Proszę o telefon

Wypadki z udziałem zwierząt

Wypadki z udziałem zwierząt

Jak wysokie odszkodowanie mogę uzyskać?

Drobne urazy
£1,170-£4,450
Umiarkowane urazy
£4,450-£14,500
Poważne obrażenia
£14,500-£88,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Akredytacje

Odszkodowania za wypadki z udziałem zwierząt

Trudne mogą być chwile po wypadku …

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wypadku spowodowanym przez zwierzę lub też zostałeś zraniony bezpośrednio przez zwierzę, które powinno było pozostawać pod czyjąś kontrolą, wówczas kancelaria Your Legal Friend może Ci pomóc uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

Najbardziej powszechnym rodzajem obrażeń spowodowanych przez zwierzęta, za które można ubiegać się o odszkodowanie jest pogryzienie przez psa. Często do tych ugryzień dochodzi przykładowo, gdy dzieci bawią się z psem lub gdy zwierzę czuje się w jakikolwiek sposób zagrożone, czy też gdy nie było ono trzymane na smyczy w miejscu publicznym, takim jak park czy plac zabaw. Ugryzienia psów mogą niejednokrotnie powodować poważne obrażenia, zwłaszcza, że psy często mają tendencję do potrząsania gryzioną osobą, przez co dochodzi do oderwania znacznych płatów skóry. Ofiary tego typu ataków wymagają wówczas przeszczepów skóry i dłogotrwałej hospitalizacji.

W kancelarii Your Legal Friend wierzymy, że właściciele zwierząt mają obowiązek utrzymywania ich pod kontrolą, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby nie przyzwyczajone do obecności zwierząt. Bez względu na rasę psa, nie utrzymywanie go pod kontrolą w miejscu publicznym stanowi wykroczenie. Psy objęte Ustawą o Niebezpiecznych Rasach (ang. Dangerous Dogs Act) dodatkowo muszą nosić kaganiec, być zawsze przypięte do smyczy, a ich właściciele mają obowiązek wykupienia specjalnej polisy ubezpieczeniowej. Kancelaria Your Legal Friend stanowczo zaleca wykupienia tego typu polisy wszystkim właścicielom psów bez względu na ich rasę lub też upewnienie się, że są one objęte polisą ubezpieczenia domu. Nasi prawnicy chętnie podejmą się prowadzenia większości roszczeń o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez ubezpieczone zwierzęta. Nie będziemy jednak w stanie zaakceptować potencjalnych roszczeń przeciwko właścicielom nieubezpieczonych zwierząt.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o tym, że koń to niezwykle potężne zwierzę, będące w stanie wyrządzić ogrom zniszczeń, jeśli tylko nie jest ono odpowiednio kontrolowane przez swego jeźdźca lub tresera. Wypadki z udziałem koni mogą dotyczyć zarówno samych jeźdźców, jak i wszystkich innych członków społeczeństwa, którzy po prostu znaleźli się w pobliżu pozostającego poza czyjąkolwiek kontrolą zwierzęcia. Według Brytyjskiego Towarzystwa Konnego (ang. British Horse Society) każdego dnia dochodzi do około 8 wypadków z udziałem koni.

Jeżeli więc zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku z udziałem zwierząt w UK, skontaktuj się niezwłocznie z kancelarią Your Legal Friend, która posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ograniczenia czasowe

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć starania o odszkodowanie po wypadku, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonego dochodzenia będą łatwo dostępne, a szczegóły wydarzeń wciąż  "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy.

Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od daty wypadku. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego terminu, zostanie ono uznane za "ustawowo przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Terminach Przedawnienia z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11).

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa przedawnieniu, skontaktuj się z nami. W oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić, doradzimy Ci, czy możesz jeszcze ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w UK.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Brak jakichkolwiek opłat z góry
  • Gwarantowane usługi no win, no fee – czyli nie ma wygranej, nie ma żadnych opłat 
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Maksymalnie wysokie odszkodowanie po wygranej sprawie.

Bez względu na charakter roszczenia, w przypadku przegrania sprawy nie ponosisz żadnych kosztów. Zawsze staramy się uzyskać maksymalną kwotę odszkodowania dla naszych klientów — jesteśmy w stanie to zagwarantować w przypadku wszystkich standardowych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu (z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań lekarskich i zaniedbań zawodowych).

Nasza gwarancja wysokości opłat oznacza, że jeżeli nie uda Ci się wygrać sprawy, to wówczas nic nie zapłacisz. W przypadku wygrania sprawy jedyne koszty, o których pokrycie zostaniesz poproszony, to składka ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium od wygranej, które nigdy jednak nie przekroczy 25% przyznanej Ci kwoty odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura dotycząca wypadków z udziałem zwierząt

Krok 1 - Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku

Musimy zrozumieć jak najwięcej na temat Twojego wypadku – w jaki sposób do niego doszło i dlaczego, jakie odniosłeś obrażenia, co się stało bezpośrednio po wypadku i jak wpłynął on na Twoje życie.

Krok 2 - Uzyskanie kopii Twojej dokumentacji medycznej

Poprosimy Twojego lekarza rodzinnego i szpital o kopie Twoich pełnych akt medycznych, tak abyśmy mogli ustalić zakres odniesionych przez Ciebie urazów; leczenie, jakiemu zostałeś poddany i jak długo zajmie Ci powrót do zdrowia.

Krok 3 - Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek

Kiedy ustalimy, kto jest odpowiedzialny za Twój wypadek, poinformujemy ich, że zamierzasz domagać się odszkodowania i prześlemy im szczegółowe informacje, które nam przekazałeś. Przekażemy Ci ich odpowiedź, a jeśli zakwestionują Twoją sprawę, poprosimy Cię o komentarz na temat ich stanowiska.

Krok 4 - Zorganizowanie komisji lekarskiej

Poprosimy niezależnego biegłego eksperta medycznego, aby ocenił zakres odniesionych przez Ciebie urazów i ich wpływ na Twoją zdolność do pracy w krótkim i długim okresie.

Krok 5 – Przygotowanie bilansu strat finansowych

Oprócz odszkodowania za odniesione urazy, możesz również domagać się zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych z powodu wypadku, w tym utraconych zarobków, wydatków na wizyty lekarskie, a także kosztów opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Krok 6 - Zapewnienie wyceny roszczenia

Po otrzymaniu wszystkich raportów medycznych, będziemy w stanie przedstawić wycenę odniesionych przez Ciebie urazów i związanych z nimi strat. Prześlemy Ci ją wraz z Twoim raportem medycznym. Będziesz musiał wypełnić i podpisać formularz instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilans strat finansowych i odesłać je do nas.

Krok 7 - Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego

Po otrzymaniu podpisanego formularza instrukcji dotyczących raportu medycznego oraz bilansu poniesionych strat, prześlemy je ubezpieczycielowi pozwanego wraz z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty ugody.

Krok 8 - Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania

Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie maksymalne możliwe w danych okolicznościach odszkodowanie, dlatego negocjaje mogą nieco potrwać. Będziemy Cię regularnie informować o czynionych przez nas postępach.

Krok 9 – Rozpoczęcie postępowania sądowego

Jeśli ubezpieczyciel pozwanego odmówi złożenia realistycznej oferty ugody, wówczas skierujemy sprawę na drogę sądową. Jest mało prawdopodobne, abyś musiał wziąć udział w rozprawie, więc nie powinieneś się tym przejmować.

Krok 10 - Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Poinformujemy Cię, kiedy tylko otrzymamy Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela pozwanego, a co najważniejsze - od razu Ci je prześlemy!