Jeśli uważasz, że doszło do jakichkolwiek zaniedbań klinicznych w dowolnym momencie Twojej ciąży, porodu lub opieki poporodowej, które miały trwały wpływ na jakikolwiek aspekt Twojego zdrowia, przeczytaj koniecznie naszą stronę na temat zaniedbań medycznych, aby uzyskać więcej informacji.

Wytyczne dotyczące opieki położniczej w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj bardzo solidne. Organizacje takie jak Komisja ds. Jakości Opieki (ang. Care Quality Comission - CQC) kontrolują świadczone usługi w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki. Istnieją obszerne wytyczne Narodowego Insytutu Zdrowia i Opieki Klinicznej NICE oraz Krajowej  Struktury Usług dla Dzieci, Młodzieży i Opieki Położniczej, które dostarczają wskazówek, w jaki sposób powinna wyglądać opieka  zapewniana przez personel medyczny w czasie ciąży i porodu. Każdego roku w Wielkiej Brytanii szacowana liczba żywych urodzeń wynosi około 700 000, a w 2014 r. Publiczna Służba Zdrowia NHS wypłaciła 410 milionów funtów z tytułu roszczeń odszkodowawczych dotyczących opieki położniczej, co stanowiło 41% budżetu kompensacyjnego o wartości 1,1 mld funtów.

Położna

Twoim pierwszym punktem kontaktu w czasie ciąży z reguły będzie położna. Obecna strategia dotycząca opieki położniczej silnie koncentruje się na roli położnej i ciągłości opieki nad pacjentką. W badaniach na temat opieki położniczej przeprowadzonych przez Komisję ds. Jakości Opieki (CQC) w 2015 r. 37% kobiet uznało położną za pierwszy punkt kontaktu. Publiczna Służba Zdrowia NHS posiada zasadę przypisanej położnej, która mówi, że "każda kobieta ma przypisaną położną, która jest odpowiedzialna za zapewnienie spersonalizowanej opieki w trakcie ciąży, porodu i w okresie poporodowym, w tym dodatkowego wsparcia dla kobiet z problemami zdrowotnymi "(Departament  Zdrowia: Crown Copyright, 2012).

Badania dotyczące opieki położniczej przeprowadzone przez Komisję ds. Jakości Opieki (CQC) w 2015 r. wykazały, że 62% kobiet nie spotykało się z tą samą położną w czasie kolejnych wizyt kontrolnych przed porodem. 28% spośród badanych kobiet chciało zobaczyć tę samą położną, ale nie było w stanie. 15% spośród badanych kobiet powiedziało również, że położne nie zawsze zdawały sobie sprawę z ich historii medycznej.

Dlaczego jest to ważne? Ciąża jest zasadniczo 9-miesięcznym stanem medycznym, wymagającym starannego monitorowania i opieki. Istniejące rekomendacje dotyczące ciągłości opieki, mają na celu umożliwienie pracownikom służby zdrowia dostrzeżenie potencjalnych zmian w stanie zdrowia pacjentki oraz zgłoszenie wszelkich problemów. Zapewnienie ciągłości opieki mogłoby pomóc w zapobieganiu wielu przypadkom zaniedbań medycznych. Jeśli ciężarna chce spotykać się z tą samą położną i nie jest to nagły przypadek, to powinna mieć taką możliwość.

Badanie Komisji ds. Jakości Opieki (CQC) wykazało również, że chociaż 98% kobiet potwierdziło, że posiada numer telefonu położnej lub zespołu położnych, z którymi mogą się kontaktować, to 26% kobiet nie zawsze mogło uzyskać pomoc, jakiej potrzebowały, z czego 20% otrzymywało pomoc jedynie czasami, a 6% badanych w ogóle nie było w stanie uzyskać wymaganej pomocy. Wytyczne Narodowego Insytutu Zdrowia i Opieki Klinicznej NICE mówią, że kobiety powinny otrzymać informacje o tym, jak skontaktować się ze swoją położną i co robić w nagłych przypadkach.

