Błędne rozpoznanie może oznaczać brak istotnego wsparcia edukacyjnego i emocjonalnego

Często mogą wystąpić trudności we właściwym zdiagnozowaniu Zespołu Aspergera oraz rozróżnieniu tej choroby od szeregu zaburzeń ogólnie sklasyfikowanych jako formy autyzmu.

Dzieci z Zespołem Aspergera często mogą być nieprawidłowo diagnozowane. Ponieważ jest to upośledzenie umysłowe niezwykle ważne jest, aby jak najwcześniej rozróżnić tę chorobę od innych zaburzeń, takich jak zespół nadpobudliwość z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub nawet zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (ZOK).

Błędna diagnoza we wczesnym dzieciństwie może oznaczać, że chory nie otrzyma istotnego wsparcia w zakresie edukacji, rozwoju umiejętności społecznych i interpersonalnych, potrzebnych do prowadzenia normalnego dorosłego życia. Może to również oznaczać niestosowanie odpowiednich leków, co może prowadzić do dalszego pogorszenia choroby.

Gdy choroba zostanie zdiagnozowana później w dzieciństwie lub u osoby dorosłej, ograniczony rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych jest bardziej zauważalny.

Czy Twoje dziecko ucierpiało w rezultacie błędnego rozpoznania Zespołu Aspergera?

Twój pierwszy krok... to omówienie konkretnych okoliczności choroby Twojego dziecka i późniejszego wpływu na jakość jego życia, aby stwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przypadkiem zaniedbania medycznego. Ustalenie faktów w przypadku rozpoczęcia  roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy prawnej, jak i medycznej oraz życzliwego podejścia i zrozumienia, w jaki sposób problem ten wpłynął na wszystkie zaangażowane osoby.

Nasz dedykowany zespół wyspecjalizowanych adwokatów posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu różnego rodzaju zaniedbań medycznych, również tych bardzo skomplikowanych.

Wysłuchamy Twojej historii i postaramy się uzyskać odszkodowanie za szkody lub krzywdy wyrządzone Tobie lub bliskiej Ci osobie, za cierpienie poniesione z powodu błędnego rozpoznania Zespołu Aspergera.

Czy wiesz, że...

 • Ponad 1 na 100 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii - około pół miliona osób - może chorować na Zespół Aspergera. (w oparciu o dane ze spisu ludności z 2011, UK National Autistic Society)                                       
 • Choroba częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek.
 • 1 na 5 dzieci autystycznych zostało wykluczone ze szkoły.
 • Tylko 15% dorosłych z autyzmem w Wielkiej Brytanii pracuje w pełnym wymiarze godzin (Counselling Directory) 

 

Co to jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest formą autyzmu - niepełnosprawności ograniczającej komunikację zarówno werbalną, jak i niewerbalną. Uważa się, że wynika z czynników genetycznych i środowiskowych.

Zespół Aspergera czasem jest określany jako zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), obejmującego również autyzm wczesnodziecięcy.

Oznacza to, że choroba ta dotyka ludzi na wiele różnych sposobów i w różnym stopniu  w zakresie 'spektrum' choroby. Chorzy, którzy wykazują podobne tendencje, są dotknięci w nieco inny sposób. U niektórych chorych objawy są bardziej umiarkowane, podczas gdy u innych choroba może pozostać niezdiagnozowana.

Zespół Aspergera wpływa na sposób postrzegania świata, przetwarzania informacji i odnoszenia się do innych.

Typowe 'sygnały', że chorzy mają trudności w odczytywaniu sygnałów obejmują:

Osoby chorujące na Zespół Aspergera trudno odczytują 'sygnały' od innych, które wielu ludzi rozumie instynktownie lub które nauczyło się rozumieć w dzieciństwie.

Główne trudności to:

 • Rozumienie komunikacji niewerbalnej (mimika, ton głosu)
 • Postępowanie zgodnie z etykietą lub konwencjami społecznymi

 

Inne objawy Zespołu Aspergera dotyczą:

 • Interpretacji uczuć, myśli, działań i motywów działania innych osób.
 • Rozumienia niedosłownego znaczenia języka np. ironii, żartów lub wyrażeń mowy.
 • Uczucia niepokoju w przypadku nieścisłego przestrzegania działań rutynowych.
 • Uczucia przytłoczenia obrazami, dźwiękami lub dotykiem fizycznym.
 • Ograniczona świadomości ciała, np. chodzenie wokół przeszkód lub bardziej skomplikowane ruchy.

