Okaleczenia amputacyjne są jednymi z najbardziej zmieniających życie obrażeń, które mogą się przytrafić w miejscu pracy. Utrata kończyny to nie tylko okaleczenie fizyczne. Równie często powoduje ono utratę poczucia własnej wartości i rodzi strach przed przyszłością. Dlatego często konieczna jest terapia psychologiczna, aby pomóc pacjentowi, który utracił nogę lub rękę pogodzić się z bólem tak ogromnej straty.

Żadne odszkodowanie nie będzie w stanie zniwelować cierpienia i złagodzić stresu spowodowanego przez amputację. Po operacji potrzeba będzie wielomiesięcznej rehabilitacji oraz dostosowania się do zupełnie nowych okoliczności, aby poradzić sobie z ograniczeniami ruchowymi oraz nauczyć korzystania z protezy i innych sprzętów dla osób niepełnosprawnych.

Wykonywanie nawet najbardziej podstawowych czynności może nagle stanowić nie lada trudność, np.:

 • Poruszanie się po domu
 • Otwieranie drzwi i szafek
 • Korzystanie z typowych przedmiotów gospodarstwa domowego
 • Wchodzenie po schodach.

Pełna amputacja kończyny często może oznaczać trudności przy   powrocie do pracy lub w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Problemy dotyczące aktualnych i przyszłych zarobków mogą często powodować dodatkowy stres i problemy psychologiczne.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom oraz gościom, co oznacza, że wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być utrzymywane zgodnie z wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy, które nie zmniejszyło do minimum ryzyka katastroficznego urazu i w rezultacie doprowadziło do amputacji. 

Decyzja o zasięgnięciu porady prawnej nigdy nie jest łatwa.

Zespół kancelarii Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie i rozległą wiedzę w zakresie przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dochodzenia odszkodowań za doznane urazy. Już od pierwszej rozmowy i omówienia okoliczności Twojego wypadku, nasz dedykowany zespół prawny udzieli Ci specjalistycznych wskazówek, niezbędnych by Twoja sprawa zakończyła się sukcesem. Nasi prawnicy z oddaniem będą walczyć o zabezpieczenie dla Ciebie jak najkorzystniejszego odszkodowania na pokrycie kosztów obecnej i przyszłej opieki, z uwzględnieniem:

 • Specjalistycznego sprzętu do wykonywania podstawowych codziennych czynności
 • Kosztów związanych z przystosowaniem Twojego domu
 • Specjalnego sprzętu dla niepełnosprawnych.

 

Statystyki dotyczące poważnych okaleczeń

Odnotowano 19,707 poważnych okaleczeń pracowników, a w tym amputacje, złamania i oparzenia (Workplace Injuries Report- The Health and Safety Executive, 2012/13).

Przyczyny amputacji

Amputacja urazowa 

Jeśli kończyny zostały brutalnie oderwane na skutek nagłego i nieprzewidzianego wypadku,  mamy wówczas do czynienia z „amputacją urazową”. Istnieją cztery główne rodzaje takiej amputacji:

 • Mechaniczna – amputacja zaistniała w sposób mechaniczny, spowodowana przez urządzenia mechaniczne w miejscu pracy
 • Chemiczna - spowodowana przez kontakt z substancjami żrącymi
 • Elektryczna - na skutek porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu
 • Termalna - spowodowana przez ekstremalny poziom ciepła.

Niejednokrotnie możliwe jest ponowne przyszycie częściowo lub nawet całkowicie oderwanej kończyny. Jednak w najpoważniejszych przypadkach, gdy kończyny nie można już uratować (często z powodu poważnego uszkodzenia naczyń krwionośnych i obumarcia tkanek), zazwyczaj zostają zamocowane protezy kończyn.

Przeprowadzana jest wówczas operacja mająca na celu ukształtowanie kości w pozostałej części kończyny oraz oczyszczenie rany, co może wymagać przeszczepu skóry. Może być wymagana więcej niż jedna procedura w celu przygotowania kończyny do zamocowania protezy.

Amputacja chirurgiczna

Taki rodzaj amputacji jest przeprowadzany przez lekarza i może być jedyną opcją w przypadku, gdy doszło do poważnego urazu na skutek wypadku w pracy, takiego jak:

 • Rany miażdżone
 • Urazy powybuchowe
 • Ciężkie oparzenia
 • Oparzenia kwasem lub niebezpiecznymi chemikaliami.

 

Jeżeli poważny uraz kończyny nie zostanie niezwłocznie odpowiednio opatrzony, mogą się pojawić dodatkowe komplikacje spowodowane zakażeniem.