Zgoda

Narodziny dziecka są zwykle dobrze zaplanowanym i pięknym wydarzeniem. Plan porodu może obejmować szczegóły dotyczące wybranych środków przeciwbólowych, miejsca i sposobu rodzenia, kto ma być obecny przy porodzie i wiele innych czynników. Pisemny plan porodu pomaga zespołowi medycznemu dokładnie poznać Twoje preferencje dotyczące leczenia, nawet w trudnych chwilach podczas porodu. Możesz przygotować własny plan porodu przy użyciu strony internetowej Publicznej Służby Zdrowia NHS.

Kobiety w ciąży mają te same prawa co pozostali pacjenci, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących ich ciała. Niezgodne z prawem jest przeprowadzanie zabiegów medycznych, na które pacjentka nie wyraziła zgody, chyba że nie może sama podjąć takiej decyzji, ponieważ nie jest zdolna do świadomego wyrażenia zgody lub jej stan, na to nie pozwala (np. jeśli jest nieprzytomna). Każda interwencja medyczna przeprowadzona bez zgody pacjenta jest bezprawna i stanowi zaniedbanie medyczne.

Pacjent musi wyrazić prawdziwą zgodę, a jeśli uważa, że został zastraszony lub zmuszony do udzielenia zgody na daną procedurę medyczną, wówczas nie jest ona ważna. Zawsze musi dojść do indywidualnej dyskusji pomiędzy pacjentem, a jego lekarzem, pielęgniarką lub położną. Pracownik służby zdrowia musi zawsze wyjaśnić ryzyko jakiegokolwiek zabiegu i zaproponować pacjentowi wybraną opcję medyczną. Nie może jednak wywierać nadmiernej presji na pacjenta, grożąc wycofaniem opieki, jeśli ten odmówi udzielenia zgody, narzucając arbitralne terminy podjęcia decyzji, grożąc poinformowaniem opieki społecznej, wielokrotnie lub agresywnie wskazując zagrożenia lub wywierając presję na członków rodziny. Twój partner urodzeniowy lub osoby towarzyszący mogą być Twoimi najlepszymi rzecznikami, jeśli znają Twój plan porodu i są świadomi Twoich praw jako pacjenta.

Badanie Komisji ds. Jakości Opieki (CQC) dotyczące opieki położniczej wykazało, że jedna czwarta kobiet (25%) uważa, że ​​nie zawsze brały udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ich opieki w czasie porodu. Zgodnie z prawem, życzenia pacjenta muszą zostać uszanowane, a jego zgoda na przeprowadzenie procedur medycznych jest obowiązkowa.

Opieka poporodowa


Ze względu na tak duży nacisk na ciążę i poród, opieka w okresie poporodowym może nie stanowić przedmiotu zbyt wielu rozważań dla świeżo upieczonych rodziców. Zdrowe, szczęśliwe dziecko jest celem Twojej ciąży i po porodzie, dziecko stanie się Twoim priorytetem.  Ale w pierwszych godzinach, dniach i tygodniach po urodzeniu dziecka, jesteś bardziej narażona na wiele poważnych chorób, co sprawia, że ​​Twoja opieka poporodowa jest znacznie ważniejsza niż myślisz.

Zdolność ciała do gojenia ran i regeneracji po ciąży oraz porodzie w dużej mierze zależy od otrzymanej opieki i Twojego środowiska. Doświadczenie zaniedbań medycznych w tym okresie może utrudnić Ci opiekę nad dzieckiem, opóźnić zdolność powrotu do pracy i negatywnie wpłynąć na zadowolenie z życia. Może nawet prowadzić do niepokoju na temat ciąży i porodu, wpływając na przyszłe decyzje dotyczące planowania rodziny lub na Twoje zdrowie psychiczne.

Serwis internetowy Mumsnet dostrzegł tę potencjalną lukę w jakości usług położniczych i stworzył specjalną kampanię zatytułowaną “aftercare, not afterthought”, co można przetłumaczyć  jako "opieka po porodzie, a nie machinalna refleksja". Przeprowadzone bowiem przez Mumsnet badania dotyczące stanu opieki poporodowej nad matkami w Wielkiej Brytanii miały bardzo zaskakujące wyniki.

