8.5 | 117 Reviews

Nasza polityka prywatności

Polityka Prywatności

2020 Legal Ltd zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza polityka (wraz z naszą polityką dotyczącą plików cookie i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) określa zasady, na podstawie których przetwarzane są przez nas wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych ((UE) 2016/679) (GDPR/RODO), obowiązujące od 25 maja 2018 r., zapewnia podmiotom danych (żyjącym osobom, w odniesieniu do których przetwarzane są dane osobowe) lepsze prawa i ochronę w odniesieniu do ich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników naszych usług. Dlatego też zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności tak, aby przejrzyście wyjaśniała, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je kolekcjonujemy i w jaki sposób te dane osobowe przetwarzamy. Jesteśmy Kontrolerem Danych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących ochrony danych).

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszą polityką prywatności. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w tej polityce.

 

1. Jakie informacje zbieramy?

Poniższe tabele przedstawiają, jakie dane osobowe możemy przetwarzać, dlaczego je przetwarzamy i podstawę prawną ich przetwarzania: 

1.1 Informacje, które nam przekazujesz.

Jakie dane osobowe mogą nam zostać przekazane?

 

Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe:

Podstawa prawna przetwarzania tych danych osobowych

Dane klienta:

Informacje o Tobie, które odnoszą się do Twojej sprawy lub sprawy klienta, który udzielił nam swojego pełnomocnictwa. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu i/lub telefonu komórkowego, a także inne informacje, które uznamy za niezbędne do zweryfikowania tożsamości naszych klientów.

Przetworzymy te dane, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość, przechowywać dokumentację dotyczącą Twojej sprawy, świadczyć nasze usługi, komunikować się z Tobą i tworzyć kopie zapasowe naszej bazy danych. Powodem,   dla którego przetwarzamy te dane jest zapewnienie właściwego zarządzania sprawą klienta i naszą działalnością oraz - w przypadku zawarcia z nami umowy   - w celu realizacji naszej umowy z Tobą.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych danych jest następująca: Nasze uzasadnione interesy; lub – Realizacja naszej umowy z Tobą lub klientem udzielającym nam swojego pełnomocnictwa; lub - Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Dane rejestracyjne: 

Informacje, które podajesz podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony internetowej, uczestniczenia w konkursie, promocji lub ankiecie lub zgłoszenia problemu z naszą witryną.  Informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Przetworzymy te dane po to, abyśmy mogli zająć się Twoją   rejestracją, innymi komunikatami lub aplikacjami lub odpowiedzieć na Twoje zapytania lub zastrzeżenia. Powodem, dla którego przetwarzamy te dane, jest prawidłowe administrowanie Twojej rejestracji i naszej działalności.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych  danych jest następująca:

 

Nasze uzasadnione interesy; lub - Zgoda.

Dane komunikacyjne:  

Jeśli komunikujesz się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego naszej strony internetowej, e-mailem, przez telefon, pocztą lub innymi środkami komunikacji, za pośrednictwem których zdecydujesz się z nami skontaktować), przetworzymy informacje zawarte w Twojej komunikacji. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, treść   komunikacji i wszelkie metadane generowane przez naszą witrynę, jeśli komunikujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Przetworzymy te informacje tak, abyśmy mogli korespondować z Tobą i przechowywać zapisy takiej korespondencji.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych  danych jest następująca:

 

Nasze uzasadnione interesy; lub - Zgoda.

Dane dotyczące rekrutacji: 

Jeśli wyrażasz swoje zainteresowanie oferowaną lub potencjalną pracą czy rolą w naszej firmie, albo w inny sposób przekazujesz nam informacje w związku z pracą lub rolą (bezpośrednio, pośrednio lub za pośrednictwem agenta, którego zatrudniłeś w tym celu), przetworzymy Twoje dane tak, abyśmy mogli dokonać oceny Twojej przydatności do pracy na danym stanowisku lub w naszej firmie. Dane, które zachowamy będą zawierać Twoje   imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz Twój życiorys zawodowy (CV).

Przetworzymy te informacje tak, abyśmy mogli ocenić Twoją przydatność do pracy na jakimkolwiek oferowanym lub potencjalnym stanowisku, czy w naszej firmie i abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie takich możliwości. Powodem, dla którego przetwarzamy te dane jest zapewnienie właściwego zarządzania naszą działalnością. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych do tych celów, ubiegając się o stanowisko lub pracę u nas.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych  danych jest następująca:

 

Zgoda; i/lub Nasze uzasadnione interesy.

