Napisanie skargi to nie to samo, co zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, ale może stanowić świetny początek w próbie zrozumienia, co się właściwie stało i dlaczego. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się dochodzić roszczeń odszkodowawczych, czy nie, zawsze powinieneś złożyć skargę, jeśli masz zastrzeżenia co do świadczonej przez NHS opieki.

Składając skargę, powinieneś sprawdzić, czy w ogóle masz prawo do jej złożenia, a to zależy od kilku czynników: 

Tego, czy problem już na Ciebie wpłynął. Możesz złożyć zażalenie na chorobę lub obrażenia, które już zostały spowodowane, chyba że masz pewność, że decyzja spowoduje problemy w przyszłości - jeśli na przykład zostałeś skierowany do przychodni, do której nie jesteś w stanie dotrzeć lub jeśli ośrodek terapeutyczny ma zostać wkrótce zamknięty.

Powinieneś składać skargę na swoją opiekę, chyba że masz pozwolenie na złożenie skargi w imieniu innej osoby. Nie jest to tak sztywnie przestrzegane w niektórych przypadkach, gdy np. dana osoba zmarła lub poszkodowany nie rozumie sytuacji.

Twoje zrozumienie skargi. Dzieci mogą złożyć skargę we własnym imieniu, ale muszą być w pełni świadome wszystkich warunków z nią związanych. Jeśli nie rozumieją wszystkiego, rodzic lub opiekun musi złożyć skargę w ich imieniu.

Nie zgłaszasz skargi, która została już rozwiązana. Jeśli rozmawiałeś już z lekarzem lub z przychodnią i złożyłeś skargę, mają oni czas do następnego dnia roboczego, aby rozwiązać sprawę, więc nie możesz napisać skargi listownej, jeśli lekarz lub przychodnia już próbują rozwiązać problem. Jeśli problem nadal pozostanie po złożeniu ustnej skargi, możesz wówczas złożyć pisemną skargę.

Nie złożyłeś już skargi w tej sprawie. Jeśli już oficjalnie złożyłeś skargę w danej sprawie, która jest obecnie przedmiotem dochodzenia, nie możesz ponownie skarżyć się na ten sam problem.

Jeśli po uwzględnieniu powyższych punktów, nadal uważasz, że masz prawo do złożenia skargi, musisz napisać list. Zalecamy jednak najpierw spróbować rozwiązać problem osobiście. Jeśli już próbowałeś rozmawiać z lekarzem lub przychodnią, zachowaj notatki na temat tej rozmowy, uwzględniające datę i godzinę oraz wynik przeprowadzonej rozmowy. Aby uzyskać najlepszą możliwą odpowiedź i rezultat, ważne, aby list był zwięzły, ale zawierał wszystkie istotne fakty i szczegóły, zatem wszelkie terminy spotkań, rozmowy telefoniczne i nazwiska pracowników przychodni będą pomocne.

Mając wszystkie szczegóły przed sobą, będziesz musiał skomponować list. Rozpocznij w zwykłym formacie listu z Twoim adresem na górze strony, a następnie adresem funduszu zdrowia, oddziału szpitala lub przychodni, wobec której zgłaszasz skargę. Następnie zaadresuj list do osoby, z którą próbowałeś się skontaktować, może to być Twój lekarz.

Pierwszy paragraf rozpocznij od wyjaśnienia, dlaczego piszesz list i potwierdzenia, że jest to oficjalna skarga. Aby ułatwić odbiorcy dostęp do Twoich danych i potwierdzić, że jesteś tym, za kogo się podajesz, podaj swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i swój numer NHS (lub numer innej osoby, w imieniu której składasz skargę).

Główna część listu powinna być poświęcona omówieniu problemu i szczegółom, które udokumentowałeś. Jeśli miałeś trudności z umówieniem dalszych badań lub wizyt, wyjaśnij to i odnotuj, ile razy próbowałeś się skontaktować i z kim rozmawiałeś. Wszelkie listy lub inne pisemne dowody, które możesz posiadać, będą pomocne, więc dołącz ich kopie.

Zakończ list, wyjaśniając, że postępowałeś zgodnie z procedurą składania skarg i że oczekujesz odpowiedzi w rozsądnym terminie.

Podczas ponownego czytania listu przed jego wysłaniem zwróć uwagę na emocjonalny język lub punkty, które nie pomagają poinformować lekarza czytającego Twój list. Staraj się nie wysuwać żadnych zarzutów, których nie możesz poprzeć dowodami.

Kiedy będziesz zadowolony z rezultatu, wyślij ukończony list. Nie istnieje jedno miejsce docelowe do przesyłania wszystkich reklamacji, więc będziesz musiał dowiedzieć się z procedury składania skarg, jakiego adresu musisz użyć do złożenia skargi na konkretny problem, oddział, przychodnię lub inną jednostkę.

Po wysłaniu listu, powinieneś otrzymać pisemne potwierdzenie jego otrzymania w ciągu trzech dni roboczych, ale nie ma ustalonego terminu otrzymania pisma z oficjalną odpowiedzią. Jeśli oczekujesz na odpowiedź ponad sześć miesięcy, jednostka odpowiedzialna jest zobowiązana poinformować Cię o przyczynach opóźnienia. Jeśli dojdziesz do tego etapu, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Parlamentu i Służby Zdrowia (ang. Parliamentary and Health Service Ombudsman).

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszym rozpatrzeniem skargi wobec NHS, kancelaria Your Legal Friend może pomóc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.