1. Zostałem poinformowany, że moja choroba może być związana z wykonywaną przez mnie pracą i że powinienem zasięgnąć porady prawnej. Nie jestem pewien, czy chcę ubiegać się o odszkodowanie. Kiedy powinienem porozmawiać z adwokatem?

Zawsze warto porozmawiać z adwokatem jak najszybciej po zdiagnozowaniu choroby, która może być związana z Twoją pracą. Możemy Ci doradzić, czy istnieją wystarczające podstawy do dochodzenia roszczeń oraz wyjaśnić, jakie dalsze kroki będziemy musieli podjąć, abyś zrozumiał jak wygląda proces uzyskiwania odszkodowania. Informacje uzyskane podczas takich wstępnych rozmów często mogą okazać się pomocne w podjęciu decyzji o zgłoszeniu roszczenia. Choroby i schorzenia, które uprawniają do dochodzenia roszczeń z tytułu choroby zawodowej obejmują m.in.:

 • Choroby azbestozależne
 • Astmę zawodową
 • Zapalenie skóry
 • Zespół wibracyjny i chorobę białych palców
 • Urazy na skutek powtarzających się obciążeń
 • Utratę słuchu wywołaną hałasem
 • Stres (podlegający surowym kryteriom)

Więcej informacji możesz odnaleźć na naszej stronie internetowej.2. Co zrobić, jeśli firmy, które doprowadziły mnie do takiego stanu już nie istnieją?

Czasami narażenie na zagrożenia w miejscu pracy miało miejsce wiele lat temu, a firmy temu winne przestały istnieć.

Nie przejmuj się, jeśli firmy, dla których pracowałeś, już nie istnieją. Większość pracodawców miała bowiem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Możemy zatem zidentyfikować dawne towarzystwo ubezpieczeniowe Twojego pracodawcy i to ono wypłaci odszkodowanie, jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane.

Jeśli zajdzie potrzeba wszczęcia czynności procesowych, możemy przywrócić dawne firmy do Rejestru Spółek, tak aby istniała osobowość prawna, przeciwko której możemy wnieść pozew. Zazwyczaj jednak to ubezpieczyciele pracodawcy będą dokonywać wypłaty odszkodowania.

 

3. Co jeśli pracowałem dla więcej niż jednego pracodawcy, który narażał mnie na zagrożenia w miejscu pracy?

Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie chorobę zawodową, powinieneś dochodzić roszczeń wobec wszystkich byłych pracodawców, którzy narazili Cię na działanie szkodliwych czynników. Jeśli każdemu z nich zostanie udowodnione zaniedbanie, wówczas wszyscy zapłacą pewien wkład na poczet Twojego odszodowania, uzależniony od tego, jak długo dla  nich pracowałeś i jak długo narażali Cię na szkody.

Jeśli jednak zdiagnozowano u Ciebie  międzybłoniaka opłucnej, najpoważniejszą z chorób azbestozależnych, masz prawo domagać się całości należącego Ci się odszkodowania od jednego z byłych pracodawców.


4. Co muszę udowodnić, aby wygrać sprawę?

Będziemy z Tobą współpracować, aby udowodnić, że do narażenia na zagrożenia w miejscu pracy doszło w wyniku zaniedbania, a więc bez zapewnienia jakichkolwiek środków ochronnych, ostrzeżeń, bądź szkoleń dotyczących zagrożeń związanych z pracą z niebezpiecznymi substancjami.

Wiemy już, że pracodawcy mogli przewidzieć, że praca ze szkodliwymi zagrożeniami jest szkodliwa dla zdrowia. Tam, gdzie o tym wiedzieli, ale mimo wszystko nie zapewnili Ci stosownej ochrony, udowodnimy zaniedbanie i naruszenie obowiązków.

Gdy udowodnimy zaniedbanie i przewidywalność, zdobędziemy dowody medyczne, które pomogą udowodnić, że Twoja choroba lub schorzenie zostały spowodowane właśnie tą ekspozycją na szkodliwe czynniki.