Dane dotyczące notyfikacji: 

W przypadku zakupu naszych usług lub w przypadku subskrypcji na otrzymywanie powiadomień e-mail i/lub biuletynów, przetworzymy Twoje dane tak, abyśmy mogli wysyłać Ci takie powiadomienia e-mail i/lub biuletyny.

Przetwarzamy takie dane osobowe tylko wtedy,   gdy wyrazisz na to zgodę.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych danych jest następująca: - Zgoda.

Dane regulacyjne:  

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby zachować zgodność z naszymi prawnymi i/lub regulacyjnymi zobowiązaniami i/lub abyśmy mogli chronić kluczowe interesy Twoje lub innej osoby fizycznej.

 

Powodem, dla którego będziemy przetwarzać takie dane jest ochrona kluczowych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej lub przestrzeganie naszych prawnych i/lub regulacyjnych zobowiązań.

 

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych danych jest następująca: - Kluczowe interesy; lub - Nasze uzasadnione interesy; lub - Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych. 

 

1.2 Informacje, które kolekcjonujemy z innych źródeł. 

Jakie dane osobowe możemy gromadzić z innych źródeł?

 Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe:

 Podstawa prawna przetwarzania tych danych osobowych  

Dane   transakcji: Zlecając nam świadczenie usług prawnych, klient będzie musiał dostarczyć nam pewnych informacji tak, abyśmy mogli zapewnić mu te towary / usługi. Dane osobowe, które mogą zostać nam przekazane w trakcie świadczenia usług naszym klientom   mogą zawierać imię i nazwisko danej osoby, dane kontaktowe, dane karty   płatniczej i inne dane osobowe istotne dla transakcji.

Przetworzymy te dane w celu wypełnienia naszej umowy z Tobą i/lub naszym klientem oraz w celu zrealizowania transakcji. Musimy również przestrzegać naszych zobowiązań   regulacyjnych podczas zarządzania firmą.

Podstawa prawna, na  której opieramy przetwarzanie tych danych jest następująca:

Realizacja naszej umowy z Tobą lub klientem udzielającym nam swojego pełnomocnictwa; lub   - Nasze uzasadnione interesy.

Dane techniczne: Informacje techniczne dotyczące korzystania z naszych stron internetowych, w tym (1) adres protokołu internetowego (IP), używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma. Możemy uzyskać te dane za pośrednictwem naszego analitycznego systemu monitorującego; oraz (2)  informacje o Twojej wizycie na naszej stronie (stronach), w tym pełen adres URL, analiza kliknięć do, za pośrednictwem i z naszej strony internetowej (w  tym data i godzina), produkty i usługi, które przeglądałeś lub których szukałeś, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość czasu odwiedzin poszczególnych stron, informacje o interakcji z witryną (takie jak przewijanie strony,  kliknięcia i przesunięcia kursora myszy), sposobu opuszczenia strony.

Przetwarzamy te dane po to, abyśmy mogli monitorować i analizować, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe i dzięki temu ulepszać nasze witryny oraz usługi. Pomaga nam to zarządzać naszą firmą i ulepszać oferowane przez nas usługi.

Podstawa prawna, na której opieramy  przetwarzanie tych danych jest następująca:

Nasze uzasadnione interesy.

Dane osób   trzecich: to informacje, które otrzymujemy o Tobie, jeśli korzystasz z którejkolwiek ze stron, które obsługujemy lub usług, które świadczymy. Ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi (w tym na przykład z konsultantami, partnerami biznesowymi, innymi prawnikami i specjalistami, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatności i dostaw, sieci reklamowych, dostawców usług analitycznych, dostawców informacji, biur informacji kredytowej). Możemy otrzymywać od tych organizacji Twoje dane osobowe. Organizacje te będą miały własne polityki prywatności, określające sposób przetwarzania przez nie danych osobowych. W szczególności możemy otrzymywać informacje od innych powiązanych z nami firm. Więcej informacji na   ten temat można znaleźć w punkcie 3 poniżej.

Przetwarzamy te dane po to, abyśmy mogli właściwie zarządzać naszą firmą.

Podstawa prawna, na której opieramy przetwarzanie tych danych jest następująca:

Nasze uzasadnione interesy

 

2. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić Ci dobre doświadczenie podczas przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ją ulepszać. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy oraz celów, dla których ich używamy, znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. 

