1. Zostałem poszkodowany w wypadku przy pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, jeśli będzie możliwe udowodnienie, że do wypadku doszło nie z Twojej winy, ale został on  spowodowany przez czynnik znajdujacy się pod kontrolą pracodawcy.

Obecnie prowadzimy roszczenia dotyczące wypadków z udziałem wadliwego sprzętu/urządzeń, podnoszenia ciężkich przedmiotów, upadków z wysokości, nieprawidłowego wyposażenia w sprzęt ochronny i nieodpowiednich warunków pracy.

Twój pracodawca może być również pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli przyczyną Twojego wypadku było zaniedbanie  jednego z Twoich współpracowników.

 

 1. Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie przeciwko pracodawcy? 

Tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałeś ranny w czasie pracy. Jeśli miałeś poważny wypadek w pracy, możesz utracić zarobki z powodu nieobecności i ponieść dodatkowe koszty leczenia, dlatego masz pełne prawo domagać się odszkodowania za uraz spowodowany wypadkiem, do którego doszło nie z Twojej winy.

 

 1. Czy mój pracodawca może zwolnić mnie za wniesienie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy?

Twój pracodawca nie powinien Cię zwolnić, jeśli miałeś wypadek w pracy i zdecydowałeś się dochodzić z tego tytułu roszczeń. Masz prawo do uzyskania odszkodowania bez obawy o utratę pracy z tego powodu.

W rzeczywistości, roszczenie z tytułu wypadku przy pracy jest wnoszone przeciwko firmie ubezpieczeniowej pracodawcy, a nie przeciwko Twojemu pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany przez prawo do posiadania ubezpieczenia w celu ochrony swoich pracowników przed skutkami wypadku przy pracy, więc roszczenie o odszkodowanie będzie złożone przeciwko tej polisie i wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, jeśli zostanie uznane za zasadne.

 

 1. Mój wypadek miał miejsce 2 lata temu. Czy nadal mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, prawo pozwala na rozpoczęcie roszczenia z tytułu doznanych urazów ciała przez okres do 3 lat od wypadku.

 

 1. Nie pracuję już w tym samym miejscu. Czy to ma znaczenie?

Nie ma to znaczenia, pod warunkiem że wypadek miał miejsce nie później niż 3 lata temu. 

 

 1. Nie mówię zbyt dobrze po angielsku. Obawiam się, że nie będę w stanie zrozumieć terminologii prawnej. Czy potrzebuję tłumacza?

Od ponad 10 lat prowadzimy sprawy polsko-języcznych klientów w ich ojczystym języku. Nasze  polskie zespoły pomagają klientom przy tłumaczeniu dokumentacji sądowej oraz wszelkiej pozostałej korespondencji. Wszystkie porady przekażemy Ci w języku polskim, tak abyś na każdym etapie postępowania dokładnie wiedział co się dzieje.

 

 1.   Czy muszę przyjść do waszego biura, czy też odwiedzicie mnie w domu?

W zależności od sytuacji, możemy Ci przesłać emailem elektroniczną wersję dokumentów wstępnych do samodzielnego wypełnienia lub jeden z naszych przedstawicieli może Cię odwiedzić w domu i pomóc Ci wypełnić potrzebne formularze. Wszystkie dokumenty otrzymasz również w języku polskim, żebyś na pewno wszystko dobrze zrozumiał.

 

 1. Jakich informacji będziecie ode mnie potrzebować? 

Potrzebne nam będą Twoje dane osobowe, w tym adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Będziemy również potrzebować szczegółowych informacji dotyczących wypadku i Twojego pracodawcy, wobec którego chciałbyś dochodzić roszczeń.

Poprosimy Cię rownież o potwierdzenie danych Twojego lekarza rodzinnego i szpitala, który zajmował się Twoim leczeniem i wyrażenie zgody na uzyskanie kopii Twoich akt medycznych, abyśmy mogli je przekazać lekarzowi, który zostanie poproszony o spotkanie z Tobą i przygotowanie raportu medycznego na poparcie Twoich roszczeń.