 

5. Nie utrzymuję kontaktów z byłymi kolegami z pracy. Czy to będzie stanowić problem?

Zwykle narażenie na zagrożenia w miejscu pracy miało miejsce wiele lat temu, a więc współpracownicy, którzy przed laty razem pracowali, rzadko pozostają w kontakcie. Zeznania kolegów z pracy mogą okazać się bardzo pomocne w ustaleniu zakresu narażenia na niebezpieczeństwo. Możemy więc odwołać się do potencjalnych świadków za pośrednictwem lokalnej prasy.

To pomocne, jeśli pamiętasz nazwiska byłych współpracowników, z którymi pracowałeś. Twój były pracodawca może wówczas zostać poinformowany, kto inny mógł również zostać narażony na działanie szkodliwych czynników. Te informacje są również pomocne w ustalaniu tego, gdzie pracowałeś i z kim.

 

6. Jak wysokie odszkodowanie mogę otrzymać?

Zdajemy sobie sprawę, że żadna suma pieniędzy nie przywróci Ci utraconego zdrowia, ale otrzymane odszkodowanie może pomóc finansowo Tobie lub Twojej rodzinie.

Otrzymane odszkodowanie będzie uzależnione od Twojego wieku, rodzaju choroby, a także Twoich zarobków oraz poniesionych strat i wydatków. Zostanie Ci przyznana kwota, odzwierciedlająca Twój ból i cierpienie. Oprócz tego możesz ubiegać się również o rekompensatę za:

 • wydatki poniesione na skutek choroby, takie jak koszty podróży i opieki medycznej
 • utratę możliwości wykonywania takich prac przydomowych, jak majsterkowanie i ogrodnictwo (jeśli dotyczy)
 • utratę dochodu i emerytury
 • koszty opieki pielęgniarskiej (jeśli dotyczy)
 • wydatki pogrzebowe (w przypadku śmierci z powodu choroby)
 • przyszłe koszty, jakie możesz ponieść, jeśli choroba będzie trwała


Jeśli Twoja choroba jest szczególnie poważna lub zagraża życiu, może być możliwe uzyskanie przedpłaty na poczet późniejszego odszkodowania, gdy tylko zostanie przyznana odpowiedzialność, abyś mógł z tych środków skorzystać jak najwcześniej . Pozostała część odszkodowania zostanie wypłacona po zakończeniu sprawy, podobnie jak koszty prawne Twojego adwokata.

 

7. Czy mogę otrzymać jeszcze jakieś dodatkowe świadczenia?

Możesz być uprawniony do szeregu świadczeń z Departamentu Pracy i Emerytur (DWP). Twój adwokat powinien mieć dostęp do odpowiednich formularzy aplikacyjnych i być w stanie wypełnić je w Twoim imieniu.

Świadczenia z DWP mogą obejmować  Zasiłek dla niepełnosprawnych w wyniku choroby  zawodowej lub wszelkie inne świadczenia związane z chorobą i Twoimi potrzebami.

Twój adwokat będzie w stanie Ci doradzić, jaka pomoc może Ci przysługiwać.

 

8. Czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe?

Powód ma 3 lata na wniesienie roszczenia, począwszy od daty powzięcia informacji, że cierpi z powodu schorzenia, które może być związane z wykonywaną przez niego pracą. Data powzięcia informacji nie zawsze pokrywa się z datą diagnozy. Twój adwokat doradzi Ci, jaka będzie najbardziej prawdopodobna data powzięcia informacji w Twoim przypadku. Czasami do jej potwierdzenia konieczna będzie analiza kopii Twoich akt medycznych. Dlatego ważne jest niezwłoczne zasięgnięcie porady prawnej, jeśli tylko podejrzewasz, że Twój stan może być związany z wykonywaną przez Ciebie pracą.

Istnieją inne terminy, które mają zastosowanie w przypadku ubiegania się o świadczenia z  DWP i możemy Ci udzielić dodatkowych informacji na ten temat.

 

9. Czy muszę przyjść do Waszego biura? Czy ktoś odwiedzi mnie w domu?

Staramy się, aby dokumentacja wstępna była wypełniona w domu klienta, jeśli to możliwe. Preferujemy takie osobiste spotkania, gdyż są pomocne w tworzeniu dobrych relacji i uspokojeniu wszelkich obaw na temat dalszych etapów dochodzenia roszczeń, jakie klienci mogą mieć na tym etapie.