 

Inne trudności - wyobraźnia towarzyska:

Osoby chore na Zespół Aspergera często są bardzo kreatywne i posiadają bogatą wyobraźnię, jednak ich wyobraźnia może być ograniczona na inne sposoby, takie jak:

 • Trudności w dostrzeganiu alternatywnych wyników sytuacji.
 • Ograniczony zakres pomysłowych działań - dzieci często ustawiają zabawki w pewnej kolejności, zbierają rzeczy lub mają trudności z zabawami w ‘wymyślanie’.
 • Bardzo wąski lub szczególny zakres zainteresowań, taki jak zapamiętywanie szczegółów technicznych, jednak bez odniesienia do przedmiotu, tematu, osoby lub zdarzenia.

 

Diagnozowanie Zespołu Aspergera

Choć choroba należy do 'spektrum autyzmu’, podobieństwa z autyzmem mogą prowadzić do trudności w zdiagnozowaniu Zespołu Aspergera.

Główne różnice pomiędzy autyzmem, a Zespołem Aspergera są następujące:

Autyzm:

 • Tendencja do rozpoczynania mówienia w późniejszym okresie życia.
 • IQ niższe od średniej.
 • Ogólne trudności w nauce.

 

Zespół Aspergera:

 • Dziecko zaczyna mówić w oczekiwanym przedziale wiekowym.
 • Jest bardziej prawdopodobne, że dziecko ma średni poziom IQ lub powyżej średniej.
 • Specyficzne trudności w nauce, takie jak dysleksja (problemy z czytaniem) i dyspinksja (problemy z koordynacją).
 • Specyficzne choroby, takie jak zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) i padaczka.

 

Przed postawieniem diagnozy lekarz powinien szczegółowo przejrzeć historię choroby danego pacjenta, aby ustalić, czy dana choroba należy do spektrum autyzmu. Istnieje szereg chorób, które mogą wystąpić razem z chorobami ze spektrum autyzmu (ASD). 

Wczesne objawy u dzieci

Główne cechy chorób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) zazwyczaj zaczynają się rozwijać w dzieciństwie i mogą zostać rozpoznane zanim dzieci osiągną wiek 2 lub 3 lat.  Jednak w wielu przypadkach objawy będą bardziej zauważalne wraz z wiekiem lub dopiero, gdy w życiu dziecka zajdzie jakaś istotna zmiana, taka jak np. zmiana szkoły.

Niektóre główne oznaki, wskazujące że dziecko może mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu, (ASD) obejmują:

 • Niezwracanie uwagi na przedmioty takie, jak zabawki lub książki, albo na coś, co się dzieje w pobliżu.
 • Powtarzanie czynności takich, jak gra w tę samą grę w taki sam sposób lub wielokrotne ustawianie zabawek w określonej kolejności.
 • Opór w stosunku do zmian lub robienia rzeczy w inny sposób.
 • Zachowania takie jak:
  • stukanie i skręcanie ręki lub powtarzanie podobnych ruchów fizycznych 
  • gryzienie, szczypanie, kopanie
  • wkładanie niejadalnych przedmiotów do ust
  • zachowania autodestrukcyjne

 

Dzieci, młodzież i dorośli z ASD są często dotknięci także innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD), niepokój lub depresja. Aby prowadzić niezależne życie jako osoby dorosłe, dzieci z bardziej dotkliwymi objawami i trudnościami w nauce mogą potrzebować dodatkowej opieki i pomocy.

Dorośli

Osoby dorosłe z ASD mogą mieć takie objawy choroby jak dzieci, jednak nigdy nie zdiagnozowano u nich choroby. W rezultacie mogą mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu oczekiwań społecznych oraz zmian w rutynie, często związanych z pracą.

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc

Ustalenie, czy nie zauważono Zespołu Aspergera lub czy został on nieprawidłowo zdiagnozowany przez lekarza rodzinnego oraz wpływ, jaki to miało na późniejszy rozwój dziecka i jego jakość życia może być sporym wyzwaniem ze względu na skomplikowany charakter ASD.

Przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej możesz doświadczyć sporych problemów emocjonalnych. Powinieneś jednak wiedzieć, że specjaliści ds. zaniedbań medycznych posiadają głęboką wiedzę i doświadczenie zarówno w złożonych kwestiach prawnych, jak i medycznych.

Od momentu naszej pierwszej rozmowy na temat Twojej indywidualnej sytuacji oraz przez cały, często długi i wymagający proces, adwokaci kancelarii Your Legal Friend będą bronić interesów Twojego dziecka i jednocześnie krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces dochodzenia odszkodowania.