 

3. Kiedy ujawnimy Twoje dane osobowe innym?

3.1 Możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane osobowe innym członkom naszej grupy, co oznacza stowarzyszone z nami firmy w tym: Legal Channel Marketing Limited (LCML) Active Medical Services Limited (AMSL), MLL Support Services Limited i Polski Translator Services Limited. Bliższe informacje o tych firmach są zawarte w naszych Warunkach Umowy. Dzielenie się Twoimi danymi osobowymi z tymi firmami będzie służyło wyłącznie poczynieniu postępów w Twojej sprawie.

3.2 Możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane osobowe niektórym wybranym stronom trzecim, a w tym:

(a) ekspertom medycznym zaangażowanym przez nas w przygotowywanie raportów medycznych na potrzeby prowadzenia spraw naszych klientów. Angażujemy te osoby i muszą one przetwarzać dane osobowe, a w szczególności dane kategorii specjalnej w naszym imieniu, w celu realizowania zawartej z Tobą umowy (na prowadzenie sprawy w Twoim imieniu).

(b) (1) partnerom marketingowym, którym udzieliłeś zgody na przekazanie nam Twoich danych w celu rozpoczęcia sprawy, (2) innym dostawcom usług, takim jak warsztaty samochodowe, wypożyczalnie pojazdów zastępczych i innych usług pomocniczych, ale istotnych dla skutecznego prowadzenia Twojej sprawy.

(c) naszym partnerom biznesowym, dostawcom usług i podwykonawcom w celu realizacji wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Tobą lub nimi. W szczególności wykorzystujemy firmy zewnętrzne do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu: (1) zapewnienia wsparcia technicznego dla naszego systemu zarządzania sprawami, (2) przeprowadzania weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej: (3) świadczenia usług wsparcia prawnego (a w tym przetwarzania informacji przez sądy i niezależnych adwokatów), (4) niszczenia i usuwania poufnych informacji; (5) przechowywania danych; (6) zapewnienia infrastruktury komunikacyjnej; (7) przygotowywania dokumentów; (8) wspierania i zarządzania wydarzeniami; (9) świadczenia usług public relations; (10) świadczenia usług bankowych (11) zarządzania dokumentami i rejestracjami prawnymi; (12) świadczenia usług badań prawnych; (13) zapewnienia infrastruktury do telekonferencji i odbierania połączeń telefonicznych; oraz (14) wszelkich innych usług, które uznajemy za niezbędne do prawidłowego zarządzania naszą działalnością i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych.

(d) dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny.

3.3 Ujawnimy również Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

(a) Jeśli sprzedamy lub zakupimy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w takim przypadku możemy być zmuszeni ujawnić określone dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów.

(b) Jeśli całość lub większość naszych aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, w takim przypadku będące w naszym posiadaniu dane osobowe naszych klienów będą jednym z przekazanych aktywów.

(c) Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania wszelkich umów prawnych zawartych z Tobą; lub w celu ochrony naszych praw lub własności lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

 

4. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Zawsze będziemy starali się zapewnić, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest przeprowadzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pewnych okolicznościach nie będzie to jednak możliwe. W sytuacjach, w których konieczny będzie transfer Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekażemy je stronom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadziliśmy kontrolę należytej staranności tych podmiotów w celu zapewnienia, że będą chronić Twoje dane osobowe przy użyciu podobnych standardów i zabezpieczeń, jak my sami. Będziemy mieć również zawarte stosowne umowy z takimi stronami trzecimi, aby zapewnić poszanowanie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Takie umowy będą oparte na standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską w odniesieniu do transferu danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innych stosownych norm wymaganych przez Komisję Europejską lub rząd Wielkiej Brytanii. Zgadzasz się na transfer Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o ile spełnimy te wymagania. 

Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub jeśli sam wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do niektórych naszych usług, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nikomu go nie udostępniać. 

Transmisja informacji przez Internet niestety nie zawsze jest bezpieczna. Chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe oraz zachowamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej strony internetowej; każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. 

 

5. Przechowywanie i kasowanie lub usuwanie danych osobowych

(a) Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy dla powyższych celów zostaną skasowane. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, nie będą przechowywany dłużej niż to konieczne. W takim przypadku zostaną one usunięte z naszych aktywnych systemów po zrealizowaniu celu, dla którego je przetwarzamy. Twoje dane osobowe zostaną następnie wycofane z użytkowania i zgodnie z poniższymi punktami (b) i (c), zapewnimy, że:

(i) nie będziemy w stanie (ani nie bedziemy próbować) wykorzystywać danych osobowych do podjęcia jakiejkolwiek decyzji w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub w sposób, który wpływałby na daną osobę;

(ii) nie udzielimy żadnej innej organizacji dostępu do danych osobowych;

(iii) otoczymy dane osobowe odpowiednim bezpieczeństwem technicznym i organizacyjnym; oraz

(iv) zobowiązujemy się do trwałego usunięcia informacji, jeżeli lub kiedy tylko będzie to możliwe.

