenia obowiązków.

Musisz udowodnić, że pracowałeś w środowisku, które wywarło szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie, ponieważ Twój pracodawca nie zapewnił Ci ochrony przed ryzykiem nabawienia się choroby lub uszczerbku na zdrowiu. Jeśli pracodawca świadomie naraził Cię na zagrożenia w miejscu pracy albo jeśli nie zareagował prawidłowo na zgłaszane przez Ciebie problemy zdrowotne, to jest prawdopodobne, że dopuścił się zaniedbania. Polegało ono na niezapewnieniu Ci ochrony, chociaż należało to do jego obowiązków.

4. Ustalenie zaistnienia związku przyczynowego – czyli, że Twoje problemy zdrowotne są skutkiem zaniedbania i naruszenia obowiązków.

Po udowodnieniu zaniedbania i naruszenia obowiązków musisz też wykazać, że to właśnie one doprowadziły do Twojej choroby. Niektóre problemy zdrowotne mogą mieć też inne przyczyny, ale otrzymasz odszkodowanie tylko wówczas, gdy Twoją chorobę spowodowało zaniedbanie pracodawcy, a nie cokolwiek innego.

Do ustalenia tego potrzebujemy opinii medycznej, dlatego umówimy Cię na wizytę do eksperta w dziedzinie medycyny, który oceni Twój obecny stan zdrowia oraz widoki na przyszłość w tym względzie, czyli poda tzw. rokowanie.

Zawsze staramy się załatwić taką wizytę jak najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Wielu ekspertów potrzebuje 1 – 2 miesięcy, żeby dostarczyć nam raport, a poza tym może być konieczne uzyskanie opinii większej liczby specjalistów, zależnie od rodzaju Twojego problemu zdrowotnego. Czas załatwiania tych wszystkich spraw jest różny zależnie od roszczenia, ale staramy się, żeby w ciągu roku móc  udzielić porady, czy masz szanse uzyskać odszkodowanie, i poczynić znaczące postępy w jego załatwianiu. Uzyskanie ugody w sprawie Twojego roszczenia może potrwać dłużej, zależy to bowiem od wielu czynników. Na przykład, jeśli pracodawca zaprzecza, że dopuścił się zaniedbania i spowodował Twoją chorobę, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

5. Obliczenie kwoty odszkodowania – wartość finansowa Twojego roszczenia

We wszystkich sprawach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, w tym związanych z chorobami zawodowymi i odpowiedzialnością pracodawcy, kwotę odszkodowania można podzielić na dwie części:

 • Odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych - Odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych rekompensuje Twoje rzeczywiste straty finansowe, zarówno już poniesione, jak i przyszłe.
 • Obejmuje między innymi utratę zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.
 • Wszystkie te roszczenia muszą być poparte dowodami, dlatego bardzo ważne jest, żebyś  przechowywał wszelkie dokumenty i rachunki, które udowodnią poniesione przez Ciebie straty. Należy je do nas wysłać, kiedy o nie poprosimy, a my radzimy Ci, żebyś zachował ich kserokopie.

6. Zminimalizowanie szkody i wnioskowanie o należne świadczenia.

Celem odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu jest przywrócenie sytuacji, w jakiej byś się znajdował, gdyby nie Twoja choroba. Sam również jesteś odpowiedzialny za zrobienie wszystkiego, żeby ograniczyć straty. Oznacza to poddanie się dostępnemu Ci leczeniu, w placówkach państwowych lub prywatnych, oraz uzyskanie w ramach tego roszczenia środków na powrót do zdrowia lub złagodzenie objawów. Powinieneś też postarać się wrócić do pracy, ale dopiero kiedy to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia. Przy niektórych chorobach podjęcie pracy może okazać się niemożliwe, ale musisz próbować.

Być może przy Twojej chorobie przysługują Ci świadczenia z Department for Work and Pensions (DWP). Należy złożyć odpowiedni wniosek i być może otrzymasz pomoc finansową. Wartość świadczeń z DWP zostanie odjęta od ostatecznej sumy odszkodowania, którą wywalczysz, o ile otrzymasz je z powodu tych samych strat, które wymieniłeś w roszczeniu. Zapobiega to uzyskaniu podwójnego odszkodowania, zabronionego przez prawo.

Numer infolinii Department for Work and Pensions: 0800 055 6688

7.  Przedłożenie oryginalnych dokumentów w celu udowodnienia poniesionej szkody.

Zarówno powód, jak i pozwany muszą ujawnić wszystkie dokumenty dotyczące roszczenia.  Dlatego musisz przechowywać te dokumenty w bezpiecznym miejscu aż do zakończenia postępowania w sprawie odszkodowania. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Bardzo ważne jest, żebyś przechowywał oryginały do czasu, aż o nie poprosimy.

Kiedy w postępowaniu osiągniemy fazę zwaną doręczeniem „Listy dokumentów”, będziesz musiał poświadczyć, że udostępniłeś wszystkie związane z roszczeniem dokumenty i że zostaną one ujawnione.

8. Przygotowanie do rozprawy sądowej.

Nie zawsze jest konieczne wszczynanie postępowania sądowego i tylko bardzo mała część spraw kończy się procesem.

Niemniej jednak każde roszczenie jest przygotowywane tak, jakby miało dojść do procesu.

Postępowanie w sprawie roszczenia rozpoczyna się od złożenia w sądzie dokumentu zwanego pozwem. Zostaniesz poproszony o podpisanie „Deklaracji prawdziwości oświadczeń”, dotyczącej treści pozwu, oraz dokumentu o nazwie „Szczegóły roszczenia”, w którym zostaną przedstawione Twoje zarzuty wobec pracodawcy, szczegóły zaniedbania oraz spowodowana przez nie choroba lub uszczerbek na zdrowiu.

Sprawę należy wnieść do sądu w ciągu trzech lat od dnia, w którym dowiedziałeś się, że Twoja choroba może być spowodowana zaniedbaniem obowiązków przez pracodawcę. Te 3 lata to tzw. „termin przedawnienia”, po którym sąd może odmówić rozpatrzenia sprawy. Zostaniesz poinformowany o terminie przedawnienia w Twojej sprawie.

Jeżeli wnosisz lub przejmujesz sprawę w imieniu osoby, która zmarła w wyniku śmiertelnej choroby, termin przedawnienia będzie liczony od nowa od daty śmierci pierwotnego powoda.

9. Udział w procesie sądowym

Sąd przeznaczy na Twój proces określoną ilość czasu, a Ty, pozwany, świadkowie i eksperci zostaniecie poproszeni o podanie terminów, w których będziecie mogli w nim uczestniczyć. Na podstawie Waszych odpowiedzi zostanie wyznaczona data procesu. Rozprawa odbędzie się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmie decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Kiedy data rozprawy zostanie już wyznaczona, nie można jej zmienić. Dlatego jeśli wiesz, kiedy będziesz nieobecny w kraju lub z innego powodu nie będziesz mógł się stawić, musisz nas o tym powiadomić przed wyznaczeniem tej daty.

Jeśli po wyznaczeniu daty rozprawy nie będziesz mógł w niej uczestniczyć, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sędzia odrzuci Twoją sprawę i nie będzie można prowadzić dalszego postępowania.

10. Przyznanie odszkodowania.

Jeśli Twoje roszczenie zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Uzgodnimy termin wpłynięcia do nas Twojego odszkodowania. Od jego kwoty odliczymy swoje honorarium za wygranie sprawy oraz tę część składki ubezpieczeniowej, której nie będziemy mogli odzyskać od pozwanego.

Wypłacimy Ci Twoje odszkodowanie najszybciej, jak to będzie możliwe.