Do najczęściej zgłaszanych poważnych urazów, które prowadzą do amputacji chirurgicznych można zaliczyć wypadki, gdy:

Palce, ręka lub całe ramię zostają uwięzione i wciągnięte do urządzenia mechanicznego z powodu braku, uszkodzenia lub wyłączenia osłon zabezpieczających. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i regularnych przyczyn poważnych urazów i amputacji. W wielu przypadkach, osłony są nieużywane po to, by każde zablokowanie, które może potencjalnie spowolnić lub wstrzymać produkcję mogło być szybko usunięte przez operatora bez stosowania niezbędnych środków ostrożności, które mają na celu zapobieganie wypadkom. Czasami osłony nie są ponownie montowane po naprawie lub serwisie sprzętu.

Stopy, łydki lub uda zostają uderzone lub zgniecione pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi lub innymi ruchomymi maszynami.

 

Rodzaje amputacji

Konkretny rodzaj amputacji klasyfikuje się przez nazwę części ciała, która zostaje usunięta. Odnosi się to zarówno do amputacji urazowej, jak i chirurgicznej.

Amputacja kończyn górnych - ramion, dłoni lub palców.

 • Rozczłonkowanie ramienia - cała ręka na poziomie barku i wzdłuż ramienia.
 • Amputacja ćwierci przedniej - całe ramię, włącznie z usunięciem ramienia i części łopatki oraz obojczyka.
 • Amputacja transhumeralna (powyżej stawu łokciowego) - ramię między barkiem a łokciem, gdzie korzystanie z barku jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie łokcia - po staw łokciowy.
 • Amputacja transradialna (poniżej stawu łokciowego) - po przedramię, między łokciem a ręką, gdzie korzystanie z łokcia jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie nadgarstka - po staw nadgarstkowy.
 • Amputacja śródręcza - ręka, gdzie nadgarstek pozostaje nienaruszony. Częściowa amputacja dłoni z możliwością zachowania nadgarstka.
 • Amputacja palców - jeden (lub więcej) z palców lub kciuk, czyli cały palec lub tylko górna jego część lub "końcówka". 

 

Amputacja kończyn dolnych - nóg, stóp lub palców u stóp.

 • Amputacja miednicy lub nadmiednicy (znana również jako hemipelvektomia) - do połowy miednicy oraz talerza biodrowego po tej samej stronie.
  • Wewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta z zachowaniem nogi.
  • Zewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta bez zachowania nogi.
 • Rozczłonkowanie biodra - cała noga po torebkę stawową biodra.
 • Amputacja transfemoralna (powyżej kolana) - pomiędzy biodrem a kolanem (po kość udową), gdzie pełne wykorzystanie stawu biodrowego jest możliwe. Amputacja, zwłaszcza powyżej kolana, często może prowadzić do dodatkowych komplikacji.
 • Rozczłonkowanie kolana - po sam staw kolanowy.
 • Amputacja transtibialna (poniżej kolana) - pomiędzy kolanem a stopą, zachowując używanie kolana. Jest ona najbardziej rozpowszechnionym rodzajem amputacji.
 • Rozczłonkowanie kostki - po staw skokowy, usuwając stopę, lecz z zachowaniem nogi.
 • Częściowa amputacja stóp - część stopy jest usuwana.
 • Amputacja palców - jeden lub więcej palców, może to być cały palec albo tylko górna jego część lub "końcówka".

 

Roszczenia z tytułu amputacji

Zgodnie z ustawą Health and Safety at Work etc. Act 1974, „pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo w środowisku pracy, w racjonalnie wykonalny sposób”.

Dokument „The Provision and Use of Work Equipment Regulations” z 1998 r. (PUWER) nakłada obowiązki na osoby i firmy, które posiadają, obsługują lub sprawują kontrolę nad sprzętem roboczym oraz których pracownicy używają urządzeń do wykonywania pracy.

Jeżeli można ustalić bezpośredni związek pomiędzy zaniedbaniem pracodawcy, a przyczyną zaistnienia wypadku z udziałem pracownika, to ten fakt może być podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc...

Zespół kancelarii prawnej Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń dotyczących wielu poważnych przypadków okaleczeń. Nasza dogłębną znajomość prawa pracy i odszkodowań powypadkowych pozwoli nam zabezpieczyć, jak najwyższe odszkodowanie, aby wesprzeć Cię teraz i w przyszłości.

 Oferujemy:

 • pomoc w zorganizowaniu leczenia, rehabilitacji i powrotu do pracy
 • zapewnienie usług w zakresie opieki i wsparcia, którzy są dostępne w przypadku najpoważniejszych urazów
 • pomoc w ubieganiu się o zasiłki z DWP
 • umiejętne zarządzanie Twoim roszczeniem, tak by objęło:
  • odszkodowanie za ból i cierpienie spowodowane obrażeniami
  • wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utracone zarobki, koszty podróży i leczenia
  • wydatki, których możesz potrzebować w przyszłości.