Kierowcy ciężarówek biorący udział w jakimkolwiek wypadku drogowym są często niesłusznie automatycznie uznawani za winnych spowodowania kolizji przez innych użytkowników dróg. Ogólnie negatywna percepcja kierowców ciężarówek może również wpływać na późniejsze oświadczenia świadków wypadku i raporty prasowe. Od września 2008 roku, kiedy wprowadzono Certyfikat Kompetencji Zawodowych Kierowców (ang. Driver Certificate of Professional Competence - CPC), ponad 430,000 osób ukończyło szkolenia, aby zdobyć kwalifikacje zawodowego kierowcy ciężarówki, autobusu lub autokaru. Wcześniej Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom (RoSPA) stwierdziło, że większość kolizji z udziałem rowerzystów i kierowców innych pojazdów dotyczy przeważnie kierowców ciężarówek, którzy są odpowiedzialni za około 16% wypadków śmiertelnych rowerzystów, mimo że stanowią zaledwie 5% spośród wszystkich pojazdów na drogach Wielkiej Brytanii. Samochody ciężarowe i furgonetki dostawcze wspólnie odpowiadają za 26 procent wszystkich wypadków śmiertelnych rowerzystów.

Niepokojący trend z roku na rok

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że nowe badania przeprowadzone w 2013 roku przez Metropolitan Transport Research Unit (MTRU) w ramach Kampanii na Rzecz Lepszego Transportu (ang. Campaign for Better Transport), ujawniły niepokojący trend, który wskazuje, że z roku na rok wzrasta liczba śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w porównaniu z innymi typami pojazdów. Według MTRU, ponad połowa (52 procent) wypadków śmiertelnych na autostradach to wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych, mimo że ciężarówki stanowią jedynie 10 procent pojazdów poruszających się po autostradach. Samochody ciężarowe są również zaangażowane w 1 na 5 śmiertelnych wypadków na drogach głównych i pięć razy częściej uczestniczą w wypadkach śmiertelnych na drogach bocznych aniżeli inne pojazdy.

Zgłoszono również, że w 2013 roku wszczęto 36 postępowań karnych i nałożono 50 manadatów na kierowców ciężarówek, którzy nie byli w stanie przedstawić  dowodów na posiadanie wstępnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CPC), okresowych szkoleń lub zwolnienia z obowiązku odbywania takich szkoleń.

"Nabyte prawo" do kierowania większym pojazdem

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CPC) zapewnia "nabyte prawo" do prowadzenia większego pojazdu tego samego typu (lub jazdy z przyczepą), jeśli nie jest on zawarte w pierwotnej licencji "zawodowej". Każdy, kto dopiero rozpoczyna zawodową jazdę i chce prowadzić samochód ciężarowy, autobus lub autokar, musi najpierw otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC), który wymaga od kierowców zaliczenia wszystkich czterech części wstępnego egzaminu. Chociaż w ubiegłym roku zwrócono uwagę na kierowców autobusów i ciężarówek, którzy nie mogli przedstawić dowodów na posiadanie wstępnych kwalifikacji CPC, nadal kluczową kwestią pozostają problemy związane z obecnością samochodów ciężarowych w ruchu drogowym, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.

Znaczący krok naprzód w kierunku zmniejszenia liczby wypadków i urazów

Jest już prawnym wymogiem, aby wiele pojazdów ciężarowych było wyposażonych w urządzenia bezpieczeństwa, takie jak pasy boczne, ale niektóre pojazdy ciężarowe są zwolnione z tego obowiązku, w tym ciężarówki budowlane, wywrotki, śmieciarki i betoniarki. Pod koniec stycznia londyński burmistrz, Boris Johnson, zaproponował "całkowity zakaz" wjazdu do Londynu dla wszystkich ciężarówek powyżej 3,5 tony, które nie są wyposażone w sprzęt mający na celu zmniejszenie "martwych punktów" kierowcy i umożliwienia im widzenia rowerzystów przez cały czas . Planowany czas wprowadzenia zmian to jesień 2014 roku. Okaże się, czy podobne przepisy zostaną ostatecznie zastosowane w innych miastach i miasteczkach Wielkiej Brytanii, co byłoby znaczącym krokiem naprzód w kierunku zmniejszenia liczby wypadków i urazów oraz roszczeń powypadkowych zgłaszanych przez narażonych na niebezpieczeństwo ze strony ciężarówek użytkowników dróg.