Rejsy po takich morzach jak Śródziemne czy Karaibskie kiedyś uważane za ekskluzywne, teraz stały się bardzo popularne, szczególnie wśród rodzin.

Rejsy wycieczkowe są jedną z najbezpieczniejszych form wypoczynku, więc nawet do drobych wypadków dochodzi na nich niezwykle rzadko. Pomimo tego, sporadycznie zdarzają się również poważne wypadki, a jak wiadomo nawet najmniejszy uraz może popsuć cały urlop. Czasami odniesione w ten sposób urazy mogą mieć dla poszkodowanego nieprzewidziane długoterminowe skutki.

Waże jest, aby pasażerowie i ich rodziny wiedzieli, jakie prawa im przysługują oraz jakie obowiązki muszą spełniać operatorzy rejsów. Uzyskanie odszkodowania za odniesione w trakcie rejsu obrażenia może czasami być bardziej skomplikowane niż by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących wypadków na wakacjach, wiec może dużo sprawniej odzyskać odszkodowanie za odniesione przez Ciebie obrażenia. Oczywiście pod warunkiem, że do wypadku doszło z winy osób trzecich.

Czy wiesz że...

  • Liczba osób, które wypłynęły w rejsy wypoczynkowe z Wielkiej Brytanii wzrosła o 10 procent w ostatnich 12 miesiącach. (wg Passenger Shipping Association, 2014).  
  • W 2012 roku blisko 1.7 miliona Brytyjczyków wykupiło rejsy wypoczynkowe. Więcej niż połowa wykupiła dwa lub więcej rejsów, a około 700,000 z nich to były rejsy śródziemnomorskie (wg CLIA UK & Ireland Cruise Report, 2013).

 

Najczęściej wypadki statków wycieczkowych ...  są powodowane przez monstrualne fale morskie osiągające do 100 ft / 30m wysokości, sztormy, pożary i kolizje.

Najczęstsze rodzaje roszczeń zgłaszanych przez pasażerów ... obejmują epidemie zakażeń bakteryjnych, potknięcia / poślizgnięcia i upadki, urazy powstały w trakcie zabiegów kosmetycznych oraz zatrucia pokarmowe spowodowane salmonellą, kampylobakteriozą, bakteriami e-coli, bakteryjne zapalenie wątroby oraz zatrucia jadem kiełbasianym, które mają to do siebie, że szybko rozprzestrzeniają się w ograniczonej przestrzeni.

Co powinieneś wiedzieć zanim wypłyniesz w rejs...

Zawsze bardzo ważne jest to, aby przeczytać i zrozumieć zasady oraz warunki umowy przed wypłynięciem w rejs. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące odpowiedzialności operatora oraz szczególnych warunków dotyczących zgłaszania roszczeń z tytułu wypadku, do którego może dojść w trakcie rejsu.

Nawet jeżeli warunki umowy wydają się wykluczać możliwość zgłoszenia skargi, ważne jest, aby zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, gdyż może okazać się, że z powodzeniem uda się wnieść roszczenie za doznane szkody i uzyskać odszkodowanie.

Konwencja Ateńska... 

  • Wchodzenie oraz schodzenie z pokładu statku

Przepisy Konwencji Ateńskiej (Athens Convention) regulują kwestie odpowiedzialności powypadkowej i wypłaty odszkodowań za szkody / straty poniesione przez pasażerów statków morskich w krajach członkowskich  Unii Europejskiej w razie wypadków, a także katastrof morskich. W Anglii i Walii zostały wprowadzone na mocy Ustawy o przewozie pasażerów i ich bagażu drogą morską z 1974 r. (ang. Carriage of Passengers and their Luggage by Sea Act 1974) i określa, że ​​"obowiązek opieki" odnosi się nie tylko do przewozu pasażerów i bagażu drogą morską, ale także dotyczy pasażerów w trakcie wchodzenia oraz schodzenia z pokładu statku. Oznacza to, że nawet jeśli uległeś wypadkowi w drodze na statek lub schodząc na suchy ląd w dalszym ciągu może Ci przysługiwać prawo do odszkodowania.

  • Rejsy wyruszające z portów brytyjskich

Konwencja Ateńska dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, obejmuje więc również rejsy, które zaczynają się i kończą w portach brytyjskich, takich jak np. Southampton. Nie dotyczy jednak krajowych rejsów wycieczkowych wokół Wysp Brytyjskich i wybrzeży Szkocji, bowiem ma zastosowanie jedynie do transportu międzynarodowego.

Bezwględna odpowiedzialność za szkody osobowe pasażerów ...

Jako że wszyscy przewoźnicy morscy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia, będą oni ściśle odpowiedzialni za wszelkie odniesione przez pasażerów obrażenia, wypadki
śmiertelne lub jakiekolwiek inne incydenty morskie, chyba że istnieją dowody na to, iż dane zdarzenie zostało spowodowane przez siły natury o "wyjątkowym, nieuniknionym i niepowstrzymywalnym charakterze" lub w całości spowodowane przez osoby trzecie.

Zgodnie z powyższymi warunkami, aby móc otrzymać odszkodowanie nie jest konieczne udowodnienie całkowitej winy przewoźnika morskiego, tak jak zwykle ma to miejsce w przypadku innych rodzajów roszczeń powypadkowych. Postanowienia konwencji automatycznie zakładają bowiem winę przewoźnika, który musi udowodnić swoją niewinność. Jednakże wniosek o odszkodowanie musi zostać wniesiony w ciągu dwóch lat od daty incydentu.

Chociaż może się wydawać naturalnym założenie, że za odniesione w czasie rejsu urazy będzie można również ubiegać się o odszkodowanie od biura podróży, to niemal zawsze czynności prawne będą prowadzone zgodnie z założeniami Konwencji Ateńskiej, a nie Rozporządzenia dotyczącego pakietów wakacyjnych (ang. Package Travel Regulations).

Urlopowicze w dalszym ciągu będą mogli złożyć oficjalne zażalenie za ‘zakłócenie urlopu’, ale zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym pakietów wakacyjnych będzie to zupełnie odrębna sprawa.

Co należy zrobić w razie wypadku....

Po pierwsze, trzeba jak najszybciej zgłosić wypadek, zebrać dane świadków oraz w miarę możliwości udokumentować miejsce zdarzenia fotografiami.

Po drugie, ważne jest, aby zaraz po powrocie z wakacji zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, ktory dokładnie nas przebada i szczegółowo udokumentuje odniesione obrażenia, nawet jeżeli na statku udzielono nam pathens conveerwszej pomocy zaraz po wypadku.

Po trzecie, jeżeli skarga złożona u operatora linii wycieczkowej nie przyniesie zadowalającej odpowiedzi, należy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, nawet jeśli zaproponowano nam ofertę ugody.

Wyspecjalizowane kancelarie prawne, takie jak Your Legal Friend wyjaśnią poszkodowanemu wszystkie ważne kwestie oraz skutecznie pomogą uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie w następstwie wypadku lub szkody, do których doszło w czasie rejsu.