Czy będę zabierać pieniądze placówkom NHS?

NHS dysponuje specjalnym, wielomilionowym budżetem przeznaczonym na odszkodowania dla osób zgłaszających przypadki błędów i zaniedbań medycznych.

Czy mam prawo zobaczyć moje akta medyczne?

Tak, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 roku masz prawo do otrzymania kopii swojej dokumentacji medycznej za opłatą nie przekraczającą 50 funtów. Dostawca opieki zdrowotnej ma 40 dni od otrzymania płatności na dostarczenie Ci dokumentacji.

Czy lekarz lub pracownik służby zdrowia może zmienić moje zapisy kliniczne?

Może się to zdarzyć, ale jest to niezwykle rzadkie. Zmienianie zapisów medycznych jest przestępstwem, a nasz zespół specjalistów i biegli eksperci, których instruujemy, są przeszkoleni w zakresie wykrywania takich zmian dokonywanych po zdarzeniu.

Czy mogę złożyć skargę?

Tak, procedura składania skargi na usługi NHS może być uruchomiona w tym samym czasie, co wniesienie roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego. Ważne jest, aby złożyć skargę jak najszybciej po domniemanym zaniedbaniu. Narodowy Fundusz Zdrowia NHS musi udzielić odpowiedzi w ciągu 6 miesięcy. Odpowiedź na skargę może być pomocna w Twoim roszczeniu o zaniedbanie medyczne.

Czy będę musiał spotkać się z biegłym ekspertem?

W większości przypadków wstępne ekspertyzy biegłych opierają się wyłącznie na zapisach medycznych. Gdy udowodnimy, że dostawca usług w zakresie opieki zdrowotnej naruszył obowiązek opieki nad Tobą (zapewniając leczenie o niskim standardzie), być może konieczne będzie badanie, po którym zostanie przygotowany raport dotyczący aktualnego stanu Twojego zdrowia i prognoz na przyszłość.

Jak mogę udowodnić swoją sprawę?

Ciężar dowodu spoczywa na powodzie, który musi udowodnić swoją sprawę. Zasadniczo oznacza to, że Ty - z naszą pomocą - będziesz musiał udowodnić, że doszło do zaniedbania. Dokonamy tego w oparciu o ekspertyzy biegłych.

Jak długo potrwa moja sprawa?

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych nie są rozstrzygane szybko. Sprawy wymagają szczegółowego zbadania, zarówno z naszej strony, jak i ze strony pozwanego. Uzyskanie dokumentacji medycznej może zająć około 6 tygodni, które będziemy musieli wziąć pod uwagę. Następnie będziemy musieli zidentyfikować i poinstruować biegłych ekspertów w danej specjalności, aby skomentowali Twoją sprawę.

W kancelarii Your Legal Friend instruujemy najlepszych ekspertów, co czasami oznacza nieco dłuższy okres oczekiwania, ale jest to korzystne. Następnie zostanie przesłany szczegółowy list pozwu, a Pozwany ma 4 miesiące na odpowiedź. Następnie mogą zostać poinstruowani inni eksperci i zostaną podjęte badania. Jeżeli Pozwany przyzna się do winy, wówczas rozważymy, jakie odszkodowanie Ci przysługuje. Jeśli Pozwany zaprzeczy, że ponosi winę, może być konieczne wszczęcie procedury sądowej.

Czy będę musiał iść do sądu?

W 99% przypadków zaniedbań medycznych klient nie będzie musiał stawić się w sądzie, nawet jeśli czynności procesowe zostały wszczęte. Większość spraw jest rozstrzygana na drodze negocjacji między prawnikami.

Jakie otrzymam odszkodowanie?

Twoje odszkodowanie składa się z dwóch części:

Rekompensaty Ogólnej (ang. General Damages), która jest rekompensatą za Twój ból i cierpienie (za doznane szkody)

Rekompensaty Specjalnej (ang. Special Damages), która jest rekompensatą za straty finansowe i inne wydatki, takie jak utracone zarobki, opieka i pomoc oraz koszty podróży. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i będzie zależeć od odniesionego urazu oraz tego, ile czasu zajął Ci powrót do zdrowia.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Roszczenie musi zostać zarejestrowane w sądzie w ciągu 3 lat od daty domniemanego zaniedbania lub tzw. ‘daty wiedzy’ (czyli kiedy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania). Jeśli ofiarą zaniedbania jest dziecko, ma ono czas do ukończenia 21 lat, aby zarejestrować swoje roszczenie w sądzie. Jeśli ofiara nie ma zdolności do czynności prawnych, wówczas ma 3 lata od daty odzyskania zdolności.

Czy mogę złożyć wniosek w imieniu mojego zmarłego krewnego?

Tak, jako najbliższy krewny (ang. next of kin). Wykonawca testamentu lub administrator majątku może wnieść roszczenie w imieniu majątku zmarłego.

Czy otrzymam przeprosiny?

Nie ma niestety żadnej gwarancji, że je otrzymasz, ale możemy spróbować.

Czy po wniesieniu roszczenia muszę zmienić mojego lekarza / dostawcę opieki zdrowotnej?

Nie, to krótka odpowiedź. Lekarze są przeszkoleni w zakresie rozpatrywania skarg, więc nie powinno to wpływać na Twoją opiekę. Jednakże, jeśli chcesz, możesz poprosić o zmianę lekarza lub zmienić przychodnię.

Dlaczego powinienem wybrać kancelarię Your Legal Friend?

W kancelarii Your Legal Fried wierzymy, że jesteś czymś więcej niż tylko kolejną sprawą czy przypadkiem. Nasi prawnicy mają ponad 25-letnie doświadczenie w tej złożonej dziedzinie prawa. Ich głównym zmartwieniem jest przywrócenie Cię do pozycji, w której znajdowałbyś się, gdyby nie zaniedbanie i uzyskanie dla Ciebie jak najwyższego odszkodowania.

Jak udowodnię swoje straty finansowe?

Ważne jest, aby dokumentować wszystkie straty i wydatki finansowe, najlepiej zachowując wszystkie rachunki od początku roszczenia. Trudno bowiem udowodnić, że poniosłeś straty finansowe bez przedstawienia dowodów, a Pozwany zażąda kopii rachunków w odpowiednim czasie. Dowody płatności kartą kredytową i wyciągi bankowe mogą zastąć pokwitowania.

Czy mogę ubiegać się o zwrot utraconych zarobków?

Tak, poprosimy Twojego pracodawcę o informacje dotyczące utraconych przez Ciebie zarobków, ale upewnij się, że zachowasz odcinki wypłat, ponieważ będą one również pomocne. Będziesz w stanie odzyskać straty dodatkowe w stosunku do strat, które poniosłbyś w każdym przypadku, np. jeśli po operacji normalnie potrzebowałbyś 2 tygodni zwolnienia, ale na skutek zaniedbania potrzebowałeś 4 tygodni, możesz ubiegać się o zwrot zarobków utraconych przez te dodatkowe 2 tygodnie. 

Czy Your Legal Friend automatycznie przyjmie moją sprawę?

Niekoniecznie. Uważnie rozpatrzymy okoliczności Twojej sprawy i doradzimy Ci, czy naszym zdaniem masz podstawy do dochodzenia roszczeń. Jeśli uznamy, że Twoja sprawa ma duże szanse na sukces, na pewno Cię o tym poinformujemy.