W innych przypadkach i po podpisaniu dokumentów wstępnych, zwykle kontaktujemy się z klientami telefonicznie, aby uzyskać dalsze informacje i doradzić.


10. Jakiego rodzaju informacji potrzebujecie ode mnie?

Potrzebne nam będą Twoje dane osobowe, w tym adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Na podstawie przeprowadzonych z Tobą rozmów będziemy musieli również przygotować oświadczenie, które stanie się ważnym dowodem w  Twojej sprawie. Oświadczenie to będzie obejmowało Twoją historię pracy, narażenie na zagrożenie w miejscu pracy, diagnozę i leczenie, skutki Twoich objawów na pracę i / lub życie domowe, a także szczegóły dotyczące poniesionych strat i wydatków.

Poprosimy Cię o potwierdzenie danych Twojego lekarza rodzinnego i szpitala, który zajmował się Twoim leczeniem i wyrażenie zgody na uzyskanie kopii Twoich akt medycznych, abyśmy mogli je przekazać lekarzowi, który zostanie poproszony o spotkanie z Tobą i przygotowanie raportu medycznego na poparcie Twoich roszczeń.

 

11. Czy wniesienie roszczenia o odszkodowanie będzie mnie coś kosztowało?

Pracujemy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz" (ang. no win, no fee) i wygrywamy około 95% prowadzonych przez nas spraw. Zawsze na początku wyjaśniamy warunki finansowania sprawy, a nasza wstępna konsultacja jest zawsze bezpłatna. Chcemy mieć pewność, że nie ma później żadnych niespodzianek w zakresie finansowania i że w pełni rozumiesz, w jaki sposób będziemy mogli zająć się Twoim roszczeniem.

 


12. Jak długo trwa cały proces?

Przeciętne roszczenie z tytułu choroby zawodowej może trwać od 12 do 24 miesięcy. Jest to często uzależnione od liczby pracodawców, wobec których zgłaszasz roszczenia i wszelkich zawiłości związanych ze sprawą.

Jeśli istnieje pilna potrzeba szybkiego zakończenia sprawy (np. gdy chodzi o oczekiwaną długość życia), możemy rozpocząć w Sądzie Najwyższym postępowanie sądowe w trybie przyspieszonym, aby zapewnić jak najszybsze zakończenie roszczenia. Możemy również postępować zgodnie z Twoimi potrzebami i życzeniami.

Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie Twojego roszczenia, jednocześnie uzyskując maksymalną kwotę rozliczenia.

 


13. Co się stanie, jeśli moje roszczenie odszkodowawcze nie zostanie uznane?

Nie martw się – pomyśleliśmy o wszystkim.

Nasza gwarancja ‘nie ma wygranej, nie ma opłat’ oznacza, że ​​jeśli Twoje roszczenie nie powiedzie się, nie pobierzemy ani grosza za prace, które wykonaliśmy w Twoim imieniu.

Kiedy podejmujemy się prowadzenia sprawy, doradzamy klientom wykupienie specjalnej polisy ubezpieczeniowej, która pokrywa koszty prawne pozwanego. Zatem nawet jeśli Twoje roszczenie nie powiedzie się, nie będziesz musiał pokrywać żadnych opłat - ani naszych, ani strony przeciwnej.14. Czy mogę zadzwonić do Was po bezpłatną poradę?

Kiedy się z nami skontaktujesz, zadamy Ci kilka prostych pytań, aby sprawdzić, czy masz podstawy do dochodzenia roszczeń. Jeśli tak, zbierzemy wówczas pełne informacje, aby nasz zespół prawny mógł przeanalizować Twoją sprawę i jej szanse powodzenia.

Nasz zespół ds. kontaktów z klientami jest bardzo doświadczony w sprawach dotyczących chorób zawodowych i będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania.15. Dlaczego miałbym wybrać właśnie Your Legal Friend, a nie jakąś inną kancelarię prawną?

Posiadamy specjalistyczny zespół wybitnych prawników, którzy mają niezwykle bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu rozmaitych chorób zawodowych. Wszyscy nasi prawnicy są troskliwi, sympatyczni i naprawdę rozumieją wpływ, jaki choroba zawodowa może mieć na Ciebie i Twoją rodzinę. Jesteśmy pewni, że poczujesz się w bezpiecznych rękach.