Jeśli doznałeś obrażeń lub choroby w miejscu pracy, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o świadczenia socjalne w Ministerstwie  Pracy i Emerytury (ang. DWP). W zależności od Twojej sytuacji finansowej, możesz być również uprawniony do otrzymania zasiłku zależnego od wysokości dochodów. Niniejszy tekst uwzględnia informacje o świadczeniach oferowanych przez DWP, z których możesz skorzystać w zaistniałej sytuacji.

Zasiłek zależny od wysokości dochodów

Zasiłek zależny od wysokości dochodów ma na celu polepszenie Twojej sytuacji finansowej, albo przez uzupełnienie niskich dochodów do poziomu podstawowego, albo jako dochód podstawowy, w przypadku jeśli nie pobierasz żadnego wynagrodzenia:

  • Zasiłek dochodowy (ang. Income Support)
  • Zasiłek dla bezrobotnych (ang. Jobseekers Allowance)
  • Zasiłek dla osób niezdolnych do pracy (ang.  Employment oraz Support Allowance)
  • Dodatek dla przychodów dla osób pracujących (ang. Working Tax Credit)
  • Zasiłek mieszkaniowy (Powyższe zasiłki są uniwersalne)
  • Pomoc finansowana przez Urząd Miasta (ang. Local Authority Funded Care)
  • Redukcja podatku miejskiego (ang. Council Tax reduction)
  • Darmowe recepty i opieka zdrowotna

 

Zasiłek niezależny od wysokości dochodów

Zasiłek niezależny od wysokości dochodów nie uwzględnia dochodów i oszczędności, jak jest to w przypadku zasiłku zależnego od wysokości dochodów, ale ma swoje własne zasady, które muszą być spełnione.

Świadczenia składkowe:

Owe świadczenia mają zastąpić zarobki w przypadku, jeśli na przykład straciłeś pracę lub jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. To czy możesz uzyskać owe świadczenia, zależy czy Ty (lub w niektórych przypadkach Twój partner) dokonałeś lub została Ci przyznana wystarczającą ilość składek National Insurance. Jeśli tak, to jesteś uprawniony do zasiłku dla osób niezdolnych do pracy (ang. Employment & Support Allowance;wcześniej Incapacity Benefit). 

Nieskładkowe świadczenia:

Świadczenia te nie zależą od tego, ile zapłaciłeś składek ubezpieczeniowych National Insurance i przede wszystkim mają na celu udzielenie dodatkowej pomocy finansowej z uwagi na niepełnosprawność lub opiekę nad osobą niepełnosprawną. Przykładami takich świadczeń są dodatek dla opiekuna (ang. Carer’s Allowance), dodatek dla osób niepełnosprawnych (ang. Disability Living Allowance), dodatek za pomoc (ang. Attendance Allowance), zasiłek dla bezrobotnych (ang. Income Support) oraz dodatek do przychodów (ang. Tax Credits).

Świadczenia ustawowe:

Owe świadczenia zastępują Twoje zarobki, jeśli nie pracujesz z powodu macierzyństwa, ojcostwa, adopcji lub choroby i są wypłacane porzez Twojego pracodawcę. Zasiłek chorobowy (ang. Statutory Sick Pay) jest jednym z takich przykładów.

Fundusz Społeczny

Brytyjski rządowy Fundusz Społeczny został stworzony w celu dokonywania płatności na rzecz osób  w sytuacjach wyjątkowych lub w sporadycznej potrzebie. Został zniesiony w 2013 roku po przyjęciu Ustawy o reformie pomocy społecznej z 2012 r. Teraz finansowanie jest udostępniane przez poszczególne władze lokalne lub przez rządy zdecentralizowane dla Szkocji i Walii.

Dodatek dla opiekunów i osób niepełnosprawnych

Dodatek dla opiekunów może być przyznany, jeśli spędzasz co najmniej 35 godzin tygodniowo opiekując się osobą potrzebującą. W dodatku do innych kryteriów kwalifikacyjnych na podstawie dochodu, nie możesz się uczyć w pełnym wymiarze godzin (21 lub więcej godzin tygodniowo).

Dodatek do opieki jest przyznawany, jeśli opiekujesz się kimś przez co najmniej 20 godzin tygodniowo.

Dodatek za pomoc jest wypłacany jest dodatek do pomocy osobistej, jeśli jesteś upośledzony fizycznie lub psychicznie. Twój opiekun może również ubiegać się o dodatek dla opiekunów.

Zasiłek opiekuńczy (ang. Personal Independence Payment (PIP)) może również pomóc z radzeniem sobie z dodatkowymi kosztami związanymi z długotrwałym leczeniem lub niepełnosprawnością. Chociaż zasiłek stopniowo zastępuje dodatek dla osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lat, nadal istnieje możliwość składania wniosków o dodatek dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Zasiłki uniwersalne

Możesz złożyć wniosek o zasiłek uniwersalny zamiast o odrębne zasiłki, jeśli masz niskie dochody lub jesteś bez pracy.

Zasiłek uniwersalny jest wprowadzany etapami. W zależności od tego, gdzie mieszkasz i indywidualnych okoliczności możesz mieć prawo do ubiegania się o ten rodzaj zasiłku. Możesz również ubiegać się o inne świadczenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, jeśli nie mieszkasz w strefie kwalifikacyjnej lub nie jesteś uprawniony do złożenia wniosku o zasiłek uniwersalny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasiłków i Twojego uprawnienia odwiedź stronę Ministerstwa Pracy i Emerytur: https://www.gov.uk/browse/benefits

Płatności okresowe

Twój pełnomocnik może być w stanie uzyskać płatność okresową, jeśli np. wszelkie świadczenia pomocy socjalnej są ograniczone lub masz trudności finansowe. Płatność okresowa jest to zaliczka na poczet odszkodowania i zwykle udzielana jest tylko wtedy, gdy odpowiedzialność w sprawie została uznana, chociaż w razie potrzeby możliwe jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Jeśli jesteś w potrzebie, powinieneś zwrócić sie do swojego pełnomocnika o poradę w kwestii złożenia wniosku o taki rodzaj płatności.