Będziesz musiał być z nami w stałym kontakcie i na bieżąco nas informować o zmianie miejsca zamieszkania lub numeru telefonu, gdyż pomyśne zakończenie  roszczenia będzie wymagało naszej ścisłej współpracy.

 

 1. Czy wniesienie roszczenia o odszkodowanie będzie mnie coś kosztowało? 

Nie, rozpoczęcie roszczenia nic nie kosztuje. Pracujemy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz" (ang. no win, no fee), zatem pobieramy opłaty jedynie, jeśli uda się nam wygrać Twoją sprawę, a nasze honorarium jest potrącane z Twojego odszkodowania.

 

 1. Jak długo trwa cały proces? 

Dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku w miejscu pracy przeciętnie trwa od 12 do 24 miesięcy. To dlatego, że roszczenia te często dotyczą skomplikowanych urazów i zawiłych okoliczności, które wymagają szczegółowego zbadania, aby sprawa miała jak największe szanse  powodzenia.

Ponieważ okoliczności każdej sprawy oraz jej skutki są różne, bardzo trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź, jak długo będzie trwał ten proces. Często zależy to, od tego, jak szybko nasi klienci dostarczą nam niezbędnych informacji, możliwości uzyskania dokumentacji medycznej i opinii biegłych oraz tego, czy pozwany będzie skłonny do przedstawienia realistycznej oferty  ugody w celu rozstrzygnięcia roszczenia.

Chociaż staramy się rozstrzygnąć roszczenie tak szybko, jak to jest możliwe, chcemy również zapewnić Ci najwyższą możliwą rekompensatę. To często oznacza, że musimy przeprowadzić twarde negocjacje ze stroną przeciwną, a to wymaga dodatkowego czasu.

Naszym celem jest poprowadzenie sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, z jednoczesnym uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania.

 

 1. Ile może wynieść uzyskane odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu i tego, jak wpłynął on na Ciebie w dłuższej perspektywie. Pod uwagę zostaną wzięte również, takie kwestie, jak zakres i czas trwania niezbędnej pomocy i opieki, ewentualna utrata zarobków, zmiana stylu życia Twojego I Twojej rodziny. Każdy z tych czynników może mieć ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i przyszłe rokowania. Co niemniej ważne, wysokość odszkodowania zależy rownież od umiejętności, wiedzy i zaangażowania prawnika, aby zapewnić Ci otrzymanie maksymalnej kwoty odszkodowania, na które zasługujesz. 

 

 1. Co się stanie, jeśli nie wygram sprawy  o odszkodowanie?

Nie martw się - pomyśleliśmy o wszystkim.

Nasza gwarancja „no win, no fee” oznacza, że jeśli roszczenie nie zostanie rozpatrzone pomyślnie, nie pobierzemy opłaty za całą pracę, którą wykonaliśmy w Twoim imieniu.

Na początku naszej współpracy, doradzimy Ci ubezpieczenie, które pokryje koszty prawne strony przeciwnej. Zatem nawet jeśli Twoje roszczenie nie zakończy się sukcesem, nie poniesiesz żadnych kosztów.

 

 1.  Czy mogę do was zadzwonić po bezpłatną poradę?

Kiedy się z nami skontaktujesz, zadamy Ci kilka prostych pytań, aby sprawdzić, czy masz podstawy do dochodzenia roszczeń. Jeśli tak, zbierzemy wówczas pełne informacje, aby nasz zespół prawny mógł przeanalizować Twoją sprawę i jej szanse powodzenia.

Nasz zespół ds. kontaktów z klientami jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu  i z pewnością będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania. Nawet jeśli Twoje zapytanie wykracza poza zagadnienia z dziedziny  roszczeń odszkodowawczych i zaniedbań, doradzimy Ci, gdzie możesz uzyskać potrzebną poradę ekspertów.