8.5 | 117 Reviews

Oświadczenie dotyczące niewolnictwa

Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

 

Wprowadzenie

Oświadczenie to określa zobowiązanie 2020 Legal Limited do zapewnienia, że w naszej firmie nie istnieje zjawisko współczesnego niewolnictwa oraz zrozumienie ryzyka związanego ze współczesnym niewolnictwem.

Współczesne niewolnictwo obejmuje niewolnictwo, niewolę, handel ludźmi i pracę przymusową. 2020 Legal Limited stosuje podejście zerowej tolerancji wobec wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Postępujemy w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty we wszystkich działaniach biznesowych oraz jesteśmy zaangażowani we wprowadzenie skutecznych systemów i mechanizmów kontroli w celu zapobiegania wszelkim formom współczesnego niewolnictwa w naszej firmie oraz w naszym łańcuchu dostaw.

Nasza firma

2020 Legal Limited jest firmą, która używa nazw handlowych Your Legal Friend oraz Camps Solicitors. Your Legal Friend jest publiczną marką 2020 Legal Limited. Camps Solicitors to marka promowana przez sieć naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy kancelarią prawną o zasięgu krajowym, specjalizującą się w roszczeniach odszkodowawczych dotyczących wypadków drogowych, uszczerbku na zdrowiu oraz zaniedbań medycznych i w oparciu o naszą doskonałą reputację oraz udokumentowane sukcesy, rozszerzamy naszą działalność w obszarach zaniedbań zawodowych i chorób przemysłowych. Jesteśmy dynamiczną firmą, a nasz etos nakazuje nam walczyć zacięcie o odszkodowania, na które zasługują nasi klienci.

Nasza polityka dotycząca niewolnictwa i handlu ludźmi

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że zjawisko współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi nie istnieje w żadnym z obszarów naszej działalności oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, aby nasi dostawcy podzielali nasze wartości.

Nasze przepisy wewnętrzne

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulaminów, aby zapewnić, że prowadzimy działalność w sposób etyczny i przejrzysty. Te związane z zapobieganiem niewolnictwu obejmują:

  • Polityka Rekrutacyjna – stosujemy solidne kryteria rekrutacyjne, które obejmują weryfikację prawa do pracy w Wielkiej Brytanii wszystkich naszych pracowników w celu zapobiegania handlu ludźmi oraz zmuszania osób do pracy wbrew ich woli.
  • Polityka Równości i Różnorodności – jesteśmy zaangażowani w eliminowanie dyskryminacji oraz promowanie równości i różnorodności w naszych wewnętrznych przepisach, praktykach i procedurach.
  • Polityka Przeciwdziałania Niewolnictwu - polityka ta określa stanowisko firmy w kwestii współczesnego niewolnictwa i wyjaśnia, w jaki sposób pracownicy mogą zidentyfikować wszelkie tego typu przypadki i gdzie mogą zwrócić się o pomoc.
  • Polityka Ujawniania Informacji w Interesie Publicznym (Whistleblowing) - polityka ta zapewnia, że ​​wszyscy pracownicy mogą bez obawy przed represjami zgłaszać obawy dotyczące traktowania współpracowników, praktyk w naszej firmie lub w łańcuchu dostaw,
  • Polityka Zarządzania Wydajnością – wyjaśnia, w jaki sposób zachowujemy się jako organizacja i jakiego postępowania oczekujemy od naszych pracowników i dostawców.

Nasi dostawcy

2020 Legal Limited realizuje swoją politykę wobec dostawców i utrzymuje listę preferowanych dostawców. Przeprowadzamy staranne kontrole wszystkich dostawców, zanim trafią oni na listę naszych preferowanych dostawców. Sprawdzenia te obejmują dokonywanie wyszukiwania w internecie w celu upewnienia się, że dana organizacja nigdy nie została skazana za przestępstwa związane ze współczesnym niewolnictwem. Nasza polityka przeciwdziałania niewolnictwu stanowi część naszej umowy ze wszystkimi dostawcami i wymagamy od nich potwierdzenia, że ​​żaden z obszarów ich działalności nie jest sprzeczny z tą polityką.

Oprócz powyższego, w ramach naszej umowy z dostawcami, wymagamy, aby potwierdzili, że:

  1. Podjęli kroki w celu wyeliminowania współczesnego niewolnictwa w swojej działalności
  2. Rozliczają własnych dostawców pod kątem współczesnego niewolnictwa
  3. Płacą swoim pracownikom przynajmniej krajową płacę minimalną / krajową płacę umożliwiającą godne życie (gdzie stosowne)
  4. W każdej chwili możemy wypowiedzieć umowę w razie zidentyfikowania jakichkolwiek przypadków współczesnego niewolnictwa.

Nasze wskaźniki efektywności

Skuteczność kroków, jakie podejmujemy, aby zapewnić, że niewolnictwo i/lub handel ludźmi nie ma miejsca w naszej działalności lub łańcuchu dostaw, zostanie potwierdzona jeśli:

  • Nie otrzymamy żadnych sygnałów od pracowników, społeczeństwa, ani organów ścigania, które wskazywałyby, że zostały zidentyfikowane współczesne praktyki niewolnicze.

Szkolenia

Regularnie przeprowadzamy szkolenia dla naszych zespołów, pomagające im zrozumieć oznaki współczesnego niewolnictwa i co robić, jeśli podejrzewają, że dochodzi do niego w naszym łańcuchu dostaw.