Do kolizji z nieubezpieczonymi kierowcami dochodzi w Wielkiej Brytanii znacznie częściej niż może Ci się wydawać. Nasi specjaliści ds. wypadków drogowych podchodzą indywidualnie do każdej ze spraw, bez względu na to jak bardzo złożone wydaje się być dane roszczenie.

 Czy wiesz że...

 • Szacuje się, iż ryzyko że dzisiaj dojdzie do wypadku z udziałem nieubezpieczonego kierowcy wynosi 1 do 25 (wg Automobile Association, 2012)
 • Kierowcy bez ważnego ubezpieczenia powodują każdego roku śmierć około 160 osób oraz obrażenia fizyczne u kolejnych 23,000 (wg Automobile Association, 2012)
 • Jedna na 100 osób pomiędzy 17 a 35 rokiem życia posiadająca pełne prawo jazdy otrzymała punkty karne za jazdę bez odpowiedniego ubezpieczenia.

(Wg Institute of Advanced Motorists, 2013)

Jeżeli brałeś udział w kolizji z innym pojazdem, ubezpieczonym czy też nie...

Należy pamietać kilka kluczowych kroków, które mogą zwiększyć Twoje szanse na pozytywne rozwiązanie przyszłego roszczenia.

Co należy zrobić...

1. Niezbędne jest zanotowanie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko drugiego kierowcy oraz jego adres,
 • Numery rejestracyjne pojazdu sprawcy,
 • A także markę, model oraz kolor samochodu.

2. Szczególnie istotne dla powodzenia Twojego roszczenia o odszkodowanie jest zgromadzenie jak najwiekszej ilosci dowodów rzeczowych na temat:

 • Zniszczeń wszystkich pojazdach biorących udział w kolizji,
 • Dokładnego miejsca wypadku.

Oczywiście najszybszym, najwygodniejszym i dosyć pewnym sposobem jest zrobienie zdjęć telefonem komórkowym lub aparatem.

Należy rownież zanotować:

 • Dokładną nazwę ulicy
 • Nazwy innych obiektów znajdujących się w pobliżu typu ronda, skrzyzowania, drogi poboczne itp., które pomogą zidentyfikować dokładną lokalizację wypadku
 • Warunki pogodowe, znaki drogowe, porę dnia i informacje czy inne pojazdy miały włączone swiatła krótkie
 • Zanotować co drugi kierowca powiedział, ponieważ poźniej może zaprzeczyć, że brał udział w jakiejkolwiek kolizji drogowej. Warto też spróbować zrobić drugiemu kierowcy zdjęcie
 • Imiona oraz dane kontaktowe wszystkich niezależnych świadków, aby prawnik mógł się z nimi później skontaktować
 • Numer referencyjny raportu policyjnego, jeżeli policja była na miejscu kolizji.

Prawo wyraźnie określa stanowisko wobec nieubezpieczonych kierowców...

Prowadzenie pojazdu bez odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej jest traktowane jako wykroczenie.

W 2011 roku wprowadzono nowy przepis, mówiący, że posiadanie nieubezpieczonego pojazdu jest wykroczeniem, chyba że jest on przetrzymywany na parkingu przed domem i został zadeklarowany jako nieużywany.

Jeżeli samochód nie został zadeklarowany w DVLA jako nieużywany w ‘Statutory Off Road Notification’ (SORN) oraz usunięty z dróg publicznych, właściciel może otrzymać karę maksymalnie £5000 oraz co najmniej 6 punktów karnych. Wykroczeniem jest również zezwolenie użycia swojego pojazdu osobie, która nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia.

Jeżeli doszło do kolizji z nieubezpieczonym pojazdem...

Jeżeli posiadasz pełną polisę (tzw. fully comprehensive) powinieneś otrzymać zwrot kosztu napraw, ale możesz utracić swoje zniżki, chyba że były one osobno chronione. Możesz rownież zostać poproszony o wpłatę zdeklarowanej kwoty wkładu własnego (tzw. excess), chyba że warunki Twojej umowy ubezpieczeniowej mówią inaczej.

Jeżeli posiadasz jedynie podstawową polisę (typu Third Party) Twoja firma ubezpieczeniowa nie zapłaci za naprawy pojazdu. Z taką polisą nie otrzymasz zwrotu żadnych kosztów, chyba że udałoby się ustalić tożsamość kierowcy i skutecznie wszcząć przeciwko niemu postępowanie sądowe w trybie drobnych roszczeń (ang. small claim court). Niestety nawet wtedy nie ma gwarancji, że nieubezpieczony kierowca pokryje zasądzone koszty.

Jakie kroki należy podjąć...

Ważne jest,aby skonsultować każdą kolizje z kancelaria prawną, której pracownicy wyjasnią procedury oraz doradzą jakie kroki należy dalej podjąć.

Aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę odszkodowania po wypadku z nieubezpieczonym należy zwrócić się do eksperta, który to bedzie reprezentować poszkodowanego w sądzie.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30 lat doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko nieubezpieczonym kierowcom. Od początku skutecznie przeprowadzimy Cię przez każdy etap roszczenia aż do jego pozytywnego zakończenia.