Jeśli doznałeś urazu lub choroby w miejscu pracy, powinieneś jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby przedyskutować możliwe formy terapii. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej będziesz mógł odzyskać zdrowie i ponownie cieszyć się życiem.

Jeśli uraz czy choroba został spowodowany z winy pracodawcy lub z innego powodu w miejscu pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie nie tylko za Twoje symptomy, ale także koszty leczenia, niezbędnego, abyś w krótkim czasie powrócił do pracy w dobrym zdrowiu.

Zgodnie z protokołem dotyczącym roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu, aby Ci pomóc w odzyskaniu zdrowia po wypadku lub chorobie, Twój przedstawiciel prawny razem z ubezpieczycielami strony przeciwnej muszą rozważyć, czy Twoje potrzeby lecznicze mogą zostać spełnione w ramach procesu roszczeniowego. Powszechnie wiadomo, że wczesne leczenie może zapobiec depresji lub nerwicy, które czasami mogą się pojawić z powodu nieudanych prób radzenia sobie z bolesnymi objawami lub z powodu długiej nieobecności w miejscu pracy.

Kodeks Rehabilitacyjny

Kodeks Rehabilitacyjny został opublikowany w 2007 roku przez grupę roboczą składającą się z ubezpieczycieli (kompensatorów), prawników oraz przedstawicieli Służby Zdrowia (NHS). Jego celem jest promowanie korzystania z wczesnej rehabilitacji i leczenia w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po rozpoczęciu roszczenia, Twój przedstawiciel prawny skonsultuje z Tobą wymagane leczenie, w tym korzystanie z dostępnych pomocy, adaptacji lub modyfikacji w miejscu pracy, tak aby Twoje potrzeby zostały zgłoszone w ramach wniosku o odszkodowanie.

Kodeks zachęca również kompensatorów do zaadresowania kwestii leczenia lub interwencji jak najwcześniej oraz w trakcie poźniejszego postępowania roszczeniowego. Twój przedstawiciel prawny wraz z kompensatorem wspólnie nominują niezależnego biegłego, który skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów Twojego leczenia i zaspokojenia innych potrzeb. Biegły przygotuje raport i zalecenia dotyczące dalszego leczenia, zwykle w porozumieniu z Twoim lekarzem, oczywiście za Twoją zgodą.

Gdy program leczenia zostanie uzgodniony, pozostanie do ustalenia jedynie, gdzie ono się odbędzie, wybierając najdogodniejsze dla Ciebie miejsce, blisko Twojego miejsca zamieszkania. Biegły będzie monitorować Twoje postępy i informować o nich Twojego adwokata, ubezpieczyciela oraz lekarza rodzinnego.

Przez caly okres trwania roszczenia masz obowiązek ograniczania swoich strat. Oznacza to, że musisz jak najwcześniej skorzystać z dostępnych form leczenia, aby wspomóc swoją rekonwalescencję lub zredukować odczuwane objawy. Możesz oczywiście uczynić to za pośrednictwem lekarza rodzinnego, ale ponieważ lista oczekujących na pomoc w ramach brytyjskiej służby zdrowia jest długa, Kodeks Rehabilitacyjny zapewnia dodatkową możliwość zadbania o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w ramach prowadzonego roszczenia. Twój przedstawiciel prawny zajmie się nie tylko kwestią Twojego odszkodowania, ale również pomoże Ci otrzymać niezbędną pomoc medyczną, abyś mógł szybko odzyskać zdrowie i cieszyć się życiem.

Jak Your Legal Friend może Ci pomóc...

Jako doświadczeni specjaliści w zakresie wypadków w pracy i chorób zawodowych mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu tego rodzaju sprawami, w których rehabilitacja odniosła sukces. Zobowiązujemy się przeprowadzić Cię przez każdy etap tego procesu i zadbać o to, aby Twoje roszczenie było prowadzone z należytą starannością i profesjonalizmem, przez wybitnych profesjonalistów, którzy odnieśli wiele sukcesów w tej dziedzinie.

Kancelaria Your Legal Friend zobowiązana jest do zapewnienia poszkodowanym odpowiedniej rekompensaty za odniesione przez nich obrażenia oraz zaadresowania ich potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji szybko i skutecznie. Naszym celem jest udzielenie Ci pomocy, abyś mógł jak najszybciej odnaleźć drogę do zdrowia fizycznego i finansowego.