Cel, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe będzie trwać przez znaczny okres czasu (na przykład, jeśli jesteś naszym długoterminowym klientem, będziemy musieli przechowywać Twoje dane, dopóki nasza relacja z Tobą nie dobiegnie końca).

(b) Ustalimy okres, przez jaki będziemy musieli zachować Twoje dane, działając rozsądnie i biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak istniejące pomiędzy nami relacje, stopień zaangażowania i realizacja zawartych pomiędzy nami umów.

(c) Możemy być zmuszeni zachować Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych, albo w celu ochrony kluczowych interesów lub kluczowych interesów innej osoby fizycznej.   

 

6. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmianie danych lub ich ujawnieniu. Ponadto ograniczyliśmy dostęp do Twoich danych osobowych jedynie do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, którzy muszą je znać. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy specjalne procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy o naruszeniu Ciebie i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne tam, gdzie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

7. Twoje prawa

7.1 Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz następujące podstawowe prawa:

(a) prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy o Tobie;

(b) prawo korekty danych osobowych w przypadku błędów lub nieścisłości oraz niepełnych danych osobowych;

(c) prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

(d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, które przeprowadzamy w odniesieniu do Twoich danych osobowych;

(e) prawo do otrzymania danych osobowych, które posiadamy na Twoj temat w formacie nadającym się do wykorzystania;

(f) prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (w Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji – ang. Information Commissioner’s Office) na to, w jaki sposób i/lub dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;

(g) prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. W praktyce zwykle z góry zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych i jeśli nie życzysz sobie, abyśmy dłużej wykorzystywali Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz zrezygnować z otrzymywania treści marketingowych w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, anulując subskrypcję wiadomości marketingowych, które Ci wysyłamy lub powiadamiając nas o tym pod adresem [email protected].

7.2 Możesz nas poprosić o potwierdzenie wszystkich danych osobowych, które

posiadamy na Twój temat. Nie musisz ponosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych, chyba że uznamy, że Twoja prośba jest bezpodstawna, powtarzająca się lub nadmierna. W takim przypadku możemy obciążyć Cię rozsądną opłatą za dostęp do Twoich danych osobowych lub możemy zdecydować, że nie zastosujemy się do Twojej prośby. Powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie. Będziemy wymagać od Ciebie przedstawienia odpowiedniego potwierdzenia tożsamości, zanim odpowiemy na Twoją prośbę. Zazwyczaj takim potwierdzeniem tożsamości będzie kserokopia paszportu lub prawa jazdy ze zdjęciem, uwierzytelniona przez prawnika lub bank jako zgodna z oryginałem wraz z kopią bieżącego rachunku za media, potwierdzającego Twój aktualny adres.

7.3 Jeśli Twoje dane osobowe zostały wycofane z użytkowania i zostały wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia wymienione w punktach 5. (a) (i) - (iv), nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swoich danych osobowych.

7.4 Nasza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli użytkownik kliknie na link do którejkolwiek z tych witryn, witryny te mają własne zasady dotyczące prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o sprawdzenie tych zasad przed przekazaniem tym stronom jakichkolwiek danych osobowych.

7.5 Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane, które posiadamy o Tobie są nieprawidłowe lub niedokładne, możesz skontaktować się z nami w celu skorygowania tych danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

8. Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane w naszej polityce prywatności w przyszłości będą publikowane na tej stronie. Prosimy regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się jakieś aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności. 

 

9. Informacje o nas

Niniejsza polityka prywatności dotyczy firmy 2020 Legal Limited. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 07629690. Zarejestrowana siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem: 1 Europa House, Conway Street, Birkenhead, Merseyside, CH41 4FT. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 0345 460 9777, e-mailowo pod adresem: [email protected] 

lub tradycyjną pocztą używając adresu wymienionego powyżej.

Z naszym Specjalistą ds.Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: [email protected] lub używając adresu pocztowego wymienionego poniżej.   

 

10. Jakieś pytania?

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są zawsze mile widziane i powinny być adresowane do:

Specjalista ds.Ochrony Danych

2020 Legal Limited

1 Europa House

Conway Street

Birkenhead

Merseyside

CH41 4FT