Proszę o telefon

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Work accidents and illnesses claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 301 8622

 • Przegląd
 • Procedura

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek należytego dbania o higienę, bezpieczeństwo i warunki pracy swoich pracowników. Obowiązek ten obejmuje również ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego osób zatrudnionych w zakładzie pracy, przed wypadkami i chorobami zawodowymi, których mogliby doznać.

W jaki sposób ucierpiałeś?

Naruszenie tego obowiązku może skutkować urazem fizycznym, psychicznym lub chorobą pracownika, a niektóre z nich mogą okazać się poważne. Objawy występujące u pracowników mogą powodować nieobecności w pracy, co z kolei może prowadzić do trudności finansowych i wpływać na jakość życia poszkodowanych. W skrajnych przypadkach, zaniedbanie ze strony pracodawcy może nawet doprowadzić do śmierci pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany do zachowania szeregu standardów higieny i bezpieczeństwa pracy, ale zasadniczo jego obowiązki mieszczą się w czterech obszernych kategoriach:

Pracodawca musi zapewnić:

 1. bezpieczne miejsce pracy,
 2. bezpieczny system pracy,
 3. bezpieczny sprzęt i maszyny
 4. przestrzegających zasad bezpieczeństwa i kompetentnych współpracowników.

Bardziej szczegółowe ramy prawne zawarte w ustawodawstwie i przepisach, zapewniają pracownikom dodatkową ochronę w miejscu pracy. Przykładowo, jeśli od pracownika oczekuje się podjęcia dowolnego zadania, które jest potencjalnie niebezpieczne (jak np. praca ze środkami chemicznymi lub w bardzo głośnym otoczeniu), to wówczas obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności, mających na celu uchronienie pracownika przed szkodą. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie odzieży ochronnej lub zatyczek do uszu, tam gdzie to konieczne.

Pracodawca musi przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić swoim pracownikowi bezpieczeństwo. Zatem pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby pracownik otrzymał właściwe przeszkolenie, które umożliwi mu bezpieczne i pewne wykonywanie swojej pracy.

Jeżeli więc ucierpiałeś z powodu wypadku lub choroby, spowodowanych niebezpiecznymi warunkami pracy, najwyższy czas byś porozmawiał z Your Legal Friend. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań dotyczących wypadków w pracy i chorób zawodowych. Rozumiemy, że tego typu roszczenia mogą niejednokrotnie okazać się dość skomplikowane - dlatego, że np. pracodawca już dłużej nie prowadzi swojej działalności lub trudno jest ustalić, kto ponosi winę za wypadek lub chorobę. Rozumiemy również obawy i poczucie bezbronności, towarzyszące tego typu urazom czy chorobom. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w udzielanie wsparcia na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania i osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla wszystkich naszych klientów. Równocześnie gwarantujemy, że nie wymagamy żadnych opłat z góry.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Umowę płatności honorarium po wygranej sprawie (ang. no win, no fee)
 • Zespół adwokatów specjalizujących się w roszczeniach dotyczących uszczerbku na zdrowiu
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu dochodzenia odszkodowania
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

 Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 301 7968  (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - 10 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii Twojej dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!