Proszę o telefon

Wypadki z udziałem zwierząt

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£1,170-£4,450
Umiarkowane urazy
£4,450-£14,500
Poważne obrażenia
£14,500-£88,000

Rozpocznij roszczenie w 10 minut

Na bezpłatne, poufne, nie obowiązek oceny swojego roszczenia, wystarczy wypełnić krótki formularz. Dążymy do oddzwoni w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Wypadki z udziałem zwierząt

Jeżeli doznałeś obrażeń w wypadku spowodowanym przez zwierzę lub też zostałeś zraniony bezpośrednio przez zwierzę, które powinno było pozostawać pod czyjąś kontrolą, wówczas Your Legal Friend może Ci pomóc uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

Najbardziej powszechnym rodzajem obrażeń spowodowanych przez zwierzęta, za które można ubiegać się o odszkodowanie jest pogryzienie przez psa. Często do tych ugryzień dochodzi przykładowo, gdy dzieci bawią się z psem lub gdy zwierzę czuje się w jakikolwiek sposób zagrożone, czy też gdy nie było ono trzymane na smyczy w miejscu publicznym, takim jak park czy plac zabaw. Ugryzienia psów mogą niejednokrotnie powodować poważne obrażenia, zwłaszcza, że psy często mają tendencję do potrząsania gryzioną osobą, przez co dochodzi do oderwania znacznych płatów skóry. Ofiary tego typu ataków wymagają wówczas przeszczepów skóry i dłogotrwałej hospitalizacji.

W kancelarii Your Legal Friend wierzymy, że właściciele zwierząt mają obowiązek utrzymywania ich pod kontrolą, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby nie przyzwyczajone do obecności zwierząt. Bez względu na rasę psa, nie utrzymywanie go pod kontrolą w miejscu publicznym stanowi wykroczenie. Psy objęte Ustawą o Niebezpiecznych Rasach (ang. Dangerous Dogs Act) dodatkowo muszą nosić kaganiec, być zawsze przypięte do smyczy, a ich właściciele mają obowiązek wykupienia specjalnej polisy ubezpieczeniowej. Kancelaria Your Legal Friend stanowczo zaleca wykupienia tego typu polisy wszystkim właścicielom psów bez względu na ich rasę lub też upewnienie się, że są one objęte polisą ubezpieczenia domu. Nasi prawnicy chętnie podejmą się prowadzenia większości spraw roszczeniowych o odszkodowanie z tytułu obrażeń spowodowanych przez ubezpieczone zwierzęta. Nie będziemy jednak w stanie zaakceptować potencjalnych roszczeń skierowanych bezpośrednio przeciwko właścicielom nieubezpieczonych zwierząt.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o tym, że koń to niezwykle potężne zwierzę, będące w stanie wyrządzić ogrom zniszczeń, jeśli tylko nie jest ono odpowiednio kontrolowane przez swego jeźdźca lub tresera. Wypadki z udziałem koni mogą dotyczyć zarówno samych jeźdźców, jak i wszystkich innych członków społeczeństwa, którzy po prostu znaleźli się w pobliżu pozostającego poza czyjąkolwiek kontrolą zwierzęcia. Według Brytyjskiego Towarzystwa Konnego (ang. British Horse Society) każdego dnia dochodzi do około 8 wypadków z udziałem koni.

Jeżeli więc zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku z udziałem zwierząt, skontaktuj się niezwłocznie z kancelarią Your Legal Friend, która posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ograniczenia czasowe

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat 
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

Rozpocznij roszczenie w 10 minut

Na bezpłatne, poufne, nie obowiązek oceny swojego roszczenia, wystarczy wypełnić krótki formularz. Dążymy do oddzwoni w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura dotycząca wypadków z udziałem zwierząt

Krok 1

Kiedy po raz pierwszy skontaktujesz się z nami, zadamy Ci kilka prostych pytań na temat wypadku lub doznanego uszczerbku na zdrowiu. Twoje odpowiedzi pomogą nam zrozumieć okoliczności wypadku i zdecydować, czy masz dostateczne podstawy, by wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Ta pierwsza rozmowa telefoniczna trwa zazwyczaj około 20 minut. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich szczegółów dotyczących uczestników wypadku albo nie wiesz, kto ponosi za niego odpowiedzialność, bowiem możemy zdobyć większość tych informacji w późniejszym terminie.

Krok 2

Jesteśmy zarejestrowaną kancelarią prawną zatrudniającą wykwalifikowanych prawników, toteż nigdy nie skierujemy Cię do żadnej strony trzeciej. Twoją sprawą będzie się zajmować wyłącznie kancelaria Your Legal Friend. Jeśli ocenimy, że masz podstawy do wystąpienia z roszczeniem z tytułu szkód osobowych, powierzymy Cię opiece jednego z naszych prawników, który zajmie się obsługą Twojej sprawy. Wszyscy nasi prawnicy posiadają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Na tym etapie zostaną z Tobą omówione dostępne opcje, zależnie od rodzaju roszczenia, z jakim planujesz wystąpić.

Krok 3

Od tej chwili Twój prawnik i jego zespół będą pracować dla Ciebie, zbierając wszelkie dowody na poparcie Twojej sprawy. Uzyskają zeznania świadków, którzy widzieli wypadek oraz raporty policji lub Twojego pracodawcy. Na miejsce wypadku zostanie wysłany fotograf w celu wykonania zdjęć, które zostaną dołączone do innych dowodów w Twojej sprawie.

Krok 4

Zależy nam, żebyś otrzymał uczciwe odszkodowanie, odzwierciedlające wpływ, jaki odniesione przez Ciebie obrażenia wywarły na Twoje codzienne życie. Dlatego prawdopodobnie poprosimy Cię, żebyś regularnie zapisywał jak wygląda jakość Twojego życia i czy zastosowane leczenie lub środki farmakologiczne Ci pomagają.

Po około czterech miesiącach od wypadku umówimy Cię na wizytę u niezależnego biegłego sądowego z zakresu medycyny w szpitalu w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Ekspert ten zbada Twoje obrażenia oraz zada pytania dotyczące tego, jak obecnie funkcjonujesz. Następnie sporządzi opinię na temat stanu Twojego zdrowia, która będzie ważnym dowodem na poparcie Twojego roszczenia.

Krok 5

Po uzyskaniu opinii lekarskiej możemy obliczyć całkowitą kwotę odszkodowania, do jakiego naszym zdaniem masz prawo.  Może ono obejmować rekompensatę za:

  • Ból i cierpienie spowodowane obrażeniami
  • Poniesione wydatki, na przykład na rachunki telefoniczne, leki, leczenie obrażeń itp.
  • Inne straty finansowe, takie jak utrata przychodów czy utrata lub zniszczenie mienia
  • Wpływ wypadku na Twoje życie
  • Przyszłą opiekę, jeśli obrażenia lub ich skutki będą nadal negatywnie wpływały na Twoje życie

Krok 6

Następnie poinformujemy o obliczonej kwocie firmę ubezpieczeniową osoby odpowiedzialnej za Twój wypadek i przeprowadzimy z nią negocjacje, dopóki nie uzgodnimy wysokości odszkodowania. W większości przypadków dochodzi do ugody pozasądowej, ale jeśli nie możemy osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem sprawcy, możemy wnieść sprawę do sądu, żeby zapewnić Ci należne odszkodowanie.