Wśród badanych przez Mumsnet kobiet, 45% czasami nie miało dostępu lub w ogóle nie miało dostępu do środków przeciwbólowych wtedy, gdy ich potrzebowały. Po porodzie, rozpoczynasz powolną drogę powrotu do zdrowia, ponieważ Twoje ciało przeszło poważny uraz. Jeśli odmawia Ci się jakiejś opcji leczenia, takiej jak uśmierzenie bólu, zawsze powinno zostać Ci wyjaśnione, dlaczego nie możesz jej otrzymać.

Co jeszcze smutniejsze, w przeprowadzonej ankiecie stwierdzono, że 61% badanych nie miało dostępu do żywności, gdy jej potrzebowało, a 21% nie miało dostępu do wody. Są to podstawowe wymagania ludzkie. Ze względu na dobro Twoje i Twojego dziecka, zawsze powinnaś mieć dostęp do żywności i wody. Niedożywienie lub odwodnienie organizmu mogą znacząco wpłynąć na Twój stan zdrowia i proces regeneracji po porodzie.

19% badanych nie było w stanie uzyskać dostępu do pomieszczeń, gdzie mogłyby się umyć, gdy tego potrzebowały. W celu zapobiegania zakażeniom lub wirusom ważna jest czystość. Rządowe wytyczne dotyczące opieki poporodowej nad kobietami są zaskakująco ograniczone. Oprócz nielicznych wskazówek na temat zdrowia psychicznego i wzmianki na temat skarg dotyczących złych standardów higieny w szpitalach,  brak wyraźnych wytycznych na temat prawa kobiet do dostępu do pomieszczeń służących do mycia. Komisja ds. Jakości Opieki (CQC)  wymienia czyste i odpowiednio wyposażone pomieszczenia jako jeden ze swoich podstawowych standardów opieki.

Zdrowie psychiczne

Związki pomiędzy ciążą a zdrowiem psychicznym od kilku lat stanowią priotytetową kwestię i coraz większy nacisk kładziony jest na zapewnienie matkom niezbędnej opieki w radzeniu sobie z problemami psychicznymi w trakcie ciąży czy depresją poporodową. Zaniedbania medyczne w trakcie opieki położniczej mogą przyczynić się do rozwoju poważnych schorzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego czy depresja poporodowa.

Badania przeprowadzone przez Mumsnet wykazały również, że spośród 1200 ankietowanych kobiet, 19% badanych, które przebywały w szpitalu potwierdziło, że miało to negatywny wpływ na stan ich zdrowia psychicznego, a 5% uznało środowisko szpitalne jako jeden z czynników odpowiedzialnych za ich depresję poporodową.

14% respondentek przyznało, że ich doświadczenia na porodówce spowodowały, że "dwa razy" się zastanowią nad posiadaniem kolejnych dzieci, a 5% stwierdziło, że przez nie podjęły decyzję, aby nie mieć więcej dzieci. Podczas gdy położne i lekarze pracują ciężej niż kiedykolwiek, aby identyfikować i wspierać osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne w czasie ciąży, porodu i okresu poporodowego, to samo środowisko szpitalne i leczenie mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia tych stanów.

Naszym zadaniem jako prawników specjalizujących się w sprawach zaniedbań medycznych nie jest absolutnie straszenie kobiet w ciąży, ale pomoc w zrozumieniu Twoich praw oraz obowiązków dostawców usług medycznych, szczególnie jeśli jest to Twoje pierwsze dziecko. Wiedząc, co powinno się wydarzyć, jesteś w stanie zadawać właściwe pytania oraz domagać się lepszej opieki, zanim dojdzie do zaniedbania.

Nie zawsze jest to od razu oczywiste, czy faktycznie doszło do zaniedbania medycznego w trakcie opieki położniczej nad pacjentką. Jeśli uważasz, że mogło wystąpić zaniedbanie kliniczne w dowolnym momencie w czasie Twojej ciąży, masz trzy lata na wniesienie roszczenia od daty, kiedy zdałaś sobie z tego sprawę . Jeśli chciałabyś z nami na ten temat porozmawiać, możesz mieć pewność, że nasze rozmowy są poufne i całkowicie bezpłatne.